31 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (451. oldal)
[...] Péter szepesi 463 László fia Sándor edelényi karászi 429 László fia Sándor rápolti 392 László fia Szaniszló mester bátori 300 472 László fia Szaniszló lónyai naményi 322 László fia [...] 370 László fiai György és Szaniszló bátori 114 László fiai Péter [...]
2. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (435. oldal)
János Sándor bán fia karászi 304 440 455 540 János Sándor fia paposi 350 János Sándor fia petri 106 533 János [...] 94 448 a 472 János Szaniszló fia bátori 370 János Szaniszló fia kallói 226 347 357 423 János Szaniszló fia madai pazonyi 282 János [...]
3. Adattár (186. oldal)
[...] érintkezik Mezőpetrivel és Kisbesenyővel 1316 Szaniszlóval is határos 1338 1366 ban [...] Csomaközi György fia Jánosé míg Szaniszló felé eső fele a Károlyiaké [...] Piskolt Bihar m Ny ról Szaniszló és Részege Szirmay II 28 [...] birtokosztás eredményeképp 1327 ben Mezőreszegei Sándor fia Sándor Vezend perében esküt tevő tanú [...]
4. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (417. oldal)
[...] szennyesi 460 György szatmári szolgabíró Sándor fia részegei 401 György Sebestyén [...] 316 317 327 437 György Szaniszló fia szaniszlói 229 György Tamás fia csarnavodai [...] 322 442 György fia Mihály szaniszlói 91 229 444 György fia [...] Pócs piskárkosi 375 György fia Szaniszló jobbágy kishódosi 237 György fiai [...]
5. Adattár (196. oldal)
[...] felébe is ennek viszont nagybátyjuk Szaniszlói György fia Mihály ellentmondott 1361 ben a Szaniszlón lakó György fia Mihály fia [...] a Károlyiak kezén találjuk Részben Szaniszló Pesty 1864 Nagy Karoj Hnt [...] cs őse fiainak Sebesnek és Sándornak visszaadott Kékes és Fentős erdők [...]
6. (147. oldal)
Jékey Sándor 101 Jeney Ferenc 34 Jiraszek [...] Kállay Zoltán 107 109 Kálli Sándor 39 Kálmán Frigyes 9 11 [...] Keresztes Fischer Lajos 86 Kereszti Sándor Dr 106 Keresztszeghy Sándor Dr 83 84 87 107 [...] Gábor 25 26 30 Korvin Szaniszló 97 Kosarik Sándor 66 Kovács Ferenc 39 Kovács [...]
7. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (440. oldal)
[...] beregszászi plébános 453 477 Károlyi Sándor gr 113 114 k 213 [...] Domokos fe­lesége 31 Katalin kallói Szaniszló leánya Sápi Péter fe­lesége 357 [...] Zarándi Péter felesége 319 Katalin szaniszlói Mihály leánya 119 444 Katalin [...]
8. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (385. oldal)
[...] 512 András jobbágy Péter fia szaniszlói 444 András Sándor fia részegei 401 András Ördög [...] 196 András pap Tamás fia szaniszlói 444 András Vid fia börvelyi [...]
9. (119. oldal)
[...] 1437 dec 11 Kallo i Szaniszló fia János fiát Istvánt és [...] Kallo ex scitu Pethry i Sándor fia Miklós fia Mátyás és [...] auditu vallották hogy Kallo i Szaniszló fia János fia István és [...]
10. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (425. oldal)
[...] 334 358 381 555 István Sándor fia részegei 401 István mester [...] 445 480 488 529 István Szaniszló fia bátori 17 27 8 [...] 360 439 472 515 István Szaniszló fia pilisi 198 373 István [...]
11. Adattár (246. oldal)
[...] Péter testvére fia Pál illetve Sándor fia Sándor részegei nemesek az elődeik által [...] és Pálé a D i Sándoré lett ezen állt Szent Margit [...] Szentmiklós birtok domb 1320 ban Sándort Részege faluban idézték meg a [...] XIX sz ban É ról Szaniszló K ről Mezőpetri D ről [...]
12. Adattár (297. oldal)
[...] a rohodi nemesektől Fodor fiaitól Sándortól és Jakabtól akik anyjuk Erzsébet [...] 1385 ben Bátori László fia Szaniszló mester tagyi jobbágyait Dománhidai Miklós [...] Bátori György fia János és Szaniszló fia István Tagy birtokától elhatárolták [...]
13. Adattár (333. oldal)
157 Pál fia János és Sándor fiai János és Miklós birtoka [...] Csomaköz földjével másrészt az ő Szaniszló földjei zárják közre 40 ezüst [...] a várcsomaközi birtokuk felét a Szaniszló felé eső részét amelyhez 8 [...]
14. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (450. oldal)
[...] Pongrác fia fülpösi 141 László Sándor fia jánoki 142 László Sándor fia karászi 39 90 204 [...] Ládi Domokos leánya 455 László Sándor fia solymosi jánoki 250 429 László Sándor fia tákosi 350 László Sandrin [...] Simon fia szennyesi 460 László Szaniszló fia madai pazonyi 282 László [...]
