Zala, 1949. május (54. évfolyam, 115-125. szám)

1949-05-31 / 125. szám

S P O RT Csalódás! keltett az Ideges MftORT MAORT—KMTE 1:1 (1:0) ' NB II bajnoki. Vezette: Keresz­tényi; 3.000 néző. Góllövők: Ker­ítesz, Po linger, MAORT: Kovács — Miilei, Hor­váth. — Nagy, Németh, Forgács — Polinger, Herédi, Téli, Imri, Kapomaki. KMTE: Karcagi — Máté, Lie­ber — Horváth, Lukics, Zsoldos — György, Ditrói, Kiss, Kertész, Szellő. A MAORT rohamaival indul a mérkőzés, mégis ,a 4 percben Ker­tész üresen kapja a labdát, egy csellel lerázza magáról a ráfuíó Némethet, Ikíglurit 'Szellőnek. A szélső elszalad és íveli beadását Kertész a kifutó kapus mellett be­lövi 1:0. A váratlan gól a MAORT-t ide­gessé teszi. Különösen a csatárok ügyetlenkednek sokat a (kapu előtt. Ä KMTE csak szórványosan tá­mad, de akkor is veszélyesen, mert Németh sóikat hibázik, A 17. perc­ben Ditrói átemeli' a labdát a vé­dőkön és Kertész elé játszik, aki kézzel ér a labdához, mielőtt az a hálóba megy. A 30. percben egyenlíthetne a MAORT, Forgács (szabadrúgása pompásan száll Imri fejére, de a csatár elhirlMénkedve lödé (fejel. Az utolsó percekben Kertész át­adásaiból néhány veszélyes hely­zetet a vendégeik is teremtenek. Szünet után a MAORT viharos támadásokat vezet. A KMTE Lu- kiccsal az élén önfeláldozón vé­dekezik, 27 jpercijg szintté Jkapu- jához szögezi a KMTE-t a MA­ORT. A csatárok azonban min­dent kapu (mellké lőnek. (A 28. percben Nagy meredeken szökteti Pólingért és. a szélső futtából lea­dott bombájával ikiegyenlit 1:1. Továbbra is állandóan a MA­ORT ttámad, de a támadó ötös to­vábbra is gólképtelen marad év KMTE lelkes védő játékával meg­szerzi az együk pontot. Csalódást kellett & MAORT já­téka. A bajnokság előtt álló ola­josoktól a közönség Itöbb lelkese­dést, lendületet és első sorban gólratörőbb csat ár játékot vájt. Kovács megbízható volt. Horváth volt ezúttal a védelem legjobbja Németh különösen az első1 félidő­ben rengeteg hibát vétett. A káli fedezet jobbnál-jobb ' labdákkal tömte a csatársort, de a védeke­zésből is kivették részüket. Poli;n<- ger keveset volt) játékban. Imri so­kat vállalt magára, hamar kiful­ladt, Téli eltűnt Lukíos mellett. Herédi a szokott. Kapornak! Itelje. sen megbénította őrzője. A ven­dégek legjobbjai: Lukics, Karca­gi, Lieber, Zsoldos és Kertész. Gyeiigeiraitiu itiÉíkSiés, unalmas játék PBTC—NVSE 5:1 (1:0) Pécs, 1500 néző. Vezette: Ká­dár, PBTC: Sarbak — Kincsei, Kísgál — Nagy, Leipan I, Horváth — Ka­ties, Kövér, Leipan II, Rákóczi, Karácsonyi, NVSE: Nagy — Placskó, Semsí •—• íSaiár, iNémeth, Both — Sza­bó, Takács,, Molnár, Kocsis, Ko­vács. Unalmas osypkodó játékkal kez­dődik a mérkőzés, Az NVSE némi fölényre (tesz szert, de a csatárok napi boldogulnak a kemény pécsi védők mellett. Lassan feljön a ha- jzai csapat is. A 25 percben Lei­pan II megszerzi a vezetést 1:0, Ezután néhány támadásit: vezet az NVSE Takács -révén, de nem sok eredménnyel. Az utolsó percekben a PBTC támad.' Szünet után a pécsiek belefe- küszneík a játékba. A 8. percben Leipan II újabb góliti lő 2:0. Pár perces NVSE