Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1905

Tartalomjegyzék

67 a pályadíjat tehát nem nyerte el, de szerzője, Makó Endre VIII. o. t., dicséretben részesült. 6. Az ó-klasszikai líra hatása irodalmunkra. Jutalma Pölöskey Kornél tanár adományából egy db. tíz kor. arany. Elnyerte: Rin- geliiann Rafael VIII. o. t. 7. A virág fejlődéstani, alaktani és élettani szempontból. Jutalma Madarász Flór is dr. tanár adományából egy db. tíz kor. arany. Elnyerte: Türóczi Kálmán VIII. o. t. 8. A Dózsa-féle parasztlázadás okai és következményei. Jutalma az önképzőkör adományából egy db. tíz kor. arany. Elnyerte: Ringelhann Ráfael VIII. o. t. Dicséretben részesült Perkovits J. Fidél er. VII. o. t. 9. Az inga és alkalmazása a tudományban s a mindennapi élet­ben. Jutalma az önképzőkör adományából egy db. tíz kor. arany. Elnyerte Péczer L. Szaniszló er. VII. o. t. 10. Szónoki beszéd. Jutalma az önképzőkör adományából egy db. tíz kor. arany. A pályadíj nem adatott ki. Dicséretben részesült Turóczi Kálmán VIII. o. t. „Fel a Tátrába“ c. munkája. 11. Verses műfordítás. Jutalma az önképzőkör adományából egy db. tíz kor. arany. A jutalmat Fölföldy Sándor VI. o. t. nyerte el Aeneis-forditásával (II. ének), míg Makó Gábor VI. o. t. fordítása: Polykrates gyűrűje (Schiller), dicséretben részesült. 12. Színes vízfestékkel készített kép, természet után. Jutalma az önképzőkör adományából egy db. tíz kor. arany. Meddő maradt. Szavalat volt összesen 33, amelyek közűi legtöbb dicséretben részesült. Színművekből vett jelenetek előadásában a körnek 58 tagja vett részt. (Kiváló működést fejtettek ki e téren a kör VI. osztályú tagjai.) Szabadelőadás volt 5 (egy a mathematika, egy az ethnografia, három a fizika köréből, az utóbbiak közűi egy vetített képek bemuta­tásával); felolvasás volt 4. A tagok buzgalmának fokozására mindjárt a tanév elején egy db. tíz kor. aranyat tűzött ki az önképzőkör a legjobb szabadelőadás jutalmazására. Elnyerte: Markovich Miklós VIII. o. t. a Holdról, továbbá Uganda áfrikai országról tar­tott szabadelőadásaival. A kör különös dicsérettel iktatta az elfogadott müvek közé az alelnüknek beköszöntő és búcsúzó beszédét, továbbá Markovich Miklós VIII. o. tanulónak az aradi vértanukról szóló felolvasását. Az önképzőkör, a múlt hagyományaihoz híven, a jelen tanévben is felhasznált minden alkalmat a nemzet nagyjai iránt tartozó kegye­let és a hazafias lelkesedés ápolására. — így október 8-án díszgyülést tartott az aradi vértanuk emlékezetére. A himnusz eléneklése után a vezető tanár kifejtette, hogy milyen kincse a magyarnak az a „szen­telt fájdalom“, amelyet ezeréves múltjának meg-megujuló szenvedései 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom