38 találat (0,456 másodperc)

Találatok

1. 1903-05-18 / 5. szám
[...] szakfelügyelet kérdése Előadóul felkérem Ember Sándor urat 5 Az internáius kérdése [...] kir tanfeliigye lőség telterjesztésére Károlyi Sándor ud­vari áll el isk tanítót [...] tanfolyam mellőzésével véglegesen feljogosította Károlyi Sándor lapunk jeles tollú munka­társa az [...] tanítói nyugdíj­intézetbe felvette Jászay István szaniszlói ev ref ta­nító 800 korona [...]
2. 1904-01-15 / 1. szám
[...] Mór Nyisz tor Endre Németi Sándor Papp János Pályi Lajos Spiri Endre Saja Sándor Saja Viktor Varga Benő Aladár [...] Konta Viktória Nagysomkut Székely Mária Szaniszló Andriska Teréz Szatmár Németi özv [...] iskolai tanítók ta­nítónők Ilebabánya Múzsa Sándor Mikola Vásárhelyi Sándor Misztótfalu Moldován György Nagybánya Veinberger [...]
3. 1905-03-25 / 3. szám
[...] évről 1 6 koronát Múzsa Sándor Ilobabánya 1903 1904 évről 4 [...] évről 3 3 koronát Irinyi Sándor Irinyiné H Cecil Koós Gizella [...] József plébános Szatinár állami óvoda Szaniszló állami elemi iskola Patóháza állami [...] dolog S né A T Szaniszló Megfelelően intézkedtünk Nyomatott a Szabadsajtó [...]
4. 1905-04-25 / 4. szám
[...] t Sol tészné Andriska Teréz Szaniszló 1903 és 1901 évről 6 [...] 4 4 K t Károlyi Sándor Udvari lile T Péter Terep [...]
5. 1906-09-25 / 7. szám
[...] f Longin Péter Hagymáslápos Papp Sándor Kapnikbánya Szaucsek Dániel Jánky Roxán [...] Líszkay Anna Soltészné A Teréz Szaníszló Técsi Lajos Mísztótfalu Mois János Mózesfalu Irinyi Sándor Szinérváralya Irinyiné H Czecil Szinérváralja [...]
6. 1909-02-25 / 2. szám
[...] Ipar bank 50 K Biki Sándor Egri 20 K Bakos István [...] Nagyecsed 50 K Baumgartner György Szaniszló Szentiványi Erzsébet Apa 20 20 [...] K Soltész István és neje Szaniszló 40 K Vargha József Jánk [...] Kántorjánosi 1909 3 Budó Rénusz Szaniszló 1909 3 Szentpéteri Sándor Tiszabecs 1909 3 Kádár Károly [...]
7. 1909-03-25 / 3. szám
24 TANÜGYI ÉRTESISO Mózsa Sándor Ilobabánya 1906 8 évről 9 [...] Nagybánya 1909 3 ff Domnica Sándor Iloba 1909 3 Szabó József [...] 1909 3 ff Szeőke József Szaniszló 1909 3 ff Németh Sándor Királydarócz 1909 3 ff Spán [...] 4 kor i nn ti Sándor egyes pénztáros HIRDETÉSEK J Budapest [...]
8. 1909-04-25 / 4. szám
[...] Szárazberek 32 K Budó Rémusz Szaniszló 3 60 K Popemája János [...] Ignác Nagybánya 1909 3 Irinyi Sándor és neje Szinérváralja 1908 6 [...]
9. 1909-10-25 / 8. szám
[...] Izidor Oroszfalu 40 kor Szilvássy Sándor Sárköz Sreck Márton Kálmánd Fischer [...] Sziics Gyula Nagysomkut Skrabatovics Endre Szaniszló Barazsy József Berend Imre Károly [...] Bogdán Gábor Nfentős Nutin Etelka Szaniszló 20 20 korr Schmied Ferenc [...] 1909 okt 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZER KESZTŐI [...]
10. 1909-12-25 / 10. szám
[...] miszt bányai szamosborhidi nagymadarászi pribekfalvi szaniszlói tyu kodi remélhetőleg a fehérgyarmati [...] a dobrai ref isk Horváth Sándornak a hodászi ref isk Németh Sándornak az o apáti ref isk [...] csengeri r k és Domnicza Sándornak az ilobai g k iskolánál [...] iskola gondnoksági elnökévé kinevezte Szalecky Sándor az érendrédi áll iskolánál igazgatói [...]
11. 1909-12-25 / 10. szám
[...] Csircz Nikita Kismajtény 20 K Szaniszló község ado­mánya 20 kor Begyült [...] Értesitő re előfizetett Állami óvoda Szaniszló 1909 évről 4 korona Állami [...] 1909 dec 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
12. 1910-01-15 / 1. szám
[...] Alsófernezely 20 K Budó Rémusz Szaniszló 21 K Kortyán Gusztáv Sándorhomok [...] György Gebe 20 K Vajnay Sándor Börvely 20 K Papp Sándor Kap­nikbánya Likker Ödön Kapnik Jánky [...] 1910 jan 17 én Németi Sándor tan egyes pénztáros
13. 1910-02-15 / 2. szám
[...] Karánsebes 1910 február hó Biró Sándor áll tanító szlöjd tanfolyam vezető [...] Erdőd 25 kor Szeőke József Szaniszló 20 kor Kimpán Gábor Feketefalu [...]
14. 1910-09-15 / 7. szám
[...] még a következő helyeken Nkároly Szaniszló Tyúkod Batiz Szamoskóród Nagymadarász Ezen [...] Barazsi József herendi áll Károlyi Sándor szatmár kültelki áll Major Ágoston [...]
15. 1910-12-15 / 10. szám
[...] 8 év­ről 6 kor Petráskó Sándor Porcsalma 1910 és 1911 évről 6 kor Movrik Sándor Sárköz 1910 évről 3 kor [...] évre 4 kor Állami óvoda Szaniszló 1910 évről 4 kor Áll [...] 1910 december 10 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
16. 1911-12-15 / 10. szám
[...] évre 4 kor Szőke József Szaniszló 1910 évre 3 kor Bozsó [...] 1911 évre 3 kor Movik Sándor Sárköz 1911 évre 4 koronát [...] 1911 december 8 án Németi Sándor tan egyes pénztáros A felsorolt [...]
17. 1912-01-15 / 1. szám
[...] 3 kor Soltészné A Te­réz Szaniszló 1907 9 ről 9 kor [...] Szatmár 1912 jam 7 én­Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
18. 1912-05-15 / 5. szám
[...] a szatmár pálfalvai ref a szaniszlói rk gkath ref el isk [...] izraelita egyház biveinek tiszteletét Jordán Sándor dr főrabbi tolmácsolta Az áll [...]
19. 1912-06-15 / 6. szám
[...] pontjában fényesen sikerült Esküvő Hajdú Sándor nagybányai áll el iskolai tanító [...] isk tanítót illetve tanítónőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui áll elemi [...] tartotta meg A gyűlést Iiinyi Sándor elnök a szülői értekezletek­ről tartott [...]
20. 1912-09-01 / 7. szám
[...] Juliánná szatmárudvari áll tanítónőt a szaniszlói Lohán János gyökeresi áll tanítót [...] isk tanárt a besztercei Sarkadi Sándor polg isk tanárt a nagykárolyi [...] én Jeder Résztelek Tyúkod Szamosborhid Szaniszló Nagybánya Feketepaíak és Kismajtény köz­ségekben [...] János polg isk tanár Németi Sán­dor Román József és Neubauer Elemér [...]

 

  • 1
  • 2