A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 24. 1997 (Debrecen, 1997)

Tanulmányok - M. Antalóczy Ildikó: A blaszfémia és más vallásellenes bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén

79 niük.73 1749-ben a Morgó csapszéken részegeskedett, káromkodott ,verekedett Csató Mihály cívis, a szaniszlói Nagy Sándor valamint 5 társuk. Csató - cívis lévén - arestomba került, azzal , ha "purgálja ma­gát" , kibocsátják, a többi mind 24 pálcát kapott.74 75 A másik gyakori helyszín a családi otthon, a káromkodó sza­vak pedig elsősorban a feleségnek, anyósnak, ritkán a gyereknek, szülőknek szólnak. A férfiakra nem jellemző a szomszédsággal, utca­beliekkel való civódás, veszekedés. A családi szitkozódásokból, vi­tákból gyakran tettlegességig menő verekedés fajul, nem egy férj a csapszékről részegen hazatérve zaklatni, üldözni kezdi a családot, s azok az utcára, szomszédokhoz menekülnek. Ezekről az ügyekről - főként az asszonyok révén- a környéken mindenki tudott, s készek is voltak részletes vallomást tenni. A nyomozati iratok, de néha még a jegyzőkönyvek is egy-egy családi vita kapcsán a korabeli hétköznapi élet apró jelenségeit, intimitásait is megörökítették. Nagyházi István 22 év óta részegeskedik, s ilyenkor veri, “hóhérolja”, fojtogatja, ká­romolja feleségét. 3 asszony esküvel tanúskodik ellene. Egyikük, Pócsiné sokszor fogadta be a férj elől menekülő feleséget, gyereket. Nagyházi az asszony szoknyáit, ágybéli eszközeit összevagdalja, edé­nyeit összetöri, "senkit a házban meg nem szenved". Az ügyész céhből kizáratást, városból kitiltást indítványozott. A bíróság 40 pálcát és egy ne hónapi arestomot ítélt száraz kenyéren és vízen. Sós János 1750-ben féltékenységében szidta adtázta, verte "testét lelkét mívelte" feleségé­nek, mert gyanakodott rá, hogy "valamely katona járt volna hozzá." A tanúk állították, hogy alaptalanul gyanakodott, a bíróság sok szitkozó- dásáért és mocskos beszédeiért 24 pálcára ítélte.76 Buray Mihály gya­kori részegeskedő, este "egy ital bor után" hazament, lefeküdt, de a "felesége mellőle elszaladt", s ő azt találta neki mondani: "Tatár adta, miért kellett azt cselekedned." Erre a bíróság megállapítva, hogy "mé­gis nem jobbította magát", 40 pálcára ítélte.77 A férfi vádlottakra vonatkozó helyneveket vizsgálva 86 ide­gent találtunk. Ebből 4 helynevet leszámítva - amikor a jegyző a tulaj­donnévből következtetett Váradiból Váradra, Matolcsiból Matolcsra stb., valamint a megyeként megadott helyszíneket /Gömör, Nyitra, 73 Uo. 336.1747. dec. 2. 74 Uo. 500.1749. máj. 17. 75 Uo. 36.1745. ápr. 10. 76 IV. A. 1018. e. 6. k. 619.1750. ápr. (-) 77 Uo. 661.1750. júl. 7. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV

Next

/
Oldalképek
Tartalom