Hittudományi Folyóirat 11. (1900)

Dr. Hám Antal: Az érseki pallium

AZ ÉRSEKI PALLIUM. 139 a képrombolásra kiadott rendeletének írjon alá, »Krisztus bátor szolgája nem nyugodott bele átkos rosszhitűségébe, hanem miután jól megmondta az igazat, lemondott főpapi méltóságáról, átadván palliumát«.1 Hasonlót olvasunk Liberatusnál Antimus eutychián érzületű pátriárkáról.1 2 Artaldus rheimsi érsek is panaszkodva említi ellenségeiről: »Akik, miután látták, hogy hatalmukba estem, követelni kezdték tőlem, hogy a római széktől nekem adott palliumot adjam át nekik és papi hivatalomról tel- jesen mondjak le.«3 Említeni is fölösleges, hogy a lemondó a lemondással elveszti egyszersmind a palliumhoz való jogát is.4 Hogy pedig a pallium elvétele a méltóságtól való megfosztás kifejezése, tanúsítják már a ohalcedoni zsinat (451.) aktái, melyek tudósítanak, hogy az egybegyűlt atyák Dioscurost »Tijg iroiuavrixijs SogaQ yvpvwOavT&Q« tették le.5 Márton pápának letétele szintén a pallium elvételével kéz- dődött.6 Hasonlóul járt el nyugaton a Tódor pápa alatt összegyűlt római zsinat a monotheleta Pál konstantinápolyi pátriárka ügyében,7 sőt sokkal későbben, kevéssel 1024 előtt, mikor Aribo mainzi érsek — miért ? miért nem ? nem tudjuk — VIII. Benedek pápa kegyéből kiesett, elvesztette a pallium használati jogát is.8 d) Ha az érsek palliumát elveszti, vagy ez véletlenül elég, újat kell kérnie; de mig ezt megkapja, a palliummal 1 Baroniumál Annál, ad a. 730. 11. 2. (Tom. IX. p. 109.). 1 Liberatus Brev. c. 21. (Migne LXVIII. 1039.). 3 Flodoard. Hist. Eccl. Rhemens. L. IV. c.35.(Migne CXXXY. 307.). 4 G. Ad supplicationem 9. de renunc. (I. 9.); 8. C. Rit. 16. Oct. 1604. in causa Majorié. 6 Ep. Conc. ad Leon. I. c. 3. * Anast. Bibi. Commemoratio (Migne CXXIX. 595.) Et continuo exclamans sacellarius quemdam astantium excubitorum tonsorem, praecepit sine mora auferre psachnion (h. e. pallium) summi et apo- stolici atque praecipui pastoris omnium Christianorum. י Liberat. Brev. c. 23. (Migne LXVIII. 1046.) Et auferentes Paulo pallium deposuerunt eum. 8 Hefele CG. IV. 646. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom