Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

47. BALLÁ Borisz: Gabriel Marcel drámái. Pécs 1938. Szerző. 42 1. 48. ALFÖLDI András: Bibliographia Pannonica. Pécs 1938, Szerző. 48 1. 49. KERÉNYI, Karl: Die Göttin Diana im nördlichen Pannonién. Pécs 1938, Szerző. 48 1. 50. BOZÓKY Géza: La cambiale in bianco nel nuovo progetto di legge ungherese. Pécs 1938, Szerző. 21 1. 51. KLENNER Ferenc: Csokonai és a preromantika. Pécs 1938, Szerző, 45 1. 52. KERÉNYI Károly: Religio academic!. Pécs 1938, Szerző. 12 1. 53. KRISZTICS Sándor: A jog mint társadalmi irányeszme. Pécs 1942, Dunántúl. 15 1. 54. HODINKA Antal: Adalékok Pécs város történetéhez 1686-tól 1701-ig. Pécs 1943, Dunán­túl. 31 1. 55. CSÁSZÁR Elemér: Az elektronmikroszkóp, Pécs 1942, Dunántúl. 19 1. 56. MATTYASOVSZKY ZSOLNAY Tibor: Az agyagárukról. Pécs 1942, Dunánúl. 16 1. 57. ORBÁN György: Küzdelem a zaj ellen. Pécs 1942, Dunántúl. 24 1., illusztr. 58. EREKY István: A modern magyar közigazgatás kialakulása. Pécs 1942, Dunántúl. 65 1. 59. KANIZSAI László: A csecsemőmirigy működéséről szóló ismereteink mostani állása. Pécs 1942, Dunántúl. 12 1. 50. REUTER Camilla: A spiritizmus orvos-természettudományi megvilágításban. Pécs 1943, Dunánúl. 28 1. 61. MANSFELD Géza: Narkózis és alvás. Pécs 1943, Dunántúl. 23 1. 62. HOLUB József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén. Pécs 1943, Dunántúl. 41 1. 63. BARANKAY Lajos: A magyar reneszánsz-kor felsőoktatása. Pécs 1943, Dunántúl. 23 1. 64. KOLESZÁR László: Új gyógymód a csont és izületigümőkór gyógyításában. Pécs 1943, Dunántúl. 30 1., illusztr. 65. IRK Albert: A jog és a törvény. Pécs 1943, Dunántúl, 39 1. 66. EREKY István: Adalékok a modern magyar pénzügyi közigazgatás kialakulásához, Pécs 1943, Dunántúl. 29 1. 67. HODINKA Antal: Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való állandó letelepedésére adománylevelet kér I. Lipót királytól. Pécs 1943, Dunántúl. 13 1. 68. HALASY-NAGY József: Aristoteles „Etiká"-ja. Pécs 1943, Dunántúl. 111. 69. CZIGLÁNYI Aladár: Mi az összefüggés az ember házassága és az álatok ,,házassága" között? Pécs 1943, Dunántúl. 20 1. 70. LISSÁK Kálmán: Az idegingerület áttevődésének elméletei. Pécs 1943, Dunántúl. 15 1. 71. SÓS József: Mit eszünk és mivel táplálkozunk? Pécs 1943, Dunántúl. 5 1. 72. ENTZ Béla: Huszonöt év az Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar múltjából. Pécs 1943, Dunántúl. 13 1. 73. KLEMPA Károly: Az első keszthelyi nyomda. Pécs 1943, Dunánúl. 9 1. 74. KANIZSAI László: A csecsemőmirigy (thymus) hatása a növekedésre. Pécs 1943, Dunán­túl. 32 1. 75. ENTZ Béla: A daganatok öröklődése az újabb vizsgálatok megvilágításában. Pécs 1943, Dunántúl. 12 1. 76. BOZÓKY Géza: Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai. Pécs 1943, Dunántúl. 42 1. 77. BALLENEGGER Róbert: Baranya termőföldje. Pécs 1943, Dunántúl. 9 1. 78. BARANKAY Lajos: Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban. Pécs 1943, Dunántúl 42 1. 79. ABAY Gyula: Nemzetiségi elv és magyarság. Pécs 1943, Dunántúl. 31 1. 80. MOLNÁR Kálmán: A két világháború közötti provizórium közjogi mérlege, Pécs 1945. Kari, 31 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom