Állami gimnázium, Eger, 1932

37 II. OSZTÁLY. Osztályfőnök: LEMLE REZSŐ. A tanuló neve és vallása, esetleges tandíjmentessége 4 | Magaviselet Hittan Magyar Német Földrajz N á u V H | Számtan 1 Mértan Szabk. rajz Torna < U c 'W Asztalos Gyula, rk................................. 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 B alázs Pál, ref., kedv............................ 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 B arna László, rk..................................... 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 Barta Albert, rk...................................... 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 5 Búzás István, rk..................................... 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 C sáky Gyula, rk..................................... 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 D eutsch Károly, izr................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Farkas Lajos, rk..................................... 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 F rankó László, ág. ev............................ 2 1 3 4 3 2 3 3 3 1 4 1 0 Friedmann László, izr........................... 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 Grűnbaum István, izr., fm.................... 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 Grünfeld Sándor, izr ............................. 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 H ajas Árpád, rk..................................... 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 H eizer Jenő, ref...................................... 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 15 Jakab János, rk....................................... 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 Juhász Pál, rk......................................... 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 Kajcsa László, rk.................................... 2 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 Kelemen György, rk.............................. 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 K ollár Pál, rk.......................................... 2 1 3 3 3 2 4 3 3 2 2 20 Korózs Sándor, rk.................................. 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 Mácsai Gyula, rk................................... 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 Medgyesy Jenő, rk.................................. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 Mihály András, rk ................................. 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 M olnár Gyula, rk................................... 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 5 Nisz János, rk......................................... 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 4 N yitrai Dezső, ref.................................. 2 1 3 4 3 3 3 3 1 1 3 P app István, rk...................................... 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 P ászti József, rk..................................... 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 4 R eskovics Ágoston, rk.......................... 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 30 S chvarcz Imre, izr.................................. 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 Sebestyén Mihály, rk.............................. 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 S ike János, rk., fm............................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Simon Frigyes, rk., fm ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 S ír László, rk., kedv.............................. 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 35 Sommer György, izr.............................. 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 S tefán László, rk., kedv....................... 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 S zabari Szaniszló, rk............................ 2 3 4 4 3 3 3 3 2 1 2 S zabó Áron, rk., em............................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 S zabó Elemér, rk.................................... 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 40 Szabó István, rk..................................... 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 S zilágyi János, rk................................... 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 S ztaskó Ferenc, rk................................. 2 3 3 4 2 3 3 3 2 1 3 T óth István, rk........................................ 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 Kimaradt: Tarnóczi Géza, rk., ism. A szentgotthárdi iskolaszanatóriumba lépett át: Dombrádi József, rk. — Összesen: 45.

Next

/
Oldalképek
Tartalom