4. oldal, 732 találat (0,065 másodperc)

Találatok

61. 2007-11-09 / 261. szám
[...] ötszáz tő rózsá­nak amelyet Tóth István szőregi vállalkozó ajánlott fel a [...] klasszikus ci­gányzenekarok állapította meg Gyenesei István a Somogyért el­nöke csütörtöki sajtótájékozta­tóján [...] zenei képzésben A mecénás egyetlen kérése hogy a zenekar évente három­szor [...] mennyit fejlő­dött tette hozzá Gyenesei Ist­ván F Szarka Ágnes
62. 2016-01-15 / 12. szám
[...] válasz nélkül maradt a labodiak kérése Folytatás az 1 oldalról dektelen [...] vagyis ugyanennyi família szá Lassu István polgármester ám mára biztos kenyeret [...] térség országgyűlési képviselő állította Lassú István A mun jének is s [...]
63. 1990-12-04 / 189. szám
[...] Rendkívüli akadémiai közgyűlés ANTALL JÓZSEF KÉRÉSE A MAGYAR TUDÓSOKHOZ Az akadémia [...] a 2 oldalon Dr Kopár István került vissza a kormány mögé [...] Mahart megbízott ve­zérigazgatója dr Kopár Istvánt nevezte ki december 1 jei [...]
64. 2009-12-16 / 294. szám
[...] 00 NAPHOSSZAT A FÁKON Komor István bérlet www csikygergelyszinhaz hu Tarka [...] Valaki aki távol él tanács kérése céljából telefonálhat Az Ön képességét [...]
65. 1990-12-11 / 195. szám
[...] való felkészülésben mondta dr Kiscsordás István a Pannon Agrártudományi Egyetem Ka­posvári [...] jutott ugyanis hogy a rendőrség ké­rése ellenére a 30 milliárd fo­rintból [...]
66. 1998-02-25 / 47. szám
[...] jövedelemadót utalt ki Ezt Ko­vács István az APEH bevallási osztályának vezetője [...] az európai vasutak­hoz Ezt Sipos István vezér igazgató jelentette be tegnapi [...] Medgyessy Péter pénzügymi­niszter és Sipos István hitel szerződéseket írt alá két [...] bank központja illetve tabi fiókjá­nak kérése alapján csütörtö­kön Sérsekszőlősön tartanak újabb [...]
67. 2011-04-19 / 91. szám
[...] Napjára Az MSZSZ az önkormányzat­ok kérése miatt változtatta meg az eredetileg [...] Várfalvi D 10 edző Várfalvi István Kiütéses győzelmet aratott a Marcali [...]
68. 2000-12-18 / 295. szám
[...] testület egy német befektető tár­saság kérése után járult hozzá hogy bérbe [...] ifjúsági vonósai ni BALATON Endrődi István ezre­des az Országos Katasztrófavé­delmi Főigazgatóság [...]
69. 2010-03-26 / 71. szám
[...] bért is A dolgozók fizetés­emelési kérése abszolút jo­gos hiszen az országos [...] Éva mk VÁLASZTÁS 2010 kövér István Somogyért Szövetség az 5 számú [...]
70. 2008-02-20 / 43. szám
[...] a Nagyatádi Önkormányzat tájékoztatott Ormai István pol­gármester A város évek óta [...] jól hasznosítható földterülethez Az önkormány­zat kérése és az ingatlan meg­szerzésébe fektetett [...]
71. 2013-07-15 / 163. szám
A volt válogatott Bánhegyi István is a homokba lépett Fonyódon [...] ösz szecsapott egymással a Bán­hegyi István Kalóz László és a Hervai [...] Zol­tán Zarka Péter felé s kérése természetesen azonnal teljesül A tábor [...]
72. 1997-01-11 / 9. szám
[...] javítása érdekében tegnap dr Kolber Istvánnak a megyei közgyűlés elnökének részvételével [...] a gyérítés­hez és tisztításhoz enge­dély kérése A megyét tizen­két részre osztottuk [...]
73. 2017-05-10 / 107. szám
[...] társadalom örökre ittha­gyott bennünket Háttá István és ifjabb Varga János háttá ISTVÁN 66 évesen szív­elégtelenségben hunyt el [...] hogy a ven­dégcsapat mérkőzés előtti kéré­se esetén a nézőtér legalább tizenöt [...]
74. 2007-06-28 / 149. szám
[...] eddig a vállalkozók Bálái F István A Zala Megyei Bíróság prece­dens [...] ért várhatóan mekkora hitelre számíthat Kérésé e 1 havi 11 r [...]
75. 2015-01-31 / 26. szám
[...] A kft egyik tulajdonosa Újvári István képviselő Fidesz KDNP a má­sik [...] város a társaság­nak az a kérése elfogadható hogy a városi tulajdonú [...] elnök is A bizottságnak Újvári István és Nagy Sándorné is tagja [...]
76. 2010-12-17 / 293. szám
[...] használt számítógépet adott át Gyenesei István a Somogyért Egyesület elnöke csütörtökön [...] egyéb ki­egészítőkből álló csomagokkal Gyenesei István az egyesület elnöke elmondta a [...] Meghallgatásra talált végre a települések kérése Folytatás az 1 oldalról A [...] kell használni hogy a Baksai István balról Moizs Mariann és Sütő [...]
77. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
78. 1966-05-31 / 127. szám
[...] pedig felvágta ereit és utolsó ké­rése az volt hogy vérével ír­janak [...] miniszter Péter János külügyminiszter Rusznyák István a Magyar Tudományos Akadémia elnöke [...] el Fasi válaszolt majd Sarlós István a fővá­rosi tanács végrehajtó bizott­ságának [...]
79. 2017-05-13 / 110. szám
[...] hogy a vendégcsapat mér­kőzés előtti kérése esetén a nézőtér legalább tizenöt [...] Endre Gimnázium 5 Kaposvár Szé­chenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Is­kola [...] Műszaki Szakgimnázi­um 2 Kaposvár Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendéglá­tóipari Szakképző Iskola [...]
80. 2012-06-14 / 138. szám
[...] ezelőtt kezdte el szervezni Orbán István a MAGYISZ elnöke a Civil [...] és kiléphet bárki mondta Orbán István A kezdetekkor a Kárpát meden­ce [...] pénteken járt nála és a kérése alapján még aznap előterjesz­tést készíttetett [...]