fölény következik, melynek a végén Kovács eredmé­nyes 2:1. A 18,, percben Katies elfut a jobbszélen és közelről újabb gólt lő 3:1. A 26, percben Kisgál szabadrúgásból eredményes. A 38. percben Karácsonyi szép góljával beállítja a végeredményt 5:1. Végig unalmasan, gyenge játék­ban -a PBTC jobb csatár játékával megérdemelten győzött, bár a gólarány túlzott. Az NVSE védel­méből ismét kiemelkedett Németh nagyszerű játéka. A mezőny ki­magaslóan legjobb embere volt. Eljőli Takács tűnt ki. A hazaiak legjobbjai Kincsei, Leipan I. Hor­váth I, Leipan II és Rákóczi, NB I-ES EREDMÉNYEK: Ferencváros—Kispest 4:1, (2:0). Végig jobb volit a Fradi. Gól­szerzők: Kocsis 2, Budai, Czibor, illetve Puskás 11-esből. ETO—MTK 0:0. Izgalmas küzdelem — négy ki­ál litás.. Soroksár—MATEOSz 0:0. A soroksári együttes közelebb állt a győzelemhez. Sz, Lokomotiv—TSC 4:3, (2:2). Ismét közelebb került -a kiesés­hez a Tatabánya. GólHövők: Ko­vács IV. 2, Varga, Papp, illetve Lázár. Balta, Berki, Újpest—SalBTC 1:0, (0:0). Szerencsés győzelem. Góllövő: Halasi. Csepel—Szeged 3:1, (1:0). Magára ’talált a, csepeli ötösfo1- galt. Góllövő: Kónya 2, Zelei, il­letve Ladányi, SZAC—GSE 0:0. Unalma^ játék. NB II-ES EREDMÉNYEK: SVSE—Polgári, Sör 1:0, (0:0). A szerencsésebb hazai csapat győ­zött. Góllövő: Padös, Szív, Lokomotív—Perutz 2:1. Kemény küzdélem után... Gólszer­zők: Nardai, Szeles, illetve Besse­nyei. Komárom—SZAK 6:1, (1:0%. Kijött a Komárom lépése. Gólszer­zőik: Opris 2, Tóth 2, Jakab, Lo­vász 1 Késből, ILI öt ve Szabó. Dinamó—Elektromos 3:1, (2:0). Szerencsés győzelem. Góllövők: Horváth II 2, Horváth I, illetve Mező. Lokomotiv—GyVSE 2:1, (1:0). Balszerencsés vereséget szenveditek a győriek. Gólrugóik: lile, Fodor, illetve Kapitány. Postás—P. Lokomotiv 3:1, (2:1). Biztos győzelem. Gólszerzők; Vi­rágú, Huber, Garami, illetve Hír- czi. Hubertus—Z. Postás 3:1, (0:1), Zalaegerszeg, 200 néző. Vezette: Varsányi. Hubertus támadásaival indul a mérkőzés, A 10. percben mégis a Postás ér el igéit Kajt'ár révén. A II. félidőben a 3, percben Petz elől Baigin szögletre ment, A beivellt sarokrúgás; Bagin térdére esik és onnan a hálóba vágódik. 1:1. A 8. percben Paizs II a ha­toson belül kézzel érinti ai labdát. A 11-est Csák a léc alá vágja 2:1. A 20. percben Légrádi—Petz táma­dás végén az összekötő közéiről beállítja a végeredményt. Az utol­só percekben a Postás eredmény­telenül Itámadl LéleknéliküLi unalmast játékban megérdemelten győzött a Huber­tus, A Postás végig alárendelt sze­repet^ játszott, A csapat tagjainak teljesítménye nem ütötte meg az NB III -asr színvonalat. A Huber­tusban Petz a legjobb. MÉMOSZ—Salomvár 12:0, (6:0). Megérdemelt fölényes győzelem. AMATÖR I. OSZTÁLYÚ EREDMÉNYEK: NTE—KRAC II. 3:0, (1:0), Meglepetés az NTE kaposvári győzelme a bajnokjelölt ellen. Gól­szerzők: Dezső' Babies és Eller. ' NVSE II—KVSE II 7:0, (5:0). Gólarányban ki, nem fejezett fö­lénnyel győzött az NVSE II, Gól­lövőik: Kovács II 2, Hoffmamn 2, Salamon, Juhász 2. LOVÁSZI—2VSE 2:9, (1:0). Am 5. percben Pethfl kapura tör és a kifutó kapus mellett a 'háló­ba gurít 1:0. Változatos játék ala­kul ki. A 43. percben Baka 11-est vét. A büntetőt Süliák elhamar­kodottan a kapusba lövi. Az egerszegiek rohamai ‘vezetik be a második! félidőt, ide a 22. percben Szőke iáit adásából Pethő lő gólt 2:0, A jobban játszó Lovászi kemény küzdelem után. megérdemelten nyer­te a 'rangadót. Jók: Zalán, Turá­ni, Gsérpes, Pethő és Szőke, illet­ve Fülöp a mezőny legjobbja, Gróf és Ebedli. Törekvés—Sz. Postás 3:2, (1:2). Már a 6. másodpercben gólt ér el a Törekvés Füsi lefutásából. Ezután a vendégek jönnek fel és a 20. percben Stibernik kezese miatt megítélt 11-esből kiegyenlítenek, A 41. percben szögletet ér el a ven­dégcsapat, melyből a középcsatár közelről eredményes 1:2. Fordulás után a Törekvés lel­kesen harcol. A 8. percben- Bor­nemisza 11-esből 'kiegyenlít. Nagy j harc indul «eg a gyöeitas gólért, melyet a Törekvésnek sikerült el­érni az utolsó percbe» Molnár lö­véséből. A lelkesebben játszó Törekvés megérdemelt győzelmet aratott a második helyen álló szombathe­lyiék felett. Kitűntek; Stibernik, Molnár és Balogh. Zalaszentgrót—Törekvés II 3:1. Szép játék, megérdemelt győze­lem. Zalaszentgrót—Sz. Lók. //( 2:2. A nagyszámú közönség előtt le- j aszott mérkőzésen a szenitgró'tiak lelkes játékukkal megérdemelték a döntetlent. Góllövők: Párkányi, Tarsoly, illetve Bogáti és Újvári. Jók: Készéi, Godár, Tarsoly, illet­ve Kassai, Kovács II és Újvári. K. Törekvés—MÉMOSz 3:1. A Törekvés a mérkőzés elején két gyors gólt ér el, majd lefé­kezne játszik' tovább'. Szünet után az első percekben a vendégek szé" pitenéki az eredményen, mirte a Tö­rekvés rákapcsol és újabb góljával beállítja a végeredményt. Gólszer­zők: (Bornemisza 2, Füsij, ílMve I Gáspár. Nincs 12-es találat A Toto műit he ti fordulójára be- érkezett 296.197 darab szetvowr Telitalálat nincs. Tizenegyes tara- lat 45 darab volt, ezek 3628 fo­rintot nyertek. Tíztaiálatos szel­vény 731 darab volt, 222 forint nyereménnyel. Kilendtalálatos szel­vény 6196 Volt, 26 forintos nye­reménnyel, TOTÓ-EREDMÉNYEM Ferencváros—Kispest 4:1 1 Salgótarján—Újpest 0:1 2 ETO—MTK 0:0 x Szeged1—Csepel 1:3 2 Soroksár—MATEOSz 0:0 x Kístext—Vasas 1:4 2 Szombathely—-TSC 4:3 1 SZAC—GSE 0:0 xT BMTE—Dorog 3:1 1 Bcsaba—Előre 2:2 x Makó—Orosháza 3:2 1 Mátészalka—Ózd 1:1 x Ifl&i fto&táhktót 9í-agy fölénnyel győztek a MAORT öklözök . ftJAORT—SFAC 12:4 A várakozásnak megfelelően a MAORT öklözöl 12:4 arányú fölé­nyes győzelmet arattak vasárnap a soproni FAC felett. A kitűnő formában lévő MAORT verseny­zői tudásuk legjavát adta bele a mérkőzésbe. Egyedül Birkás ki­ütéses veresége számít kisebb megíepetésndki. Igaz, hogy elíían- fele kerületi bajnok. Eredmények: Béke kikap a rutinosabb Papp I- től. Rácz erőfölénnyel győz Föld'' vári ellen, Bedi biztosan veri Papp Il-'t. Pápai ellenfelét Flingérlt a mérkőzésvezető már az 1. menet­ben lelépteti sorozatos szabályta­lanságokért. Bírkiást' az 1. menet­ben kiüti Ha Vasi, Szekszárdi ,a tőle megszokott modorban nagy fölénnyel ygyőz 'Néme'tjh leplen, Dravaritis és Kovács ellenfél nél­kül győztek, A mérkőzés előtt, két bemutató mérkőzést játszottak melyen Németh Tóth ellen, Mia- rosfalví Reitter eilen győzött. A KÁOSZ NAGYKANIZSA SAKKBAJNOKA Vasárnap délelőtt tartották meg Nagykanizsán ,az alapfokú 'Sakk- bajnokság döntőit a három cso­port) győztes: a MAORT, a KA- OSz és a Kereskedelmi csapatai között. A kétfordulós mérkőzést és ezzel a bajnokságot nagy megle­petésre a KAOSz nyerte 19 győ'- jelemmel 2l MAORT 14 győze­lemmel 3. Kereskedelmi iskola. A verseny után Somogyi Lajos elv­társ szakszervezeti titkár adta ál néhány buzdító szó kíséretében a serleget és az érméket a verseny­zőknek, —o— — A ZALAEGERSZEGI GIM­NÁZIUM kosárlabdázói az orszá­gos KISE bajnokság döntőjében a negyedik helyen végzett,-A DULGYOVAY. a CSMTK nemzetközi atlétikai versenyén 16,3*-a] második lett a 110 m. gát­futásban. Magasugrásban 180 ern­es eredménnyel negyedik lett. NYÍLT-TÉR* Feleségemtől folyó hó 21-től kü­lönváltam élek, érte anyagi felelős­séget; nem vállalok. Császár József Nagykanizsa, Zrínyi M.-u 56. *E rovatban közöltökért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal. Köszönetnyiivásitás. Mindazon jó barátaink és ismerő­seink, különös n a Szent Imre kórus ragjainak, a volt Nagykanizsai Takarék Igazgatóságának és tisztviselő karának, valamint a megjelent egyesületeknek és mindazoknak, kik drága jó férjem, édesapám, testvérünk, vöm illetve ro­konunk Garzó Pái nyug. lakp. cégvezető temetésén megjelen'ek, ravatalára ko­szorút küldtek, mélységes fájdalmunk­ban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezései. A gyászoló család. | Köszönetnyllváoltás.^ Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, a fodrász- szakosztálynak, kik drága jó férjem, édesapám, testvér, após, sógor illetve rokon Fahocsa István fodrászmester temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mély­séges fájdalmunkban osztoz­ni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Pk. 8455/1949 sz. 1948 vghtói 663 Dr. Frommer József bpesti ügy­véd által képviselt Vajda Zoltán kispesti lakos írógépikereskedő ja­vára Egyed Dénes dióskáli lak elllen 6424 Ft. 20 fillér tőke és több követelési járulékai erejéig a kispesti járásbíróság 1948 év 1452 sz. végzésével 'elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1949 évi január hó 24. én lefoglalt 2950 forintra becsült ingóságokra a jbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 19Ö8. évi XLI. t.-c, 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal tatok javára is az árverés' megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényke­reset folyamatban nincs, végr. szenv, lakásán. Dióskál községben és Ka­nizsán Eötvös-tér 29 sz. alatt le­endő megtartására határidőül 1949 évi junius hó 4 napjának délután 4 órája tűzetik ki, amikor a bírói- Lag lefoglalt bútorok írógép, bor, stb. 6 egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs áron alul is, el fogom ■adni. Azon ingóságokra, amelyek­nek a kikiáltási ára egyezer fo­rinton felül van, az 5.610/931 M. E, számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagykanizsa, 1949. május 12. Elek László bir, végrehajtó, mint bírósági ____________— kiküldött Nagyka nizsa város hirdetménye A mezörendőri törvény értel­mében minden földtulajdonos kö­teles területén a mezei Ikárttevö­ket egereket irtani. Az irtás cél­jára legalkalmasabb a méreg, me­lyeit a Földmüvesszövetkezetben le­het beszerezni. 