9 találat (0,194 másodperc)

Találatok

1. 1906-04-03 / 14. szám
[...] sikerült Pénteken ismét Jáno 9 vitéz bánkó­dott telt ház előtt Ilonkája [...] obester t láttuk megzenésítve A legvitézebb huszár címe alatt Az előadáson [...] Roqz Samuné s Gyulámé Benedek Sándorné Lévuy Józsefné Bölönyi Lászlódé Pethö [...] 2 sefné Borús Jó­zsefné Domuliidy Sándorné Üj fal ussy De zsőué Farkas Adtaíné Losonczy Józsefné Nagy Józsefné [...]
2. 1904-02-02 / 5. szám
[...] árak kai színre kerül Já­nos vitéz látványos bohózat Este fél 8 [...] Jál ó Sándorué özv Keresztes Sándorné Kacsó Károlyné Nagy­károly Kereskedő Lászlóné [...] Walkovics Sámu Iné Waíkovics Helen Far­kas Ilouku Kovács Leona és Murgit [...] egy párszor tréfából jön a farkas kiáltással kibolonditotta a falu népét [...]
3. 1901-11-26 / 48. szám
[...] Dr Szatmári Zsig inondné ifj Farkas Antalné Literáty Elekne Lossonczy Józsefné [...] Károly né Korányi Jánosné Demjén Sándorné 2 2 K mely összegeket [...] hnreztérre mehessen a hol azután vitéz ségéveh kivívta hogy külön csapatot [...] az elhatározásban gyors bátor és vitéz a harezban a vészéi ben [...]
4. 1918-05-06 / 18. szám
[...] az erkölcsök Rómában mi a vitéz seregek a harctereken ontották vérüket [...] t Hírek a múlt hétről Farkas Jenő az Eleőmagyar szatmári cógjegyzője [...] elesett 24 évet élt Saja Sándorné szül Kiss Ida ref tanitó [...]
5. 1916-10-17 / 42. szám
[...] csendőr az ellen­ség előtt tanúsított vitéz maga­tartásáért a 2 osztályú ezüst [...] U j fal u sy Sándorné szül urai báró Uray Loona [...] vallás szertartása szerint Az el­hunytban Farkas Jenő az Első magy ált [...]
6. 1900-07-10 / 28. szám
[...] szt biz széki gróf Teleki Sándorné és férje széki gróf Teleki [...] custozzai csata emlék napján s Farkas Simon kültelki korcsmában vigan mulattuk [...] jó kedvre hangolt különösen két vitézt Szilágyi László és Nyestya Györgyöt [...] Sándor és társai Lopás büntette Farkas Borbála Julius 17 kedd 1 [...]
7. 1907-06-25 / 26. szám
[...] közöshadse reg katonáiból tűzoltóknak kiválasztott vité­zek d u fél 3 tól [...] kivül még 21 testvére gyászolja Farkas Gerő m kir posta és [...] lefoglaltak Dr Fechtel János Madarassy Sándorné Pirkler Józsefné Markó Kálmánné Krassó [...] a trafikban Árultak Unger Ullman Sándorné Unger Pistáné Wallon Lajosnó százszámra [...]
8. 1917-05-01 / 18. szám
[...] rettentő bárdos Szent László királyt vitéz haddal előtörni élni vagy halni [...] e m j ó n Sándorné Molnár Hona a ref falsőleányis [...] tanítói és tanítónői kar nevében Farkas Márton áll isk tanító és [...]
9. 1902-12-23 / 51. szám
[...] áthelyezés ö felsége a király Farkas Gerő nagyszalontai járásbiró nak törvényszéki [...] vallás és közoktatás ügyi miniszter Vitéz Traján udvuri i s Peterkó [...] álmai felett I özv Stuller Sándorné szül Ryll Erzsébet Dr Ryll [...]