2. oldal, 88 találat (0,055 másodperc)

Találatok

21.
[...] Harsányi György Majoros István Székely Sándor I osztály Hegyi József Horkay [...] 20 Lovas Gyula 21 Markovics Sándor 22 Menyhért Endre 23 Molnár [...] Rőc ei Bálint 30 Simon Sándor 31 Schwáger Andor 32 Szabó [...] 1 Somosi János I 9 Szaniszló András m 10 Szathmáry István [...]
22.
[...] 19 Juhász Ló­rán 20 Kajdy Sándor 21 Kiss Kornél 22 Knáver [...] 29 Nagy Miklós 30 Nagy Sándor 31 Orbán László 32 Papp István 33 Pataki Sándor 34 Petrássy Tibor 35 Puskás Lajos 36 Simon László 37 Szaniszló István 38 Székely Lajos 39 [...]
23.
[...] Berhés Antal Kukoró Ferenc Pataki Sándor III Barthos Gyula Deák Gy [...] Südy Árpád Debreceni László Péchy Sándor III Csiszár Gusztáv Gyöngyössy András Hoffler Foltányi Sándor Nagy Károly Orbán József Arday [...] István Petrássy Tibor Marády András Szaniszló István Ivanics Gyula I o [...]
24.
[...] XX fejezetéből d Angolból Fest Sándor Angolok Magyarországon a reform­korszakban 1825 [...] Majdik Ferenc Szacsuri János Tarr Sándor Vass Adrienne Vitányi István gr [...] Kárászon Dénes Kérészy Zoltán Meskó Sándor Mosko­vics György Nagy Attila Nagy Dániel Papp István Schweiger János Szaniszló István Székely Tibor Szilvásy János [...]
25.
[...] Bakos László Balla Bertalan Illb Szaniszló István 11 a Mády István [...] Csapó Ferenc Janka Tihamér Péchy Sándor Szabó A Lajos Vitkay Bertalan [...] IV Dencs Mihály Illa Foltányi Sándor Nagy Károly Theisz János Illb [...] Miklós Kuti Lajos V Pataky Sándor IV Majdik Zoltán II o [...]
26.
[...] 60 Péter József 60 Ráduly Sándor 40 Szalai György 60 Vályi [...] 40 Harsághi Géza 20 Illésy Sándor 16 02 Király István 60 [...] 10 Kukoró Ferenc 3570 Pallaghy Sándor 20 Pataky Sándor 40 60 Szabó István 22 [...] István 10 Petrássy Tibor 15 Sza­niszló István 10 Zajdó Lajos 10 [...]
27.
[...] Labas Béla I é jh Sándor Andor Bolykos alap Nagy József [...] Szabó Zoltán Vili oszt Ujj Sándor V o 40 frtot fizetők [...] o Szilágyi Dániel II o Szaniszló István IV o Porzsolt Ernő [...] Gzövek Béla III o Keresztessy Sándor III o Honi István IV [...]
28.
[...] Szabolcs 1 2 16 Nagy Sándor n 1892 Pó ka M [...] Mező Zemplén 1 2 20 Szaniszló János 1893 Simoni Gömör 1 [...] Ujhely Zemplén 1 2 Karsa Sándor izr i 1893 S A [...] fi 1891 Bodzásujlak Zemplén 1 Sándor Tibor á e 11 1892 [...]
29.
[...] VIII Alszertárosok Barathy Béla Vili Szaniszló István Vll Szakosztályvezetők Theisz János [...] László Vll Majdik Ferenc Tarr Sándor Vl a Antal András Igó [...] nagy munkáját önzetlen sportszeretettel Hallgató Sándor igazgatóhelyettes és Erdélyi László tanár [...] rendezett a tanárelnök dr Maller Sándor és Harangi László Legjobb sportoló [...]
30.
[...] 11 Lőrincz László 12 Megyesi Sándor 13 Mikó András 14 Molnár [...] 20 Rothbarth László 21 Simon Sán­dor 22 Schwager Andor 23 Szabó Béla 24 Szaniszló András 25 Szilvássy László 26 [...] 3 Bein László 4 Czeizler Sándor 5 Dudinszky Ernő 6 Fodor [...]
31.
[...] Doszpoly Béla 53 08 Hajdú Sándor 22 Jakab István 55 28 [...] 22 Kovács László 20 Kriston Sándor 60 Nehéz József 15 Nóvák [...] Gábor Berecz Zoltán Pásztor András Sza­niszló László II osztály Bereczky József 20 Doszpoly Béla 60 Hajdú Sán­dor 40 Jakab István 60 Kavalec [...]
32.
[...] 4 8 3 19 Keresztúri Sándor 1 1 2 1 2 2 2 20 Kérészy Sándor 1 1 1 1 1 [...] 2 3 3 22 Lesczinszki Szaniszló 1 1 1 1 2 [...]
33.
[...] Bihar 1 2 7 Kozma Sándor it tf 1894 Czegléd Pest [...] Szabolcs 1 2 15 Szabó Sándor ff if 1891 Mátyus Bereg [...] Mező Zemplén 1 2 11 Szaniszló János ff yy 1893 Simony [...]
34.
[...] követelményeknek jól megfelelvén érett 24 Szaniszló István nem érett a természettanból [...] követelményeknek megfelelvén érett 28 Deme Sándor ismétlő nem érett a német [...]
35.
[...] Joó Károly Ib Kórizs Lajos Szaniszló András III Gutper Imre Szabó Sándor Vigváry Ferenc IV a Kovács [...] Mihály Janka György 111 Fodor Sándor V Gutper István VI o [...]
36.
[...] Ung I 2 3 Benkő Sándor 1880 S Sz György Háromszék [...] Gömör I 2 7 Keresztessy Sándor 1881 Nyir Mada Szabolcs I [...] Pthriigy Szabolcs I 2 19 Szaniszló István 1879 Novaj Abauj Torna [...]
37.
[...] Hadad Szilágy 1 2 20 Szaniszló István 1879 Novaj Abauj T [...] Borsod 1 2 11 Háda Sándor 1884 Nagybereg Bereg 1 2 [...] Ugocsa 1 2 17 Kovács Sándor 1882 Érottomány Bihar 1 2 [...]
38.
6 á IV b Nits Sándor IV a Ösváth Lajos ÍV [...] a Szakács János IV a Szaniszló György IV b Szeles Sándor IV b Szűcs László IV [...]
39.
[...] 1 19 Harsányi István Hrabéczi Sándor 2 2 2 3 1 [...] 1 20 Harsányi István Hrabéczi Sándor 3 4 4 4 3 [...] 1 2 1 22 Kérészy Sándor 2 1 3 2 2 [...] 1 1 1 26 Lesczynszki Szaniszló 2 2 2 2 1 [...]
40.
[...] szépírás a Magánrajzot tanultak Kérészi Sándor VII Harsányi Gyula VI Szinyei [...] Gyula elégs Honi Géza jó Szaniszló István elégs Pavletics Gyula II [...] Szépírási pályázaton 8 frt Kérészy Sándor VII o t mű­írásért Honi [...]