Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

1937:3-264 <3. évfolyam) 1-6. szám január-július ALTHEIM, <Franz) Ferenc: Itália és Róma. Ford. Brelich Angelo A római és az itáliai kultúra különbözőségéről. - KNyE 1936. TOLNAY (Károly), Charles de: La peinture hongroise contemporaine (A kor­társ magyar festészet) 4 t.: Egry József, Bernáth Aurél, Derkovits Gyula, Szőnyi István képei. — Brüsz­szelben a Musée Royal des Beaux Arts-ban 1937. márc. 16-án elhangzott elő­adás. TÓTH Zsigmond: Lenhossék Mihály emlékére (Nekr.) 1863-1937, anatómus, a pécsi egyetem anatómiai intézetének vezetője. WALLNER Ernő: A Bakony 5 térkép: A népesség eloszlása magassági szintek szerint — A faluterület nagy­sága km 2-ben — A népsűrűség - A népesség növekedése — A népesség fog­lalkozása. GÁLOS Rezső: Kisfaludy Sándor és a nádori udvar (Adatok Petrich András élettörténetéhez) B. ALFÖLDI András: Bibliographia Pannonica. 3. Az 1936—1937. évek anyaga és pótlások az előző évekről Előzmény 35:103 35:187 36:144 36:309, folytatás 37:326 38:155. (Színes melléklet) VÁLTOZÁS a szerkesztőségben Koltay-Kastner Jenő római egyetemi tanárrá történt kinevezése miatt a szer­kesztői munkát jövőben Kerényi Károly és Prinz Gyula közreműködésével Hala­sy-Nagy József végzi. ÚJ KÖNYVEK (Ree.) SZABÓ Pál Zoltán: Cholnoky Jenő: Balaton. Bp. 1937, Franklin CAVALLIER József: Huzella Tivadar: Az élet tudománya. Bp. 1937, Franklin (TOLNAI Vilmos) T. V.: Gálos Rezső: Báró Amadé László. A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem tanácsának támogatásával. Pécs 1937, Dunántúl BERKY Imre: Féja Géza: Viharsarok. Bp. 1937, Atheanaeum — Erdei Ferenc: Futóhomok. Bp. 1937, Athenaeum SOMOGYI Ferenc: Bozóky Géza: Nemzetközi váltójog. Pécs 1937, Dunántúl BAJOMI Vilmos: Gyergyai Albert: A mai francia regény. Bp. 1937, Franklin A szerkesztőségnek beküldött könyvek (3. évfolyam) 7-10. szám július—december IRK Albert: Die ratti'ana | le.n und irrationalen Elemente des Strafrädhts (A bün­tetőjog racionális és irracionális elemei) A büntetőjog tudományos vizsgálatának története a 18. század második felé­től. HALASY-NAGY József: CarteSianismus és magyar szellemiség René Descartes : Discours de la méthode c. értekezés megjelenésének 300. év­fordulójára. PRŐHLE (Károly), Karl: Der Ethische Begriff der Freiheit (Az erkölcsi sza­badságfogalom) KNyE 1936. PRINZ Gyula: Dunavölgyi fővárosok 1. térkép. — Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád. KLEMM Antal: A pécsi Nyírkállai-kódex magyar glosszái B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom