Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1895

Tartalomjegyzék

144 1875. Axmann Béla, Ács Sándor Egyed, Belják Pál, Bencsik János Antal, Berger István Máté, Brünauer Bálint, Burik Pál, Csák Alajos Cyrjék, Csomortányi Péter G-andencz, Deinkó György, Dobos Gyula, Fábry Imre, Farkas János, Frank Antal, Grünbaum Menyhért, Grünbaum Zsigmond, Hamza József, Hartl Sándor, Hoffman Sándor, Holenda József Szende, Javorik József, Kacza János György, Káposz- tássy István Jusztinián, Kiss Ferencz, Kiss György, Krich Imre, Kulcsár Zoltán, Matyasovics Géza, Meister Simon, Oláh Gusztáv, Oldali Ödön, Rapaics Romeo, Schlesinger Frigyes, Somlyay Lajos, Szentpétery Kálmán, Szvetics Kálmán Anzelm, Tergina Gyula, Turek Károly, Vass László Bertalan, Zsuffa Lőrincz. — Rozmann István. (41) 1876. Andruscsakevics Henrik, Augusztin Imre, Benzsuch János Bene­dek, Bröckl József Rémig, Brugovicz Antal Kandid, Chalaupek József, Csák Elemér, Danderer János, Dobrányi Lajos, Dutkay Pál, Énekes Gyula, Hiadlovszky József, Huszár Gyula, Isaak Gyula, Kekát Ágos­ton, Kilián István, Kiss Dezső, Klein Ignácz. Kovács Vilmos Kázmér, Kovalszky János, Kubina András, Lájer János Nándor, Ligetkuty Iván, Marsovszky Miklós, Móczár Ferencz, Móczár Lajos, Murányváry József, Német Gyula Kálmán, Pataky János, Pély István, Prikisztál István, Schmidt Béla Szaniszló, Simek Péter, Szabó Miklós, Szabó Samu, Vasskó Márton, Vitéz László, Zeley Lajos. — Katz Lajos. (39) 1877. Ambrus István, Andreánszky Emil, Bajzáth Lajos, Balajtliy Barnabás, Balgha Árpád, Békefy László, Biliét Arnold, Bonk József, Chioviui Ferencz, Cserny György, Czövek Dezső Frigyes, Daubner János, Dombay Béla János, Ernst Ede, Fekete Pál Endre, Ficzere József, Frank Lajos, Fränzl János, Gasparik János, Harácsek Imre, Horváth Ferencz Adorján, Horváth Jenő, Illés László, Janik Ferencz, Juhász Károly, Kecskés István, Kerékgyártó István, Koncz Bertalan, Mahalcsik József Bonaventura, Mikus Antal, Molnár Gyula, Pamlényi Sándor Hugó, Panyák Ede, Papp Gyula, Pillér Ede, Reincz Vilmos, id. Schwartz Dávid, if. Schwartz Dávid, Sidlauer Sándor, Sik Jakab Jáczint, Stolz Kálmán, Subich György, Szalay János, Szokolay János, Sztanyák Ferencz, Tamási Pál, Tótfalusy Géza, Türk Rudolf, Vágássy Gyula, Vlcsák György, Wokaun Viktor, Zombory Béla, Zubek András. (53)

Next

/
Oldalképek
Tartalom