4. oldal, 76 találat (0,081 másodperc)

Találatok

61. 1912-05-11 / 19. szám
[...] Sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi p arista [...] fényes eredménnyel letették Előléptetés Molnár Sándor honvédhad nágy zászlóaljsegédtisztet a király [...] döntöttek tudo­másul vették hogy Ilosvay Sándor nyugalmazott ezredes a pénztárnoki állásról [...]
62. 1915-09-18 / 38. szám
[...] 10 K Török M Lajos szaniszlói plébános adománya 10 K Összesen [...] Lád Károly 40 f Brendli Sándor 1 K Czireizer István 1 [...] N N 2 korona Becsky Sándor 1 doboz cigaretta Holzberger Vendelné [...] vezés A pénzügyminiszter Szent pétery Sándor gyulai pénzügyi számvizsgálót saját kérelmére [...]
63. 1916-04-08 / 15. szám
[...] Pénzéi Mihály és ifj Vída Sándor tagokat választja be A közgyűlés [...] Erdengeleg 48 18 Érendréd 115 Szaniszló 16 és Krasznaszentmiklós 2780 koronával [...]
64. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]
65. 1909-12-25 / 4. szám
[...] függetlenségi párt je­löltje programmbeszédet tartott Szaniszlón és kortesnek ott hagyta Kozma [...] ottani román pénzinté­zet igazgatójának Bónya Sándornak sógora Ennek a függetlenségi kortessel [...]
66. 1912-08-03 / 31. szám
[...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]
67. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta­nonc többed [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
68. 1914-01-10 / 2. szám
[...] Kismajtény Bodoky István Schrek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] szentferenc rendi tartományi őr Színek Sándor Várady L Árpád dr püspök [...]
69. 1912-04-27 / 17. szám
[...] püspök Láng Pál rkath segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Távozó ügyvéd Dr [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­ [...]
70. 1917-04-21 / 16. szám
[...] tájékoztatni Zsebtolvaj katonaszökevények Pfeifer István szaniszlói lakos jelentést tett a rendőr­ségen [...] Horváth Paraszt Ignác és Nagy Sándor személyében elfogta Kihallgatásuk során megállapítást [...]
71. 1909-12-25 / 4. szám
[...] is megalakitván az Arina bankot Szaniszlón és kibővítve egy fiókkal Nagykárolyban [...] Kovács Jenő Péchy László Aáron Sándor Adler Adolf Luby Béla és [...]
72. 1917-11-10 / 45. szám
[...] Helybeli Vöröskereszt Fiókegyléíiiiik dr Vetzák Sándor ur rendezése mellett a helybeli [...] 20 K t Áji Jánosné Szaniszló 40 K t adományozott A [...]
73. 1913-01-25 / 4. szám
[...] órakor a városháza tanácstermében Sarkady Sándor polgári iskolai tanár olvas fel [...] I 7 Nagykároly II 8 Szaniszló e Nyíri esperesi kerület 1 [...]
74. 1915-11-27 / 48. szám
[...] Kerekes Ödön Tasnády An­tal Balika Sándor Dr Schönpflug László vm aljegyző [...] K Krasznaszentmikló 94 0 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
75. 1910-01-15 / 3. szám
[...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...] tényállás az hogy mikor WekerL Sán­dor Majos Károlyt kinevezte pártkülömbség nélkül [...]
76. 1915-10-30 / 44. szám
[...] á VÖRÖS a s HÍREI Szaniszló a Vörös Keresztért Szam szló [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind