3. oldal, 650 találat (0,046 másodperc)

Találatok

41. 2000-06-22 / 144. szám
[...] tudják pótolni mestersége FOTÓ CSABAI ISTVÁN sen a csapadékot ennek oka [...] Nova Kft területi igazga­tója Horváth István szerint az ár­emelkedés hatását igazán [...] nem hozott ered­ményt Bordács Ferenc kérése most úgy látszik meghallgatásra talált [...]
42. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
43. 1964-05-24 / 120. szám
[...] azonnal felvesz bu­dapesti munkahe­lyekre jó kerese ti lehetőséggel kőműves szakmun­kasokat EM [...] lehet személye­sen vagy írásban Andracsik István­nál Szolnok Csap utca 15 szám [...] el a szentesi postára Boros Ist­ván részére­ÉRTESÍTJÜK ked­ves vendégeinket hogy a [...]
44. 2006-12-14 / 292. szám
[...] Jászkisérről és Jászladányról mondta Dankó István Ladány polgármestere Csakhogy ezért többszörösét [...] többi településén tette hozzá Dankó István Hangsúlyozta szeretné­nek megegyezésre jutni mert [...] jövő tavasszal kerülhet ismét Jászladány kéré­se a tulajdonosi testület elé Eközben [...]
45. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
46. 1995-02-23 / 46. szám
[...] viszont a mun­kaadók egyik alapvető kérése volt Erről Kósáné Kovács Magda [...] meg a hathetes otkatást Petrezselyem István Cseh Sándor és Baranyi Tibor [...] be tegnap szolnoki sajtótájékoztatón Németh István Túrkeve polgár mestere Az elmúlt [...]
47. 2006-07-14 / 163. szám
[...] talált a szakvezető június eleji kérése A Jászapáti VSE labdarú­gócsapata az [...] az egykori válogatott lab­darúgó Hamar István sem tudott gyökeret verni a [...] Tibor Majercsik László és Kocsis Ist­ván voltak Eredmények junior és után­pótlás [...]
48. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak áldozatainak [...]
49. 2007-02-09 / 34. szám
[...] a Kunszövet­ség elnöke és Kecze István Kis­újszállás polgármestere A bál védnökei [...] a Nagykun Hu­szárbandérium és Nagy István tárogatós közreműködésével a zászlók behozatalával [...] Band gondoskodik Teljesült az anyák kérése biztonság Az önkormányzat milliókból bővítette [...] meg A fejlesz­tés támogatására Kecze István polgármester megkeresi Ken­deres és Ecsegfalva [...]
50. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szíjjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po liükus saját [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
51. 1958-08-12 / 190. szám
[...] meg­valósult Teljesült a papszász majoriak kérése mert elkészült a majorig 500 [...] múlt örökségét az elmaradottságot Kézsmárki István vb titkár i Korszerű modern [...] fiatalság nevelésé­ben az életben Turcsányi István Jóltcvplált fajtiszta tenyészüszóket nevelnek az [...]
52. 2002-05-31 / 125. szám
[...] Április elején érkezett a szolno­kiak kérése a budapesti székhe­lyű alapítványhoz s [...] kapott botanika szakkör A Vá­sárhelyi István Természetvédel­mi Oktatóközpont szervezésé­ben az általános [...] megbeszélést követő sajtótájé­koztatón dr Nagy István úgy vélte térségünk jövője szempontjából [...]
53. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
54. 2008-07-08 / 158. szám
[...] figye lembe vesszük a dolgozói kérése két a befizetett nyaralásokat eset [...] kollégámmal kölcsönösen kisegítjük egymást DEÁK ISTVÁN Túrkeve Nyári időszakban negyedik éve [...]
55. 1991-05-17 / 113. szám
[...] írták Berki Imre és Veres István A még mindig bizonytalan jövő­jű [...] tá­mogató véleménye alapján ismét Lukács István őrnagy lett a város rendőrkapitánya A képviselők kérése a rendőrség a jövőben ha­tározottabban [...]
56. 2006-03-30 / 75. szám
[...] párt azonban a család ha­tározott kérése ellenére fel­használta a választási kam­pányban [...] 2 vá­lasztókerületében Sz Sz Kolber István autójával hajtott fel először a [...] megvalósulhat a fejlesztés mondta Kolber István A regio­nális fejlesztésért és felzárkózta­tásért [...] hatással lesz a térségre Miseta István fonyódi polgármester sze­rint két és [...]
57. 1993-05-21 / 117. szám
[...] térre Az írás tréfás polgártársaink kérése az eddiginél hatéko­nyabb szúnyogirtásra s [...] Igaz nem is kerestem Kiss István vállalkozó már nevét is adta [...]
58. 2011-06-23 / 145. szám
[...] tiltakozó akció élére állt Hor­váth István a levelet elküldte Il­lés Zoltán [...] hiábavalónak bizonyult eddig a lakosság ké­rése hogy vezessék be a vo­nalkódos [...]
59. 1982-11-27 / 279. szám
[...] Nagy Varga Vera Szegedi Kis István raboskodása a szolnoki várban Szegedi Kis István a 16 század legtekintélye­sebb és [...] 1572 között élt Szegedi Kis István a jeles tanító és prédikátor [...] Ceglédről próbált köz­benjárni Szegedi Kis István érdekében és Skaricza Máté szerint Bakonyi kérése végre segített valamit Mahmud bég [...]
60. 2009-08-21 / 195. szám
[...] 1789 október 25 én Fa­zekas István prédikátor szen­telte fel a törökszentmiklósi [...] fel­merült most a Magyar Ál­lamkincstár kérése gyorsí­totta fel a folyamatot Eddig [...] a gyémántdiplomáját a gödöllői Szent István Egyetemen A ma már 85 [...] a minap a gödöllői Szent Ist­ván Egyetemen vehette át gyé­mántdiplomáját Nem [...]