3. oldal, 269 találat (0,254 másodperc)

Találatok

43. Borsa Iván 1992. óta megjelent munkái (339. oldal)
[...] G Vass Istvánnal közösen Az Antimus család I rész In Turul [...] 80 születésnapjára 23 36 Az Antimus család II rész In Turul [...]
44. Gál József: Szenyér és birtokosai. (283. oldal)
[...] el akarta foglalni Ám Tap­sonyi Antimus fia János mester alnádor ellentmon­dott [...] Zenyer Mykofalua és Edde Tapsonyi Anti­mus fia János mesteré az alnádoré [...]
45. Bándi Zsuzsanna: A szakácsi pálos kolostor középkori oklevelei (39. oldal)
[...] pert amely egyfelől Tapson i Antimus fia György fia Osvát és ugyanazon Antimus fia János fiai Miklós és [...]
46. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (34. oldal)
[...] solvent Tapson fuit condam Johannis Anti­mus v quarta pars est Benedicti [...] pedig felét fizetik Tapsony néhai Antimus Jánosé volt negyede Batthyány Benedeké [...]
48. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (32. oldal)
[...] Egy része sem tartozik néhai Antimus fiainak örököseihez Szob Ez a [...] Szenyér közelében van és néhai Antimus fiaié volt Nagyobb része tartozik [...]
49. Borsa Iván: A szenyéri uradalom a török időkben (Forráspublikáció) (77. oldal)
[...] és a szigetvári uradalmat megalapító Antimus család története Részletes feldolgo­zását az [...] látni A szenyéri uradalmat az Antimus család utolsó férfi tagja János [...]
50. Rövidítések és irodalomjegyzék (329. oldal)
[...] Takács Imre Bp 1984 Borsa Antimus család Borsa Iván Egy középnemesi család a középkori Somogybán Az Antimus család előkelői és rokonai In [...]
51. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban 1401-1420 (Forrásközlés) (Hetedik közlemény) (23. oldal)
[...] konventnek hogy vezessék be Tapsonyi Antimus fiát Jánost a Somogy megyei [...] 8 i parancsára előzősz Tapsonyi Antimus fiát János mestert bevezették a [...]
52. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (30. oldal)
[...] Szenyér vár­kastélyhoz tartozik és az Antimus nemzetség nemeseié volt Fele része [...] Benedek feleségéé Az egész birtok Antimus nemzetségének nemeseié volt o
53. (739. oldal)
[...] 1906 1907 2770 antalosok 1901 Antimus lásd Szigeti és Tapsonyi Antimus antiochiai patriarcha Vencel anyaegyház 2026 [...]
54. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. (Forrásközlés) (Nyolcadik közlemény) 1421-1440 (53. oldal)
[...] a somogyi konventhez hogy Tapsonyi Antimus fiának Jánosnak fiát Jánost hatalmaskodása [...] hogy idéz­zék jelenléte elé Tapsonyi Antimus Jánost a testvére Miklós ellen [...]
55. (738. oldal)
[...] 3081 Almásszigeti cs lásd Szigeti Antimus cs Almissa v Dalmácia 2867 [...] 2969 alnádor Szanai Miklós Tapsonyi Antimus fia János Teremhegyi Bika János [...]
56. (647. oldal)
[...] Szent Cecília egyház bíborosa 556 Antimus cs Tapsonyi 2625 fia János lásd Tapsonyi Antimus fia János anyaegyház 1023 1072 [...]
57. (399. oldal)
[...] 933 zágrábi egyházmegyei pap 266 Antimus cs lásd Tapsonyi Antimus cs anyai jog 370 szeretet [...]