1 kalasztrális hold irtása 1 Ft, költségbe kerül. Az irtást egyetemlegesen dűlőnként a gazdáiknak kell végezni. Az irtás elmulasztása kihágást von maga után. A mulasztóikat a mezőőrök és dűlő felel ősök kötelesek a vá­rosi gazdásági Felügyelőnek beje­lenteni. Polgármester T. Szerkesztőség! Három héttel ezelőtt szóváteíterrí b. lapjukban, hogy a kanizsai sétakertben nincs iker it és a gyer­mekjátszótér és a vasutpálya kö­zött. Akkor ígéretet kaptam, hogy sürgősen helyrehozzák ezt a hiányt Azóta sem történt azonban sem­mi. Én úgy hiszem, kár volna meg- várni, mig valami szomorú esemény nyomán állítanák fel igen sürgő­sen. Kérem, közöljék le soraimat: és járuljanak hozzá, hogy az ag­gódó szülök megnyugvására és fő­leg a gyermekek érdekében a ke­rítés felépüljön. Köszönettel: egy aggódó anya. * (Noll János elvtárs, főjegyző közölte velünk, hogy már régebben; kiadta az utasításit a korlát elké­szítésére, amely azonban közbejött, akadályok miatt elmaradt. Most azonban megsürgeti a korlát felé­pítését a mérnöki hivatalnál, s igy valószínű, hogy ' levélírónk kérése még e hét folyamán teljesül.) . T. Szerkesztőség! Keszthelyen kószülüri'i a fürdő- szezonra, várjuk a vendégeket, csi­nosítjuk a várost, A hetipiacon viszont a sürü eső éktelen tócsát és sarat okoz minduntalan. Az áll­ványokról szinte a vásárlók nyaká­ba folyik a viz. Arra kérjük a i. Szerkesztőséget, tájékoztasson ben- nünket' mikor szüntetik meg ezt a lehetetlen állapotot. . Tisztelettel: T. I.-né, Keszthely * (Keszthely főjegyzőjétől /kapo'tí értesülésünk szerint a piactér fel­töltése és teljes rendbehozása rö­videsen megtörténik, A sok más fontos munkálat közepette is a vá­ros vezetősége gondöl a bevásárló háziasszanyokra és két; héten be­lül véglegesen rendezi a piacte­ret.) Eladásra az összes ingatlanok- nyilvántartva, érdeklődni, barmikor Kováts irodája, Nagykanizsa, Sza­badság-tér 1, szám. (Centrállal szemben.) TELEFON 151. Eladó egy cserépkályha. Nagy­kanizsa, Bagolaí-sor 21. 762 Eladó üzletház azonnal beköltöz­hető üzlettel. Nkanizsa, Deák-tér 9 szám. 776 Lábonálló fü eladó. Nádaí Jó­zsef Kiskanizsa, Varasdi-u. 2/b. ________________________ 777' Bú torozott szoba fürdőszoba használattal kiadó. Cim a nagy- kanizsai kiadóban. 767- Méhek eladóifi, bővebbet Nagy­kanizsa, Vár-u 8/a. kapusnál. 778 Kitűnő állapotban lévő ..Everest"' gyártmányú táska írógép eladó. Megtekinthető a nagykanizsai ki­adóban. - 779 ZALA politikai napilap. Felelős szerkesztő: Szántó Jenó Szerkesztőség: Fő-ut 7. Tel.: 54, Kiadóhivatal: Fő-ut 5. Telefon: 31, Nyomatott a Közgazdasági R.-T, Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán. Felelő« kiadó és a nyomdáért feléli Szenéről Git&

Next

/
Oldalképek
Tartalom