2. oldal, 75 találat (0,311 másodperc)

Találatok

51. 1939-10-20 / 84. szám
[...] Egyben közöljük hogy raktárunkat BENEDEK ISTVÁN szűcs vette át Fischer Ernő [...] jeggyel is lehet vásárolni Benedek István szűcs Fő ucca 4 hírek [...] kenyeret is kaphasson Д MOVE kérése A MOVE hosszú hónapokon keresztül [...]
52. 1928-02-11 / 12. szám
[...] pengő adományokból folyt be j István 10 Tóth Károly 20 Róbók [...] Benő 5 dr Szé Nagy István 5 dr Dane Ákos 20 [...] be amiről ingye­nes képes diszfőárjegyzék kérése után önmaga is meggyőződhet Székelési [...]
53. 1939-02-11 / 12. szám
[...] Fáncsi Ferenc állat­orvos és Rádóczi István ezüstkalászos gazda tartanak fontos gazdasági [...] szemben címen Katonai szolgálati kedvezmények kérése Mindazok akik most a tavaszi [...] évi börtönre ítélték sikkasztásért Vidos István nagykanizsai városi vég­rehajtóit Keszthely és [...]
54. 1922-12-30 / 64. szám
[...] Takács György Bé­res András Paprika István Császár Ferenc Kovács B Imre [...] Lajos Huszti Ferenc Kovács B István Kucora József Nagy Antal Hegyi [...] számvevőség jelentése költség vetési felhatalmazás kérése iránt A városi mozgófénykép szinház [...]
55. 1929-08-07 / 63. szám
[...] késik A vá­rosnak az a kérése hogy az utat állami segítséggel [...] sok közül Kun Bér Szent István heti olcsó vásárán aug 1 [...]
56. 1926-07-10 / 55. szám
[...] megtartott szemléről Berky Sándornó szabadság kérése Házhelyrendezés során kiosztott ház­helyek építési [...] orvtámadás miatt is fordult Bethlen István gróf felé az ország negyvenhat [...]
57. 1923-11-24 / 94. szám
[...] Szabó dános Ván Balázs Buvári Ist­ván Benedek Etelka Nagy Kálmán Binszki [...] visszagyürt bankók Csak ennyi a kérése Olvassa meg nagyságos ügyvéd ur [...] érte Ítélt a cigányvajda Ba­láp István vájogvetó cigány a vásárban egy [...]
58. 1934-03-31 / 26. szám
[...] tette az állomás újbóli felszedéséi­nek kérése esetén csak az uj előfizetési [...] Egyesület el­nöke megfesttette gróf Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak olajfestményü arcképét [...] Erdészeti Főosz­tály vezetője Gróf Széchenyi István a Gazd Egye­sületek megailakitója Gróf [...]
59. 1928-06-27 / 51. szám
[...] A Hangya vezetőségének az a kérése gazdasszonyáihoz hogy e kiállításon minél [...] Margitnak halva szü­letett fiuk Volovár István és Sebella Julián náuak Juliánná [...] éves korban Kihirdetett jegyesek Sági István Surján Juliánnával Házasságot kötöttek Halász [...]
60. 1929-06-08 / 46. szám
[...] közönsége elzárkóz­zék a szenvedő betegek kérése elől és el fogják látni [...] Mátyás és neje megvették Hambalkó István és neje ingatlanát 295 P [...]
61. 1921-01-12 / 2. szám
[...] legyen mentes a badiváltságtól Dohánytermelés kérése Erősebb faj dohánytermeléséi hasz termelőnek [...] ko­ronáért Gajnok Jánosné megvette Sitanik István 6 hold 1124 n öl [...]
62. 1930-03-26 / 25. szám
[...] az Alpin képkiálli tást Bethlen István gróf miniszter elnök vezetésével értekezlet [...] el tovább a memorandum azon kérése dől miszerint engedtessék meg hogy [...]
63. 1931-09-09 / 72. szám
[...] Kállay Tibort Wolff Károlyt Rubinek Istvánt és gróf Eszterházy Móricot választot­ták [...] vendéglős küldött­ség kereste fel amelynek kérése az volt hogy a miniszter [...]
64. 1930-06-25 / 51. szám
[...] szélvihartól kidöntött fa özv Horváth Istvánná 75 éves söj töri asszonyt [...] határozalot hozhasson Ugyancsak az a kérése is volt a bi­zottság tagjainak [...]
65. 1936-11-21 / 94. szám
[...] hogy az 1938 évi Szent Ist­ván Király jubileumra plébániatemplo­munk háromszor annyi [...] sem tud Fűszerpaprika termelési engediéJyek kérése A miniszteri rendelet ér telimében [...]
66. 1926-10-23 / 85. szám
[...] erőssen foglalkoztatta a fiatal leány kérése és a gyilkossági eset Osszepróbálta [...] galy és hasábfa eladó Csefreghi István szomszédságában Baranyai­nál a majsai müutnál [...] szemben Három üzlethelyiség kiadó Zilah István Petőfi u 2 sz házában [...]
67. 1931-10-31 / 87. szám
[...] ucca közötti területen fekvő Bessenyei Ist­ván városi közkórház kibővítési mun­káinak vállalatba [...] az hogy a boltbérlők bérleszállitási kérése indokolt és an­nak teljesítése méltányos [...]
68. 1935-10-02 / 79. szám
[...] György műszaki kereskedőt és Hoff­mann István magántisztviselőt A mo­torkerékpár beleszaladt egy [...] is járható Az érdei keítek kérése oda irányul hogy ezt a [...]
69. 1932-09-03 / 71. szám
[...] vásárban egy tolvajlás történt Harangi István debreceni illetőségű egyén ellopta Mihálovits [...] tanácsnok urnák az volt a kérése e pontnál hogy a két [...]
70. 1917-10-31 / 44. szám
[...] fogják sújtani Egy halasi katona kérése Szabó K Sándor halasi 86 [...] Betörés a Kossuth utczán Mészöly Istvánná Kossuth utczai la­kásába f hó [...]
71. 1927-02-12 / 13. szám
[...] a halasi teherpályaudvart Bégi óhaja kérése Halasnak a te As aüsmvzsuiak [...] megtaitmi jegyek Képi á зу István igazgatónál kaphUŐK á 6 ra [...]
72. 1926-07-14 / 56. szám
[...] a gyilkost A kunszentmártoni lakosság kérése Pár héttel ezelőtt borzalmas rab [...] nyerte el Hármas Ikrek Bathó Istvánná Mésiáros Mária jiszksrsjenői lakosnak három [...]
73. 1927-04-27 / 34. szám
[...] tárgysorozat másik pontját a közalkalmazoitak kérése képezte Ugyanis közalkalmazottak egyik budapesti [...] a közalkalmazottak nevében felszólalt Pöczolay István és kérte hogy az ügyet [...]
74. 1922-09-27 / 39. szám
[...] magának fogatot A debreceni Tisza István kollégium növendékei úgy szerezték be [...] eeóbhan kék kiár Üi mej kérése kiseb bi Levél ajánlat Lajos [...]
75. 1911-11-01 / 44. szám
[...] el Elveszett süldő ifj Kun Istvánnak fehéi tói haszonbérelt tanyájáról Rádóczi [...] jön az unokaöcsnek az a kérése hogy sze­rezeti neki a márki [...]

 

  • 1
  • 2