27 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. Tartalomjegyzék (144. oldal)
144 1875 Axmann Béla Ács Sándor Egyed Belják Pál Bencsik János [...] Grünbaum Zsigmond Hamza József Hartl Sándor Hoffman Sándor Holenda József Szende Javorik József [...] István Prikisztál István Schmidt Béla Szaniszló Simek Péter Szabó Miklós Szabó [...] Mikus Antal Molnár Gyula Pamlényi Sándor Hugó Panyák Ede Papp Gyula [...]
2. (96. oldal)
[...] Halmai Miklós Havasi András Hazadi Sándor Javo rek Ervin Keskeny László [...] Zákányi György Érett 15 Bablonkay Sándor Breznai Sándor Csernoch László Dallos László Farkas [...] Gyöngyösi György Juhász János Kertay Sándor Kiszely Béla vitéz Kovács József [...] Dorkó László Pap László Szabó Szaniszló Görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot [...]
3. Tartalomjegyzék (92. oldal)
[...] november 9 érett theologiai Stephanovszky Sándor Eger Heves vm 1893 március [...] 21 jelesen érett bölcsészeti Szabó Sándor Budapest 1892 augusztus 3 érett [...] április 10 érett theologiai Takácsy Sándor Tiszaroff Jász N K Szolnok [...] 25 érett erdészeti Tóth József Szaniszló cr Egyházasrádocz Vas vm 1891 [...]
4. Tartalomjegyzék (96. oldal)
[...] irod működése Lo­sonc 1890 Móes Szaniszló Kézirati pálos iskoladrámák az akad [...] Kalocsa 1891 Badics Ferenc Petőfi Sándor válog költeményei I II Buda­pest [...] Latin phraseologia Bpest 1891 Endrődi Sándor Magy olvasókönyv a gymn VI [...]
5. (90. oldal)
[...] 1 2 1 1 Szabó Szaniszló jó 2 3 3 3 [...] 4 2 2 Sz ajcz Sándor j ó 2 3 4 [...] 3 3 1 1 Tomcsányi Sándor ji pl 1 2 2 [...]
6. (64. oldal)
[...] szerzett Mé­száros Gyula VIII Bablonkay Sándor VIII vitéz Dienes Jenő VII [...] vitéz Zákányi György VIII Szabó Szaniszló VIII Juhász László VII Zsóka [...] különösen kitűntek Válent Gyula Palócz Sándor II o Ozsvárí Gyula III [...] országos KISOK úszóverse­nyen Budapesten Kertay Sándor VIII o t a 400 [...]
7. (95. oldal)
[...] 2 1 2 m Szabó Szaniszló pl 1 3 3 3 [...] 1 1 Magántanulók 65 Tomcsányi Sándor 2 2 3 3 3 [...] Betegség miatt magántanuló lett Tomcsányi Sándor Beiratkozott 66 Bizonyítványt kapott 66 [...]
8. Tartalomjegyzék (85. oldal)
[...] Szabadk rajz Ének T akácsy Sándor 1 3 3 2 3 [...] 1 1 T óth József Szaniszló cr 1 1 1 1 [...]
9. Tartalomjegyzék (99. oldal)
[...] Szabadk rajz Ének T akácsy Sándor 1 3 3 1 2 [...] 2 1 Tóth J ózsef Szaniszló cr 1 1 1 1­1 [...]
10. (135. oldal)
[...] 1 1 3 B ablonkay Sándor pl 2 3 2 3 [...] 2 1 1 5 Barthalis Sándor ref i jó 1 3 [...] 3 1 2 15 Fekete Sándor jó 2 2 2 3 [...] 2 2 1 2 Szabó Szaniszló pl 1 2 3 2 [...]
11. (88. oldal)
[...] 2 1 m 50 Szabó Szaniszló pi 2 3 3 2 [...] 3 4 2 Tom csányi Sándor ji pl 1 2 2 [...]
12. (54. oldal)
[...] Orosz István Patkó András Pál Sándor Pócs József 50 Pók Bernát Plech Szaniszló Soltész Elemér Stokker Gyula Stumpf [...] Ferenc 60 Szöllősy György Szvoboda Sándor Takács József Tamasi Aladár Tasi [...]
13. (67. oldal)
[...] 1 1 1 1 Szabó Szaniszló p l 1 3 3 [...] 3 3 3 2 Szajcz Sándor j ó 3 3 3 [...] 2 2 1 65 Tomcsányi Sándor ji jó 1 2 2 [...]
14. (115. oldal)
[...] 2 2 1 1 Szabó Szaniszló pl 2 2 3 3 [...] 3 1 2 T omcsányi Sándor ji jó 2 3 4 [...]
15. (102. oldal)
[...] 1 2 2 S zabó Szaniszló pl 1 3 2 3 [...] 3 2 1 2 Tomcsányi Sándor ji pl 1 2 2 [...]
16. (100. oldal)
[...] 1 1 m 55 Szabó Szaniszló ló 3 3 3 3 [...] 7 a m­ 60 Tomcsányi Sándor jó 2 3 3 3 [...]
17. Tartalomjegyzék (142. oldal)
[...] orosz cárnőtől I s IT Sándor orosz cártól Szaniszló Ágost lengyel kir XIV s [...]
18. (116. oldal)
[...] IV o t 7 Sík Sándor A Krisztus királyhoz Szavaló­kórus 8 [...] Szent Bernáínak és Kosztka Szent Szaniszlónak a hallgatók szeme elé állí­tásával [...]
19. Tartalomjegyzék (67. oldal)
[...] kor arany Elnyerte Péczer L Szaniszló er VII o t 10 [...] kor arany A jutalmat Fölföldy Sándor VI o t nyerte el [...]
20. Tartalomjegyzék (82. oldal)
[...] Mudri István Tornay János Tóth Szaniszló VII Alpári Imre Szabó Mihály [...] val Hamar József II Bozzay Sándor III oszt t 200 K [...]
21. (37. oldal)
[...] 3 3 3 2 Grünfeld Sándor izr 2 1 2 2 [...] 3 2 2 20 Korózs Sándor rk 1 2 3 2 [...] 1 1 1 S zabari Szaniszló rk 2 3 4 4 [...]
22. (105. oldal)
[...] 2 3 3 2 Ivanics Sándor éi pl 1 1 1 [...] 1 2 2 1 Pál Sándor éi pl 1 1 2 [...] 1 2 1 1 Plech Szaniszló éi szb 2 2 3 [...]
23. (60. oldal)
[...] 3 2 1 2 Kiss Sándor éi j ó 1 2 [...] 2 3 3 2 Pál Sándor éi p l­ 1 2 [...] 3 3 2 1 Plech Szaniszló éi j ó 1 2 [...]
24. (70. oldal)
[...] 3 3 1 2 Kiss Sándor éi j ó 1 2 [...] 3 3 3 2 Pál Sándor éi p l 1 1 [...] 3 3 1 1 Plech Szaniszló éi szb 2 2 3 [...]
25. (63. oldal)
[...] való jó szerzetes tanárnak Kühn Szaniszlónak aki ebben az érdekben nagy [...] Hegedűs István hírlapíró Buda­pest Herbály Sándor kir közjegyzőjelölf Eger Hirtelen István [...]
26. (139. oldal)
[...] 3 3 3 15 Ivanics Sándor éi p l 1 1 [...] 2 2 2 40 Plech Szaniszló éi j ó 2 4 [...]
27. (93. oldal)
[...] 3 3 3 1 Pál Sándor éi pb 1 1 2 [...] 2 3 3 1 Plech Szaniszló éi j ó 2 3 [...]