3. oldal, 113 találat (0,134 másodperc)

Találatok

101. 1951-11-01 / 255. szám
[...] Í 50 6 százalékra Palalinusz István pedig 126 1 ről 130 [...] Ígéretét VASUT tól is van kérése a dolgozóknak Nem egy helyen [...] u 6 Kisjcarú­zsán dr Szabó István Bajc i Zs E u [...]
102. 1951-12-22 / 298. szám
[...] az Elnöki Tanács elnöke Dobi Ist­ván g miniszter tan ács elnöke [...] Olaszország de még 12 állam kérése van a Biz­tonsági Tanács előtt [...]
103. 1890-03-09 / 10. szám
[...] tartását kérik De e gyűlések kérése csak olyan egyletek köréből szokott [...] saját egyle­tük javára p y István íi t főparancsnok Sojtörön Tanügy [...] Ottilia menye Gelsei Gutmann Arthur István Lili Anna Stefánia Irina Nelli [...]
104. 1953-12-01 / 281. szám
[...] átlépési nyilatkozata az uj sportkör kérése a régi sportkör kiadatása mind­két [...] i Hon­védhoz Dávid Józsefet Tihanyi István Sinka Istvánt Loppert Tibort Kelemen Lászlót a [...]
105. 1898-06-26 / 26. szám
[...] Fiscber Jenő Grünhut Henrik Halis István Hoffmann Mór Kalcsok Leó Kartscíimaroff [...] kereskedelemügyi minisztérium részéről dr Czinder István köz és váltóügyvéd volt a [...] 153 340 q Országos vásár kérése Galambok község a keres­kedelemügyi miniszterhez [...]
106. 1953-02-27 / 49. szám
[...] traktor fel van töltve kenőolajjal Kerese Ernő a gépállomás fő­gépésze ugyanis [...] üdítek Megjelent a nagygyűlésen Dobi István elvtárs a Népköztársaság Elnöki Tanácsának [...]
107. 1953-03-11 / 59. szám
[...] Vince László Hajgató Ferenc Hurták István Ferencz Zoltán ö v Varga Gyuláné Kerese László Fidrik Jánosné Jákli Rudolf [...] tanáé veze ői mások Hurták István és Fe­rencz Zoltán is úgy [...]
108. 1953-10-21 / 247. szám
[...] megy a mun ka mit kerese t ebben az évben Hogy [...] dolgoznak a Zetor vezetők Koltai István és váltótársa Bicsák István minden dekádban jelentősen túlteljesítik tervüket [...] Nem ritkaság air ker Bicsák István napi keresete túl­haladja a 150 [...]
109. 1890-02-23 / 8. szám
[...] Olvastatott Trebersburg Gyula és Bogyay István hosszúfalusi birtokosoknak folyamodványa a bókaházi [...] törvényes szempontjaiban következhetnek be folyamodók kérése nem teljesíthető Felhivatik azonban újabban [...]
110. 1896-11-08 / 45. szám
[...] iránt Második nejének min len kérése és fegyegetése nem birta rá [...] Géza fiamnak hagyom kelt Várkonyi István Most hívj két tanút és [...]
111. 1949-05-31 / 125. szám
[...] após sógor illetve rokon Fahocsa István fodrászmester temetésén megjelenésükkel vagy bármi [...] s igy valószínű hogy levélírónk kérése még e hét folyamán teljesül [...]
112. 1897-12-05 / 49. szám
[...] építési költségei­hez törvényhatósági hozzájárálás megszavazásának kérése miniszteri leirat a közigazgatási bizottság [...] fájdalommal jelenti szeretett kartársának Tóth István népiskolai tanító és ipariskolai igazgatónak [...]
113. 1953-07-23 / 171. szám
[...] Impregnáló Vállalattól ke­resik fel Szerény kérése van újabb statisztika hány ballonkabát [...] szereplésben jelentős érdemei vaunak Göncz Istvánnak a csapat edzőjének aki kezdettől [...]