11 találat (0,049 másodperc)

Találatok

1. 1886-04-25 / 17. szám
[...] Krisztus feltámadott S azzal elfutott Szaniszló csak nehezen tudta ajkait megnyitni [...] sem lemosni bűnbánó künyei árjával Szaniszlónak pusztulni kellett kegyelem nélkül s [...] alatt okos nő lett s Szaniszlót végkép elfeledte Iboloff ur látva [...] a legmagányosabb helyen s álmodott Szaniszlóról Ha ő most itt volna [...]
2. 1886-04-25 / 17. szám
[...] növendékekké Ma­ro s s y Sándor növendéket mérnök segéddé Jókai Lajos [...] az énekkar 10 Én Petőfy Sándortól Szövegét szavalja Petries Mihály m [...] ugyszólva megtestesül elragadtatás­sal kiált föl Szaniszló Anucza 1 nak Tus Antalt [...] kedves toppan be a szobába Szaniszló észrevette s hirtelen kezeit ragadva [...]
3. 1887-01-23 / 4. szám
[...] vezetői úgymint Gianone Lajos Jamriska Sándor Wittwin disch László és ifj [...] n s z k y Szaniszlónak hivják 41 éves s olica [...]
4. 1888-09-30 / 40. szám
[...] ki kell jelentenem Zá ránszki Szaniszló cs és kir főtörvényszéki igazgató [...] 52 Vácz 1888 Nyomatott Mayer Sándornál iK r ikít szeplő me [...]
5. 1889-11-10 / 45. szám
[...] Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának üzletvezetője Grosszmann Sándor tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának technikai veze­tője [...] önk tűzoltóegylet szakasz parancsnoka Rozáry Szaniszló Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárá­nak levelezője és [...]
6. 1889-12-29 / 52. szám
[...] esi Gábor Gsongrádra végül Jakubovits Sándor Hatvan vanból Kecskemétre küldettek kápláni [...] január 1 jével a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indított meg Budapesten fennállá­sának [...]
7. 1890-05-04 / 18. szám
[...] Vladár István János gazda Petőfi Sándortól Ko­vács József Véres napokról álmodom Petőfi Sándor­tól Szikora János Isten hozzád Bajza [...] Hermann Balázs Halovány katona Petőfi Sándortól Fancsik Imre Hymnus Sujánszky Antaltól [...] tartomány főnököt választottak Provincziális Fűzy Szaniszló lett Váczi házfőnökké Szlovik Bertalant [...]
8. 1890-08-31 / 35. szám
[...] folyamán visszatért felső­magyarországi körútjáról Arany Sándor kir al járásbiró szabadságideje beteltével [...] elfog­lalta Legyen üdvözölve körünkben Fűzy Szaniszló az irgalmasrendiek tartományi főnöke a [...] V e i s z Sándor szig orvos titkár Tárcza rovatunkat [...] Bélát Vad kerty Mihályt Péts Sándort és Ferenczet Rost et­ter Keresztélyt [...]
9. 1891-01-25 / 4. szám
[...] Az irgalmasrend tartományi főnöke Fűzy Szaniszló királyi tanácsos a Ferencz Józsefrend [...] Alberty Kornél 4 frt Péts Sándor 4 frt Bezdek János 3 [...] 3 frt 20 kr Nikitits Sándor 3 frt Palkovits József m [...] Intzédy Soma 1 frt Lencsó Sándor 1 frt dr Kovách Ödön [...]
10. 1893-11-12 / 46. szám
[...] Az uj tűzoltó­ságot megtekintette Szczerbovszky Szaniszló a budapesti tűzoltók főparancsnoka Történeti [...] Isten veled Befejezett munkálatok Arany Sándor albiró által megkezdett és Achim [...]
11. 1894-05-13 / 19. szám
[...] esperes plebános 3 frt Opitz Sándor adai plébános 3 frt Szabó [...] ev lelkész 2 frt Harsányi Sándor orosházi ev lelkész 2 frt [...] rekegyházi tanító o ki Szroetana Szaniszlo korponai tanító 5 kr Konrád [...] Samu Bakabányán 5 frt Horváth Sándor Pécsett 3 frt Walter Menyhért [...]