Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1909

Tartalomjegyzék

99 A tanuló neve és hitvallása; ismétli!, vagy ösztöndíjas-e ? R e n d e 8 Rend­kívüli t a n 11 1 m á 11 y 0 k Yallástan Magyar uy. Latin ny. Görög ny. G ör. p. Írod. Német ny. Történet Természettan Mathematika Gör. p. rajz Testgyakorlás Francia ny. Szabadk. rajz Ének T akácsy Sándor . . 1 3 3 — 1 2 1 1 2 1 1 _ _ _ 4 0. Thurzó Nagy László 1 2 3 3 — 2 1 2 3 — 1 — — 1 Tornay János . . . 1 3 2 21 — 1 1 2 2 — 1 — — — Tóth J ózsef Szaniszló, cr 1 1 1 1­1 1 1 1 — — 1 — — Török Endre, ism. . . 1 3 3 3 — 3 1 3 3 — 1 — — 1 Zakróczi János, em. . 1 3 3 3|­3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 Más intézetbe mentek: Blanár Ödön. em., Demkó Zoltán, em., Gyöngyi Jenő, izr., Katona János, em. Beíratott: 48. Vizsgálatot tett: 44. 7* Magaviselet

Next

/
Oldalképek
Tartalom