Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1935

- Í15 — Rendes tárgyak Rk. t. A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyar Latin Görög Francia Német Történelem Természetrajz Mennyiségtan Testgyakorlás Német társ. Francia társ. Ének P ers László................... p l. 1 2 2 1 2 3 1 2 2 _ Rehus Endre, ji .............. pl. 2 2 2 — 2 2 2 1 3 2 — —--­S imonyi Miklós .... jó 2 3 3 3 — 2 3 2 3 3 — — — Sípos István, éi............... pl. 1 2 2 1 — 2 2 1 3 1 — — — 5 0 Snekszer Ferenc, éi. . . pl. 1 2 1 1 — 2 2 1 2 1 — — — Szabó István, éi.............. pl . 1 2 1 — 1 1 1 2 2 1 — 1 — Szabó Szaniszló ... pl. 2 2 3 3 — 3 3 2 3 1 — — — Szalay Viktor................ pl. 1 1 2 — 2 1 2 1 2 1 — — — S zállásy Márton, ji. . . pl. 2 2 2 — 2 2 2 2 3 1 2 — — — 55 Szlovencsák László, éi. pl. 2 2 3 2 — 2 2 2 2 — —--­T ar József ....................... pl . 1 1 1 1 — 1 2 2 2 3 — — — Taray Tibor ................... jo 2 3 4 3 — 4 3 3 3 1 — — 2 T omcsányi Sándor, ji. . jó 2 3 4 3 — 3 3 2 3 1 1 — — — Tófalussy Imre, ji. . . . pl. 2 2 2 — 3 2 2 2 3 — — — 60 Tóth-Csepreghy Béla Vasas Géza, éi................ p l. 2 3 3 3 — 3 3 2 3 1 3 — pl. 1 2 2 3 — 3 2 1 3 3 — — — Vass Imre ....................... jó 3 3 3 3 — 3 2 2 3 1 — — — Zá kányi György .... pl. 1 2 3 — 1 2 2 2 2 1 — 1 Magántanuló ,■ Székely László, ref. . • — 1 3 3 — 2 3 3 2 3 — — —­Beiratkozott: 64. — Bizonyítványt kapott: 64. m. 'h m. V2 m. 8' Tandíj

Next

/
Oldalképek
Tartalom