22. oldal, 440 találat (0,041 másodperc)

Találatok

421. 1929-09-16 [0211]
[...] szintén a létszám emelésének külön kérése nélkül Mindezek számára a miniszter [...] lévő Rafai Jóx sef KoiOuipcr Istvánnak a fia Kolompár ezt is [...]
422. 10. Dobi István kormánya [Negyedik összetételben] (1952. január 5. - 1952. augusztus 14.) (139. oldal)
[...] való kinevezése Külkereskedelmi miniszter Felhatalmazás kérése magyar uruguayi árucsere forgalmi tárgyalások [...] külkereskedelmi kirendelt­ségre Belkereskedelmi miniszter Gondos Istvánnak a belkereskedelmi miniszter első helyettesének [...]
423. Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1–2. • KÖZLEMÉNYEK • Molnár Antal: Az andocsi jezsuita misszió, 1642–1684 : adatok a hódolt Dunántúl egyháztörténetéhez / 3–31. o. (71_1-2_21. oldal)
[...] ennek tudható be a keresztelés ké­rése illetve a jezsuiták gyógyító tevékenységének [...] Érdekes adalékot őrzött meg Kereskényi István elogiuma amely szerint az andocsi [...]
424. 1922-08-19 [0042]
[...] szakaszá­nak módQSitáaáról ö Magyarország felvételi kérése 9 Az eszperantó mint a [...] érdekében augusztus 20 án Szent István napján az Angolpurkban a Városligetben [...]
425. 1921-09-19 [0020]
[...] népszövetségre is amennyiben Maabar­ország felvételi kérése bár már biztosítottnak látszott heves [...] léten tárgyalta a Hal ler István a eszet gyűlése képviselő át [...]
426. (392. oldal)
[...] nem az egész község általános kérése hanem csak a józanabb de [...] ő az eddigi bírót Kovács Istvánt akarja megválasztani A főszolgabíró a [...]
427. 1921-09-05 [0019]
[...] téliesen fezükbe ragadj ápk Friedrich István is még miní o igen [...] népszövetségbe való felvé télre irányuló kérése is szer pel A lup [...]
428. 1933-12-01 [0312]
[...] utóbbi hetekben egy magát Kovácsics Istvánnak nevez o idősebb fér­fi több [...] kezességet vállalt a diákokért hozzájárult kérése h z Ta Vá G [...]
429. (191. oldal)
[...] Kata Mária Terézia királynőhöz felterjesztett kérése hogy a fiskustól 1728 ban [...] Bethlen Miklósné Vay Er­zsébet fiainak Istvánnak és Lászlónak illetve ifj Vay [...]
430. 5. Dinnyés Lajos kormánya [Második összetételben] (1947. szeptember 24. - 1948. augusztus 5.) (141. oldal)
[...] való megbízásához az Országgyűlés hozzájárulásának kérése A napirendről leveszi Iparügyi miniszter [...] kiegészítése 224 58 Dr Horváth Istvánnak a szombathelyi iparostanonc iskola szaktanítójává [...]
431. (556. oldal)
[...] forintot amelyeket adott neki sokszori kérése ellenére sem adja vissza neki [...] szolgabírák eskütételre kötelezik Ko­moréi Ormos Istvánt Ormos János özvegyének azon vádjára [...]
432. BEVEZETÉS (64. oldal)
[...] a portához kiküldött követnek Szirmay Istvánnak 1683 jan 28 Tomus secundus [...] 260 csomó Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől a Bécs [...]
433. 1922-09-11 [0043]
[...] bőveftb adatokat közöljóm Ez a kérése válasz víiílkül ma­radt úgyszintén minden [...] A két letartóztatott neve Thuróazy István debreczeni nyu­galmazott máv titkár és [...]
434. Levéltári Közlemények, 32. (1961) • Nagy Lajos: A Budapesti Nemzeti Bizottság működésének történetéhez : 1945. január 21.-április 11. / 129–146. o. (32_143. oldal)
[...] volt S hiábavaló volt Balogh Istvánnak az ideiglenes kormány kisgazdapárti miniszterelnökségi államtitkai ának a kérése hogy a Polgári Demokrata Párt [...]
435. 1934-08-25 [109]
[...] 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése akik azzal fordultak an üj [...]
436. 1933-04-29 [0297]
[...] fel a szokásos kérdéseket Börcsök Istvánná igy felelt Enyhítésért felebbezek mert [...] a halálraítélt Rieger Pálné kegyelmi kérése ügyében nem intjíézkedett aznitélőtábla elnöke [...]
437. (200. oldal)
Imre fiainak Tamásnak Péternek Lászlónak Istvánnak és Ágostonnak s hozzájárul hogy [...] összegyűlt bíborosokat mivel Zs követeinek kérése ellenére sem hagytak fel az [...]
438. 1929-11-14 [025]
[...] c z 1 á n Istvánt Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az [...] a közgyűlés válassza meg Második kérése arra irányul hogy a fővárosi [...]
439. 1935-12-04
[...] nyújtotta f X dr Bárány istvánnak dr Bonáth Leónak Stamófer Sándornak [...] v kZ ia egyesületeinek nevéber kérésé len szavakkal üdvözölte névnapja alkalmiból [...]
440. 1930-02-06 [031]
[...] maga céljaira fordítót ta Potocska Istvánt azzal vezette tévútra hogy a [...] óindulatulag meg magyarázta Lusztignak hogy kérése nem teljesíthető mire Lusztig dühöngeni [...]