Levéltári Közlemények, 87. (2016)

Műhely - Somorjai Ádám: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti - "külügyminisztériumi" - levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához

Ausztria-Magyarország (1904-1939) Teljes levéltári jelzet: S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria-Ungheria Az Ausztria-Magyarország kategória a levéltárban csak 1878-ban váltja fel az Ausztria országnevet, 1903-ig lásd Eördögh István inventáriumát. A régi pozíció­szám (ahol meg tudtuk állapítani) az egyes ügyiratok hátoldalán található. Az 1904-1939 közötti időszakra az olasz nyelvű inventárium alapján a következő magyar vonatkozásokat találtuk (válogatásunk nem teljes, más faszcikuluszok- ban is találhatók magyar vonatkozások): Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti levéltára III. periódus Vas. Pos. Fast: Év Leírás o> Rep 935 396 410 1904 A magyarországi királyi kincve/ésű apáll titulusok iratai illetékességből vísszakemtadk a Szent Rituskotigrcgácléhoz 936 321 410 1904 Dascwfíy Sándor Csanádi püspök beszámolója cgyházmegvéjcTől 947 419 114 1905 Az elenyészett apátságok is prépostságok egyházi titulusaira való kinevezés fakultása4* 949 418 444 1905 A Kanadába és az USA-ba kivándorolt galíciai és magyaiomági rutén görőgkalolíkusok vallási is erkölcsi életfeltételei 950 414 414 1905 A kalocsai érsek kinevezése Császka György halálát kővetően 951 414 114 1905 Gr. «ziehenyi Miklós győri püspök'*9 a Magyar Királyság politikai, vallási és társadalmi helyzetiről 960 430 415 1903 Dessewfly Sándor Csanádi püspök betegség, Németh lőzsef segédpüspök felhatalmazása ü, N. S. N. 1906 A magyar püspöki kar tagjainak adott fakultás meghosszabbítása a »/.ékeskáptalariok első méltóságainak kinevezésire {utalás a 747. sz.ra) 969 432 422 1906 Erdélyi örmény kai. püspökség létesítése 98« 425 1906-190? Püspök kinevezése ast USA-han élő rutén katolikusok számára 992 446 425 1907 Kohl Mcdárd esztergomi segédpüspök a legszegényebb plébániák kongruái.mak kiegészítésiről IÍXÍ3 m 432 1907 A Propaganda Fide Kongregáció másolatot kér a budapesti götögkatohkus parókia «gyárén 1902, dec. 25 én kelt államé it kár sági levélről ion 457 434 1907 Dwewffy Sándor Csanádi püspök halála és a/ utódlás kérdése 1012 434 1907 Cseniocl* lános Csanádi püspöki kinevezése 1013 447 435 1907 1908 Katolikus autonómia kéi'Uísc 10:13 bis •155 436 1907-1908 A nagykárolyi rutin parókia átkerül Váradról Munkácshoz. 1015 458 436 1908 A Csanádi apostoli kormányzó fakultást kér a keleti szertartásó szakadárok befogadására a latin szertartásra 1016 464 436 1908 A csanádi egyházmegye helyzete 1018 465 437 1908 Vászáry Kok* bíboros, esztergomi érsek a legszegényebb plébániák kongruáiának kiegészítéséről 1025 459, 468 438 1908 Magyarország: vegyes házassági ügyek 1029 208 440 18961911 A székeskáptalanok első méltóságainak kinevezéséről. 1897. évi fakultás. 1906: meghosszabbítás kérése Fakultás, értsd: egyházi felhatalmazás. ^ Az olasz nyelvű inventárium olvasata téves: „Mons. Nicolao C. Szieticezi, Vescovo tit. di Tanriensis [helyesen: Jaurinensis]”. 233

Next

/
Oldalképek
Tartalom