Századok – 2009

2009 143. ÉVFOLYAM 1. SZAM SZAZADOK A MAGYAR TOMMELMITARSULAT F0LY0IRATA AZ ALAPÍTÁS ÉVTi 1867 Miskolczy Ambrus: A szabadkőművességtől a nyilvánosságig. Kazinczy Ferenc és eszmetársai a magyar magántársa­sági demokratikus kultúra hőskorában Honvári János: Pénzügyi és vagyonjogi tárgyalások és egyez­mények Magyarország és az Egyesült Államok között, 1945-1978 Solymosi József: Forradalmi átalakulás Északkelet-Magyar­országon 1848-ban. (Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék 1848 tavaszán és nyarán) Maczák Márton: New York világvárossá válásának gazdasá­gi és társadalmi háttere 1865-től az első világháborúig Újvári Hedvig: Testi (sz)épség. Az „izomzsidó" fogalma Max Nordaunál a fin de siècle kontextusában Maruzsa Zoltán: A Rapacki-terv osztrák és magyar diplo­máciai források alapján Rehák Géza: Magyarország idegenforgalmi politikája 1956-1965. (Különös tekintettel a szállodafejlesztésekre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom