2. oldal, 750 találat (0,057 másodperc)

Találatok

21. 2017-02-28 / 50. szám
[...] meg a süteménnyel A Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszerta­ni Intézmény Óvoda [...] gyerekek­nek ez volt az intézmények kérése Ezúttal is a hátrányos helyzetű [...]
22. 1998-12-24 / 301. szám
[...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...]
23. 1981-12-11 / 290. szám
[...] kétszobás csa­ládi ház Cím Tóth Istvánná Szil vásvárad Miskolci út 19 [...] egy órát kedvenceiveí 21 30 Kérése nem teljesíthető 22 20 Tíz [...]
24. 2011-04-11 / 84. szám
[...] állásajánla­tok jövedelemalku A dr Réthy István által tartott előadások április 13 [...] szuper­marketnél végzi a gyakorlatát Egyetlen kérése volt csupán sa­látát nem szeretne [...]
25. 2017-04-26 / 96. szám
[...] Nyíregyházi Egye­temen jelentette be Grezsa István Kárpátalja fejleszté­si feladatainak kormányzati koordinációjáért [...] kor­mánybiztos Kifejtette Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt hogy a tanszéket minél [...]
26. 2006-03-21 / 67. szám
[...] Juhász Marianna gyöngyöshalász Nagynéném utolsó kérése az volt hogy egy­más mellett [...] Béla Az üggyel kapcsolatban Kohári István polgármestertől megtudtuk a temető gondozását [...]
27. 1988-03-26 / 73. szám
[...] jelentések a szabadságok és kimaradások kérése no és a fenyítések közlése [...] bevonulására is sor kerülhet Fazekas István A szakácsverseny győztesei Körtvélyesi Ferenc [...]
28. 1982-11-13 / 267. szám
[...] a jövedelemadó reálisabb differenciálásája vonatkozó kérése s így a körülmények figyelembe­vételével [...] titkársága tagjai sorába kooptálták Soltész Istvánt a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatala elnökhelyette­sét [...] kirendeltsége által rende­zett ünnepségen Pethes Ist­ván a járási pártbizottság első titkára [...]
29. 2015-06-17 / 140. szám
[...] vizs­gálathoz sem beutaló sem időpont kérése nem szük­séges A szűrés segítségé­vel [...] igazgató vehette át Dr Balázs István a Heves Megyei Kormányhiva­tal főigazgatója [...] vá­rosvezető Berecz Mátyás a Dobó István Vármúzeum igazgatója hozzá­tette a várfalsétány [...]
30. 2009-09-10 / 212. szám
[...] az újabb találat jóvoltá­ból Szeifert Istvánék jutottak előnyhöz Blaskó arcán az [...] gyöngyösi Keszthelyi Tibor volt egy kérése Ha rólam ír feltétlen említse [...]
31. 1987-10-01 / 231. szám
[...] létrehozták az ínyencek klubját Szacsuri István üzletveze­tő a klub titkára az [...] ételt kínálnak az étlapokról Szacsuri István arról is tájékoztatott bennünket hogy [...] károsodás nélkül el­végezhető A beteg kérése és beleegyezése nélkül azon­ban a [...]
32. 2009-03-04 / 53. szám
[...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
33. 2003-08-22 / 195. szám
[...] millió fo­rintra becsülhető A rendőrség kérése hogy aki a személyautóval kapcsolatosan [...] azt bármelyik rendőrrel A Szent Istvánhoz is köthető és a megye [...] munká­jának köszönhető tudtuk meg Francia István aranyjelvényes tú­ravezetőtől A szabály az [...]
34. 2000-02-24 / 46. szám
[...] nem korrekt Nagylaki Kálmán­nak a kérése mely szerint a Sze­ged LC [...] hír egy mondat ORSZÁGFUTÁS Sípos István szupermaratonista szerdán reggel Kelebiánál átlépte [...]
35. 2017-06-10 / 133. szám
[...] Rédei Miklós Közös­ségi Ház Szent István tér 2 ad otthont az ügyfélfogadás­nak Vasas Ágostonná jegyző kérése hogy a megjelölt idő­pontig főleg [...]
36. 2000-02-26 / 48. szám
[...] Fülöp József még aznap Simonffy István ezredeshez a moz­gósítási osztály helyettes [...] Minisztéri­um elnöki osztályának vezetőjét Kalkó Istvánt kereste fel A vezérkari ezredes [...] tár­saság láttán sza­badkozva kezdett hozzá kérése tol­mácsolásához A történet hal­latán ifj [...] most már csak huszon­kilenc SZILVAS ISTVÁN KiŐ Olvasóinkkal együtt emlékezünk a [...]
37. 2003-10-18 / 244. szám
[...] a laktanyában ibudavárd A kormány kérése után misze­rint a Parlament 2004 [...] Whitman jrag 5 oldal Hiller István a várkapitány Dobó István síremlékénél koszorúzott a Hősök termében [...] megyeszékhelyen A program vendége Hiller István kulturális mi­niszter volt Eger Magyarország [...]
38. 1968-12-13 / 292. szám
[...] megyei tanács vb elnöke Sipos István az Egri Városi Pártbizottság el­ső [...] csaknem va lamenyi számottevő kérdése kérése gondja terítékre ke­rült a nyugdíj [...]
39. 1973-11-17 / 269. szám
[...] a megyei pártbizottság titká­ra Petrovszki István az MSZMP KB munkatársa Kiss [...] s ez a résztvevők egyöntetű kérése volt hogy tájékoztató jel­legű hely [...]
40. 1998-03-17 / 64. szám
[...] 5 alkalom 9 perc Pálfy Istvánnal kapcsolatban 4 alkalom 23 perc [...] MSZP Morvái Ferenc Független Pálfy István MSZP Dr Puha Sándor SZDSZ [...] falugyűlésen elhangzott az idős em­berek kérése miszerint szeretnének maguknak egy olyan [...]