21 találat (0,423 másodperc)

Találatok

1. Közlemények • Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek (96. oldal)
[...] Tóthfalussy 5 Személynevekből családnév Bertalan Sándor Simon Szaniszló 6 Egyéb nevek Barta Веке [...]
2. Közlemények • Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek (97. oldal)
[...] feoldnek Igijenetthlensege igazittassara Веке Laziowal Sandor Thamassal Chij eke Pallal Molnar [...] földnek egyenetlensége igazítására Веке Lászlóval Sán­dor Tamással Cséke Pállal Molnár Balázzsal [...] Illés Dob István Márton Pál Szaniszló Lukács hogy ugyan ezen meg [...]
3. Bibliográfia • Bényei Mikós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1979-1980 (196. oldal)
[...] Vigh Károly Portrévázlat Juhász Nagy Sándorról 1883 1946 Folia Histo rica [...] sz 269 274 p Priszter Szaniszló Négyszáz éves az első magyar [...] 39 41 p K Nagy Sándorról Szőllősi Kálmán K Nagy Sándor bihari helytörténetíróról Honismeret 1979 4 [...]
4. Mutatók (220. oldal)
[...] 101 102 110 111 Petőfi Sándor 38 39 Polgár József 164 [...] Roznauer Gáspár 101 106 Rudnyánszky Sándor 22 Sajgai János 101 103 [...] Gábor 71 Szálkay Antal 84 Szaniszló Lukács 97 Szana Tamás 40 [...] Gerzson 80 Szovjetunió 142 Szöllősi Sándor 169 178 Szűcs Mártonné 95 [...]
5. Tanulmányok • Major Zoltán László: Adatok Debrecen zenei életéhez az abszolutizmus korában (1849-1867) (94. oldal)
[...] felül is adakoztak így pl Szaniszló Ferenc nagyvá­radi római katolikus püspök [...] ülőjegyért 100 forintot Gróf Haller Sán­dor főispán 20 forintot küldött 61 [...]
6. Mutató (238. oldal)
[...] 117 126 sámánok 175 176 Sándor Imre 116 Sápi Lajos 145 [...] Ott 198 Schveiger 161 Schwarcz Sándor 117 127 Schwarcz Nyomda 117 [...] Szalay László 48 Szalka 167 Szaniszló Ferenc 94 Szatai Ferenc 202 [...]
7. Bibliográfia • Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 (379. oldal)
[...] 486 p Csűry Bálint Damjanovich Sándor A kutatás szabadsága most és [...] Melléklet LXXXVI LXXXVIII p Priszter Szaniszló Egy tudós prédikátor Debrecenből Természetbúvár [...] 42 p Helyi vonatkozásokkal Scheiber Sándor Gyászbeszéd Erdélyi Mihály felett 1978 [...] 1994 73 80 p Balázs Sándor Fazekas Mihály Lúdas Matyi Kísérlet [...]
9. Mutatók (517. oldal)
[...] 143 Szálkai Márton 364 Szalóki Sándor 205 208 Szaniszló Ferenc 150 158 Szántó Győző [...] 25 39 73 217 Szegedy Sándor 181 Székely Andor 399 Székely [...] 259 Szél Imre 365 Szél Sándor 189 Szele György 431 Szeleczky [...] 433 Széli Farkas 227 Széli Sándor 292 Szenei Molnár Albert 154 [...]
10. Mutatók (431. oldal)
[...] István 60 61 Szandalék 264 Szaniszló Lukács 310 Szántásfok 263 276 [...] 238 Szendrő 76 106 Szendrő Sándor 213 Szenkirályi Tivadar 200 Szent [...]
11. XIII. Az itthon maradtak s a társadalmi élet (149. oldal)
[...] nagyprépost s gáborjáni apát Hohenlohe Sándor waldenburg schillingfürsti herceg volt ki [...] esperes s cholti csolti apát Szaniszló Ferenc krasznai főesperes Schwarczl Ferenc [...]
12. XIII. Az itthon maradtak s a társadalmi élet (160. oldal)
[...] előbb Könyves János aztán Szekeres Sándor és Makai László s ennek [...] a 3 utóbbi helyett Maxin Sándor Román Papp Sándor és Czicz Péter A tanulók [...] Tomori Anathász Szépszögi Ferenc Kökényesy Szaniszló s Biharból Darai Mátyás nagyváradi [...]
13. XVI. A bukás után. A besoroztatások s elítélések. A menekültek (196. oldal)
[...] Gaertner másként Kökényesi Miklós helyesebben Szaniszló honvédezredes kötél általi halálra s [...] 1850 2 269 1081 Szilágyi Sándor 1850 A 146 1082 Szilágyi Sándor 1850 A 147 149 1083 Szilágyi Sándor 1850 A 154 156 1084 [...]
14. XVI. A bukás után. A besoroztatások s elítélések. A menekültek (199. oldal)
[...] Vilmos Berzsenyi Molnár s Haller Sándor gróf is 1097 s itt [...] Simonffy Józsefen Leitner Nándoron Kökényesi Szaniszlón Mezey Károlyon Pereczi Mihályon s [...] volt elítélve 1101 1096 Kozma Sándor Börtöntarlózatok Biharmegyei Lapok 1881 aug [...] 29 sz 1097 K Nagy Sándor 1885 2 140 1098 A [...]
15. Személynévmutató (314. oldal)
[...] Gabrieli János 116 Gaertner Miklós Szaniszló Kökényesi Gaertner Szaniszló Bt 401 196 Gájas Ferencz [...] 91 Gosztonyi István 297 Gosztonyi Sándor T 654 Bh 1 476 [...]
16. Személynévmutató (321. oldal)
[...] 86 201 204 224 Koszta Sándor 39 Kosztin Tamás 39 Kosztka [...] Bh 2 295 133 Kozma Sándor T 1086 199 1096 Kökényesi Miklós helyesbben Szaniszló korábban Gaertner Miklós Szaniszló Kökényesi Gaertner Szaniszló Bt 401 160 196 199 [...] Kőrösy József 35 246 Körösy Sándor 298 Köszler János Köszler Johann
17. Személynévmutató (332. oldal)
[...] 55 196 Soupper százados Soupper Sándor Bt 670 54 Splényi Béla [...] 3 218 219 133 Szabó Sándor nemzetőr Nagyrábé 23 76 Szabó Sándor tizedes 72 Szacsvai Gábor Szacsvay [...] 86 Szacsvay Lajos 197 Szacsvay Sándor 35 Szády György Bh 3 [...] József 70 Szamossy Elek 71 Szaniszló Ferenc 149 Szánthó Juliánná 165 [...]
18. Személynévmutató (336. oldal)
[...] egyházi főjegyző 158 842 Tóth Sándor Bh 3 366 367 67 [...] 85 202 203 224 Török Sándor 41 Törökné Gémes Tünde 284 [...] 72 Vallaschek Vencel 72 Valszky Szaniszló 137 Vámossy kereskedő Hamburg 28 [...] 295 Varga Péter 64 Varga Sándor 89 261 Vargha István 204 [...]
19. Személynévmutató (338. oldal)
[...] Károly 21 21 42 Wagner Sándor 278 Wahrmann József dr 152 [...] 160 Wollner Ödön 294 Wolszki Szaniszló Wolski Stanislaw Bh 3 489 [...]
20. Mutató (200. oldal)
[...] 141 Szabó Mihály 86 Szabó Sándor dr 70 Szabolcska Irodalmi Társaság [...] 12 Szakmán Ferenc 121 Szalay Sándor dr 73 Szálkai Sándor 45 Számvevőségi Tisztviselők Országos Egyesületének [...] Debreceni Helyi Csoportja 87 Szappanos Sándor 115 Szatmár Bereg Ugocsai Egyetemi [...] Széli János 98 Szembralovits Sz Szaniszló 46 Szenczi Molnár Ének és

 

  • 1
  • 2