123 találat (0,708 másodperc)

Találatok

1. 1935-02-10 / 33. szám
[...] Anita üoos Karinthy Frigyes Hunyady Sándor Stella Adorján Márkus Laszío Szo [...] belehalt sérülésébe A törvényszék Fülöp Sándort négyévi a két Vincét 15 [...] bejelentette a magyar Labdarugószö­vetségnek hogy Szaniszló II Zoltán szer­ződtetett játékosa akinek [...] vagy belföldi egye­sülethez f A Szaníszló fivérek erdélyi orientáló­dásáról szóló hirek [...]
2. 1935-03-30 / 74. szám
[...] hogy a valódi tényállást ki­derítse Szaniszló igazolását megsemmisítette a szövetség a [...] alapján megúllapi tuti a hogy Szaniszlót aki magyar állampol­gár tévesen és [...] pedig délután három órakor Makkaí Sándor és Saja Sándor daljátéka a Gyöngyvirág és délután [...] 3 ómkor Gyöngyvirág Mák kai Sándor és Saja Sándor dal játéka ifjú­sági előadás olcsó [...]
3. 1935-02-02 / 26. szám
[...] híradás alapján nemrégen közöltük hogy Szaniszló János az Újpest játékosa az [...] legújabban az a helyzet hogy Szaniszló mégse Aradra megy hanem Kolozsvárra [...] hogy ne tettek volna lépéseket Szaniszló megszerzésére Ők is próbálkoztak de [...] dr Giur­giu Silviu dr Petrán Sándor Dineseu Joan Jula Aurel Mégis [...]
4. 1942-06-10 / 129. szám
[...] Kamara dísztermét Sorai­ban megjelent Böszörményi Sándor az Er­délyi Gyáriparosok Szövetségének igazga­tója [...] lesz SÚLYOS GYÁSZ ÉRTE A SZANISZLÖ TESTVÉREKET Édesanyjuk Szaniszló Já nosné vasárnap elhunyt Szaniszló II a IvAC kiváló játékosa [...] János Társelnökök Andrási Gyula Biasini Sándor Dunky Jenő Geréb Károly Lehőez József Nagy Sándor dr Poszler László Schuster Viktor [...]
5. 1931-10-17 / 237. szám
[...] hogy a pesti csa­patban játszott Szaniszló is aki román állam polgár Tudomásunk szerint Szaniszló valóban játszott a KAC színeiben [...] 4 Költeményeiből felolvas Remé nyik Sándor 5 Énekel a monostoruti Ref [...] megelégedve a libret­tóval Meghalt Csizmazia Sándor Budapestről jelntik Csizmazia Sándor volt képviselő a volt függetlenségi [...]
6. 1941-06-24 / 141. szám
[...] NSE beadása a kapu előtt Szaniszló n kezére esett Boros Pál [...] KAC Seprényi Szerémi Vas Páll Sza­niszló H Csákány Szilárd Szántai Lu­kács [...] kettősben a magyar színekben induló Sán­dor Zágoni a Berliner Ruder Club [...] elnökletével A közgyűlésen dr Böszörményi Sándor a Szövetség igazgatója beszámolt azokról [...]
7. 1941-07-26 / 169. szám
[...] GyOSz újonnan megválasztott elnöke Knob Sándor dr a GyOSz ügyvezető igazgatójának [...] vendégeket erdélyi Útjukon elkísér­te Böszörményi Sándor dr az Erdélyi Gyár­iparosok Szövetségének [...] csapatait Seprényi Regdon Vass Páll Szaniszló II Csákány Telegdi Skrapek Szilárd [...] árnyalattal maradt a MÁV mögött Szaniszló I az Edzők Testületétől Ideigle­nes [...]
8. 1943-12-18 / 286. szám
[...] Székely him­nusz 11 Átok Reményik Sándor verse Szavalja Török István 12 [...] tel A gyászszertartás után Sólyom Sándor dr Kolozsvár és Kolozs vármegye [...] Farkas Kovács IV Bokor Ke­rekes Szaniszló II Szaniszló II tehát bal szélső lesz [...] tizenegyébe A KAC játékosai közül Szaniszló ÍI és Radnay kétszer két [...]
9. 1944-06-04 / 125. szám
[...] 2 án elhunyt tarcsafalvi Pálffy Sándor szövetke­zeti ellenőr tartalékos hadnagy A [...] hirtelenséggel elhunyt közszeretetben álló Pálffy Sándor temetése folyó hó 4 én [...] el a 220 kilométeres útra Szaniszló János Intéző vezetésével A csapat [...] C ellen a pályára Márki Szaniszló Vass Radnai Páll Csá­kány Farkas [...]
10. 1941-03-27 / 70. szám
[...] Pálffy Tibor vasmunkást alelnökökké Bartalis Sándor volt képvi­selőt Dunky Jenő magántisztviselőt Nagy Sándor Dermata munkást Gál Albert vizüzemi [...] dugaszológépek szódatöltő­gép és drage üst Szaniszló cégnél Hunyadi tér 17 485 [...] kerti lakás jutányos áron Érdeklődni Szaniszló cégnő Telefon Í 3 24 [...]
11. 1930-04-26 / 93. szám
[...] aradi banktisztviselőt Budapestről jelentik Hülberg Szaniszló az aradi sikkasztó banktisztviselő ügyé­ben [...] felé Az autót Mo leszki Szaniszló 61 éves soffőr vezette azon [...] május 4 i Románia Jugoszlávia Sándor kupa mérkőzésre összeállítandó román válo­gatott [...]
12. 1934-08-29 / 195. szám
[...] meg Újpest gólját Jávor passzát Szaniszló Kocsis elé fejeli aki remek [...] I karban levő bérház eladó Sándor bizományos Cluj Calea Victoriei 13 [...] súlyos betegség miatt sürgSsen el­adó Sándor bizo­mányos Cluj Calea Victoriei T [...] 000 leit jövedelmező bér­ház eladó Sándor bizományos Calea Victoriei 13 I [...]
13. 1943-10-16 / 234. szám
[...] kezdő kulturdélutánját Verseiből előad Puszta Sándor az ismert költő énekel Vö­rös [...] dr tart előadást Ezután Tamás Sán­dor szavalja el Aprily Lajos ódáját [...] a még büntetlen előéletű Savu Sándort há­romhavi fogházbüntetésre Ítélte Az elitéit [...] ki vasárnap a KAC Márki Szaniszló Vass Páll Szántai Csákány Radnai [...]
14. 1943-03-20 / 64. szám
[...] edzés után a követ­kezőket mondotta Szaniszló IL és Szántai szolgálati be­osztásuk [...] ki a Szolnok ellen Ha Szaniszló II nem érkezne meg Idejében [...] összeállítás a következő lesz Plank Szaniszló II Pál Vasa Pál Radnai [...] csapat szombaton utazik el Kinizsi Sándor intéző vezetésével a kő­vetkező játékosokkal [...]
15. 1942-11-29 / 271. szám
[...] kapcsolatokat teremteni 7 Itt találjuk Szaniszló József né bőrönd és diszmü [...] közönség egész bizalommal vásárolhatja a Szaniszló cég Készítményeit mert azok még [...] vannak 8 Itt találjuk WőM Sándor lakásberende­zési üzletét ugyancsak saját készítményül [...] eszméjével kapcsolatban időszerűek és fontosak Sándor Imre püspöki helynök megnyitó be­széde [...]
16. 1942-11-22 / 265. szám
[...] tudomásul a nagy kitüntetést Tompa Sándor a kolozsvári Nemzeti Szin hói [...] kitűnő Tompa Pufi szerepeltetését Tompa Sándor a közeli napokban utazik a [...] na­pot Budapesten töltött s ott Szaniszló János ur az egyesület szaktanácsadója [...] mily édes Viszont ne csodálkozzunk Szaniszló János ur örömén se dia [...]
17. 1935-01-30 / 23. szám
[...] Kós Dodó Mihalkó Gizi Tompa Sándor Tóth Elek Balázs Samu Kovács György Rajnai Sándor alakítják A MAGYAR SZÍNHÁZ HETI [...] 3 mp 5000 m 1 Sándor TC 10 p 29 8 [...] hogy szerződtetés tárgyalásoka folytatott volna Szaniszló Jánossal az Újpest kolozsvan származású [...]
18. 1941-06-28 / 145. szám
[...] Tivadar Va szary Piroska Pethes Sándor Kertész De­zső Magyar és Luce [...] Kovács Béla edző és edzőtársa Szaniszló János előtt az egyesület elismeré­sét [...] elhangzása után Kovács Béla és Szaniszló János egyesületi edzők a csapat [...]
19. 1930-07-03 / 148. szám
[...] A bcszenti lést P Bonc Szaniszló végezte azután a Székely Egye­temi [...] A székely egyesületek nevében Be­nedek Sándor v b t t búcsúztatta [...] Klebclsberg Kuno gróf kultuszminisztert Jeszenszky Sándor min tanácsos képviselte a külügyminisztérium [...] és Kolozsvár földjéből és Márky Sándor sirjáról Botrányba fulladt a bukaresti [...]
20. 1935-02-18 / 40. szám
[...] 03 Dallernezek 20 45 Aigl Sándor énekel 21 15 Román jazz [...] László Imre Kíséri aradi Farkas Sándor és ci­gányzenekara 21 05 Közvetítés [...] dr előadása 20 50 László Sándor zon­gorázik 21 30 A magyar [...] módjában állott Az bizonyos hogy Szaniszló János ma a legdrágább játékosa [...]