Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. (Debrecen, 2000)

XVI. A bukás után. A besoroztatások s elítélések. A menekültek

A kiszenvedett holtesteket ott temették el a kivégzés helyén, 5-ét azonban: Damjanichét, Lahnerét, Vécseyét, Leiningenét és Kiss Ernőét családjaik elvitették onnan. Lahner Mácsán van Damjanichcsal együtt eltemetve. Ugyanazon nap ítéltetett el a mi Gáspár tábornokunk. Az ő ítélete a következő: Gáspár András, magyarországi kecskeméti születésű, 45 éves, református vallású, 2 gyermek atyja, előbb lovassági százados s századprancsnok a 9. számú Miklós cár nevét viselő huszárezredben, ki ugyan szintén cs. k. csapatok ellen harcolt, s a lázadók hadseregében tábornokká való előléptetését elfogadta, azonban azon pillanatban, midőn a debreceni f. évi április 14-iki többször említett országgyűlési határozat előtte ösmeretessé lett, a lázadók hadseregéből némileg visszavonult, s többé szolgálatot nem teljesített, a lázadásban való részvétel miatt, a katonai büntetötörvénykönyv 61. cikkének alapján, összhangzásban az 1790. évi július 3-i büntetőeljárással, viselt lovas századosi rangjának elvesztése s a 4. osztályú császári orosz Wladimirrendtől való megfosztása mellett tíz évi várfogságra Ítéltetett." 1079 Még előbb, augusztus 22-én végeztette ki kötél általi halállal Aradon Haynau Ormai Norbert ezredest, éppen születése napján 36 éves korában. 1080 Az aradi haditörvényszéki Ítéletek közül még a következőket emlitem föl: október 25-én a csak 29 éves Kazinczy Lajos tábornok, a mi Kazinczy Ferencünk fia, kötél általi halálra Ítéltetett s ki is végeztetett; 1081 november 11-én Prötzl, magyarosítva Pereczi Mihály, ki Nagyváradon jött át a Kress­lovasokkal, a magyar ügyhöz, s a honvédseregben ezredes lett, továbbá a később Nagyváradon élt, Mezey Károly honvédezredes, ki a Bihar vármegyei honvédegyletnek is alelnöke volt, s a később szintén Biharban élt, Gaertner, másként Kökényesi Miklós (helyesebben Szaniszló) honvédezredes kötél általi halálra s kegyelem útján 18 évi és Soupper Ágoston alezredes 14 s Jeszenszky János alezredes 16 évi várfogságra vasban; 1082 november 24-én Tóth Ágoston a 31. zászlóalj őrnagya s később alezredes s Cserey Ignác ezredes kötél általi halálra, s kegyelem utján amaz 18 évi várfogságra vasban, emez 7 évi várfogságra vas nélkül; 1 83 december 5-én Simonffy József és Leitner Nándor alezredesek golyó általi halálra, s kegyelem utján 16 évi várfogságra vasban; s Petrovics András huszárszázados ki az utolsó napokban egy dsidás ezred alakításával volt megbízva, 10 évi várfogságra vasban; 1084 december 18-án Marsó Imre nemzetőri és Beöthy György honvéd alezredes golyó általi halálra, s kegyelem utján 16 évi várfogságra vasban; 1085 a következő évi február 15-én Lukács Dénes ezredes golyó általi halálra, s kegyelem útján 16 évi várfogságra vasban, s a később Nagyváradon élt b. Meszéna István alezredes 10 évi várfogságra vasban; 1086 március 4-én Jelencsik Imre százados golyó általi halálra, s kegyelem útján 4 évi 1079 Klapka György (1850) 1:342. 1080 Levitschigg, Heinrich, Ritter, von (1850)2: 269. 1081 Szilágyi Sándor (1850/A): 146. 1082 Szilágyi Sándor (1850/A):147-149. 1083 Szilágyi Sándor (1850/A) 154-156. 1084 Honvédek könyve (1861) 1:139. Azonban itt is, a követkeáSkben is, figyelemmel voltam a II. k. 141-156. lapjaira is. 1085 Honvédek könyve (1861) 1:140. 1086 Honvédek könyve (1861) 1:143.

Next

/
Oldalképek
Tartalom