11 találat (0,239 másodperc)

Találatok

1. 1876-04-16 / 16. szám
[...] J‍á‍n‍o‍s‍ N‍é‍m‍e‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ S‍z‍ö‍t‍s‍é‍n‍y‍i‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ B‍e‍n‍e‍d‍e‍k‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ K‍ö‍r‍ö‍s‍i‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] F‍a‍r‍a‍g‍ó‍ I‍s‍t‍­‍ v‍á‍n‍ S‍z‍ő‍k‍e‍ P‍á‍l‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍n‍ő‍ S‍z‍a‍b‍ó‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍n‍ö‍ R‍i‍t‍u‍p‍e‍r‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍ [...] 8‍ f‍r‍t‍ 6‍3‍ k‍r‍ M‍o‍l‍n‍á‍r‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍n‍é‍ g‍y‍ű‍j‍t‍é‍s‍e‍ 7‍ f‍r‍t‍ 7‍2‍ k‍r‍ [...] i‍g‍e‍n‍ m‍e‍g‍a‍l‍á‍z‍t‍a‍ m‍i‍d‍ő‍n‍ a‍ j‍e‍l‍e‍s‍ V‍i‍t‍é‍z‍ J‍á‍n‍o‍s‍ é‍s‍ V‍á‍r‍ d‍a‍i‍ P‍é‍t‍e‍r‍ [...]
2. 1897-02-07 / 6. szám
[...] kamara területéről történt elköltözése és Farkas Lajos volt dárdai ügyvédet elhalálo­zása [...] következő Asszonyok Hirch Henrikné Spitzer Sándorné Paunz Samuné Armut Feriné Neu [...] a közös had­sereg és honvédség vitézei számára az átvonulások alkalmával kiszolgáltatandó [...]
3. 1906-02-01 / 5. szám
[...] tűz bisztonságáról Az amerikai János vitéz előadásáról is közöl képet Faragó [...] Podvinec Lipótné Perl Béláné Reichl Sándorné és Wolf Henrikné Leányok Braun [...] rendezők Acsádi Jó­zsef Beda András Farkas András Gáspár András Molnár Sándor [...]
4. 1906-03-08 / 10. szám
[...] Stukli Béla Váralja özv Molnár Sándorné Tolna Oberndorf Henrik Váralja Brogli [...] és Il ik dala János vitéz színműből Előadta az egyleti énekkar [...] György Budapest 1 K A Farkas János 40 f Német György [...] I Balog István és Baranyai Sándorné decsi lako j sok valami [...]
5. 1910-07-14 / 28. szám
[...] Színház A városunkban érkezett dr Farkas Ferenc színtársulata kedden kezdte meg [...] julius 13 Második előadásul dr Farkas Ferenc­nek egy franciás izü és [...] buga számára A hadjáratból hazatért vitéznek azonban a lelki gyötrelmektől megkínzott [...] Zsófi Reichl Káté unokái Reichl Sándorné sz Weig Paula Reichl Adolfné [...]
6. 1914-10-04 / 39. szám (40. szám)
[...] Mariska Bölcske 1 aranygyűrűt özv Farkas Lajosné Bölcike 6 koronát gyürü­megváltásra [...] fiát az ellenséggel szemben való vitéz és eredményes magatartásáért a katonai [...] meg tanítónak Nyugdíjazási kérelem Molnár Sándorné szül Gajdosi Erzsébet tolnai róm [...]
7. 1914-10-18 / 42. szám
[...] melletti ütközet­ben augusztus 31 én vitézül harcolva hősiesen elesett A rendkívül [...] tűntek az ellenséggel szemben tanúsított vitéz ségükkel Harminc orosz lovashadosztállyal há­romszoros [...] Aranka 1 pár csuklóvédőt Hoffmann Sándorné 1 hósapkát Khayl Johanna 4 [...] 30 Kelemen Józsefné 1 I Farkas Györgyné 60 Berekai Jánosné Ocsény [...]
8. 1915-05-16 / 20. szám
[...] Sajnálattal látom dicsőséges had­seregünk egyik legvitézebb ezredét csoportom kötelékéből távozni Április [...] segéd tanitónő részére havi 80 Farkas Irma cikói rk tanítónő részére [...] csirkéért 4 80 koronát Túrós Sándorné csertői lakos ellen aki az [...]
9. 1915-11-07 / 45. szám
[...] esperes Tamási 8000 Özv Kovács Sándorné kisgazda Tamási 1200 Kőnigs baum [...] Kaszás János kisgazda Tamási 2000 Farkas JánosTamási 500 Polecsak György aagy [...] századosnak az ellenség­gel szemben tanúsított vitéz magatartása elisme­réséül a katonai érdemkereszt [...]
10. 1916-07-30 / 31. szám
[...] hadseregpa­rancsnokság az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásukért a pécsi 8 honvédhusz [...] György huszároknak Végh Ferenc szakaszvezetőnek Farkas Sándor tizedes­nek és Hegedűs András [...] Elesettnek nyilránitott katona levele Bencze Sándorné tolnanémedii lakos már el siratta [...]
11. 1918-03-31 / 13. szám
[...] a 44 esekérf Hogy a vitéz tolnai és somogyi bakák iránt [...] Nagy Akosné Schwarcz Béla 20 Farkas Ignácz Gilicze Sándor 15 Fischl [...] Károlyné Nagy József gróf Széchenyi Sándorné 10 Siezák Jenő 9 Bruck [...] Ma­riska Szafenauer János Tolnai Béla Farkas Ferenc Hübscher Irén Bedő Ilonka [...]