15. (97. oldal)
[...] Kiiment Rezső ezredorvosok dr Omaszta Sándor Dr Kovács István Gyula föállatorvos [...] Cajetán Schenker György lovag Korvin Szaniszló Pongrácz Aladár Fáy Jenő Joannovits [...] Vétsey Ede br But tier Sándor ezredsegédtiszt Hoffman Gusztáv Patzak Ferenc [...]
16. MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK (526. oldal)
[...] III 25 én lefokozták SZILÁGYI SÁNDOR tartalékos huszárzászlós Szaniszló 1910 Anyja Jeles Mária 1942 [...] tartalékos zász­lóssá léptették elő SZILÁGYI SÁNDOR HOROGSZEGI tartalékos huszárhadnagy Hadad 1916 [...]
17. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (411. oldal)
[...] fia Elek 304 Fodor fia Sándor vagy Jakab rohodi 409 472 [...] i pócsi 136 Fülemező ömbölyi szaniszlói 136 Fülepi puszta 460 Fülesd [...] Miklós téglási 477 Fülöp fia Sándor csarnavodai 274 Fülöp fiai László [...]
18. Adattár (65. oldal)
[...] Gergely fia Lőrinc és Petri Sándor fia Sándor dobosi ne­mesek mint szomszédok vesznek [...] Lőrinc fia Tamás és unokatestvére Sándor fia Sándor a dobosi uradalomban lévő részeiket [...] Péternek Ders fiai László és Szaniszló 1379 évi panasza szerint az [...]
19. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (443. oldal)
[...] Katapán nb i 1 Karászi Sándor 2 Jánoki Derzs felesége 429 [...] Imre felesége 374 Klára rakamazi szaniszlói György leánya Olaszi István felesége [...] felesége 108 479 Klára Karászi Sándor felesége 90 Klára Vetési Illés [...]
20. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (408. oldal)
[...] Erzsébet kallói János leánya Részegei Sándor felesége 401 Erzsébet kisfaludi Péter [...] Sásvári Mik­lós felesége 428 Erzsébet szaniszlói Mihály leánya 119 444 Erzsébet [...] leánya Kaplony nb i Toronyai Sándor felesége 413 Erzsébet Kis Kozma [...]
21. Adattár (332. oldal)
[...] fia Lő­rinc fia Tamás és Sándor fia Sándor itteni birtokuk felének az Á [...] ben Ders fiai László és Szaniszló panasza szerint várasdobosi birtokrészeik hasznát [...]
22. Adattár (215. oldal)
[...] ben a Hontpázmány nb i Sándor fia Sándor és Petri Gergely fia Lőrinc [...] ben Ders fiai Lász­ló és Szaniszló panasza szerint pályi birtokrészeik hasznát [...]
23. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (458. oldal)
[...] Péter zsarolyáni 556 Márton fiai Sándor és János 79 463 Márton [...] 549 Máté jobbágy Péter fia szaniszlói 444 Máté karászi officiális Tamás [...]
24. Adattár (197. oldal)
[...] nb i Tákosi Bereg m Sándor fia Gergely érdekében akik közül [...] Lónyai Jakab fia László fia Szaniszló tiltakozik hogy Bencenc fia János [...]
25. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (468. oldal)
[...] Péter pilisi 373 Miklós fia Sándor Miskolc nb i 413 Miklós [...] Miklós fiai László János és Szaniszló madai 240 Miklós fiai Miklós [...]
26. (172. oldal)
[...] Balázs és Albert Pettry i Sándor dicti Gergely Ist ván commetanei [...] i Lewkes János Bathor i Szaniszló fia István fiainak Jánosnak és [...]
27. Adattár (161. oldal)
[...] Mihályfalva Bihar m Ny ról Szaniszló határolta Szirmay II 23 Ref [...] Csépán és Miklós Tákosi Beregm Sándor elismerik hogy István fia András [...]
28. Szatmár megye kialakulása (4_37. oldal)
[...] birtokszerzője a Karászi család őse Sándor bán 1268 aki utódaira 10 [...] 1265 ig a váradi káptalan Szaniszlót 1338 ig ám az adományozókat [...]
29. Adattár (274. oldal)
[...] D ről Mátészalka vagy Puszta Sándor Ny ról Nagydobos és Ópályi [...] Hnt 1892 1543 922 kh SZANISZLÓ 444 1306 320 t Zoyzlou [...]
30. Adattár (231. oldal)
[...] nb i Petri Szabolcs m Sándor és fia Lőrinc idézésére kap [...] Pál Péternek László fia Demeternek Szaniszló fia Istvánnak és Bertalan fia [...]
31. Adattár (169. oldal)
[...] határjárásakor mint Karászi Szabolcs m Sándor bán fiainak a birtoka 1337 [...] be de ennek Madai Pazonyi Szaniszló fiai László János Dezső és [...]