Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. (Debrecen, 2000)

Személynévmutató

Vulcán Miklós 150 150 Vulkánné [Vulcánné!] (Nagyléta) 165 Vurda Károly 21 21 42 Wagner Sándor 278 Wahrmann József dr. 152 Waigli Vilmos: Weigl Vilmos (169, 224) Wéber János 196 Weér Sándorné 169 Wéghső Mihály 160 Weigl Vilmos 57 61 85 86 169 202 203 224 Weis István 291 Weisz Antal 120 Weisz Eduárd 175 Weisz Farkas 169 Weiterschütz János 41 49 Weiterschütz Jánosné, ifjabb 166 Weiden, Ludwig 140 140 765 280 Wenckheim József 169 Wepler [Wepler, August Ludwig; Bt: 800.] 201 Wes[s]elényi János 157 Wesselényi Miklós, br. 19 22 52 215 Willinger tűzmester 100 Willinowich alhadnagy 156 Windischgrätz, Alfréd, hg 83 84 93 490 153 194 280 Windisch-Grätz: Windischgrätz, Alfred, hg (280) Winkler Bruno 195 Winkler Lajos 288 Wlass György 160 Wollner Ödön 294 Wolszki Szaniszló [Wolski, Stanislaw Bh 3: 489]135 Bantus János [Bh 3: 497] 204 204 1130 Záborszki János: Záborszky János (54) Záborszky Imre 116 Záborszky János 54 55 56 Zacharias Tódor 298 Zádor György 116 Zalár névmagyarosító (!) 160 Zambelli ezredes [Zámbelly Lajos; Bt: 816.] 187 Zámbory Ferenc 121 Zamienski, gr. [Zamoyski, Wladislaw, gr.; Bt: 812.] 201 Zarzicki alezredes [Zarzicki, Dyonizy; Bt: 813.] 125 126 Zatureczky Gedeon 56 91 298 Zay Róbert [Bk: 667] 71 Zboray Antal 167 Zeitler Márton 102 Zelizy Dániel 179 988 280 Zenkovszky testvérek, honvédek (10. zlj.) 63 Zerpák Eduárd 116 Zeyk József [T2274] 108 Zichy Ferenc, gr 210 153 190 207 Zichy Lipót, gr. 65 Zikó János 53 Zilahi József 151 Zilahi Lajos: Zilahy Lajos Zilahy József 151 Zilahy Lajos 35 40 43 58 291 298 Zimmermann Károly 150 Zinner cs. kir. hadbíró [Zimmer (!), Vinzenz hadbíró] 195 Zokoly János 70 Zombori Antal [Bk: 675] 132 137 Zombori László: Zombory László (132, 133) Zombory László [Zombory László (Lipót); Bh 3: 520] 132 133 167 Zombory Lipót [Bk: 675] 132 Zorkóczi Antal [Zorkóczy Antal; Bh: 520] 99 Zseltvay hadbíró [Zseltvay Mihály; Bh 3: 528] 99 Zsembery Imre 82 Zsiday László 91 Zsiga Miklós 48 151 159 175 298 Zsigrai István 164 Zsugovics István 20 Zsurmay [Zsurmay Lipót (Surmacki, Lipoty); Bt: 830] 94 E személynévmutatóhoz A személyneveket megtartottam a Hegyesi Márton írta alakjukban. Ezen elv következetes végigvitele nem egy esetben ugyanazon személy esetében is két vagy több, egymástól többé-kevésbé eltérő névalakot eredményezett. Ha a személyazonosság kétségtelen, akkor — függetlenül az eltérő

Next

/
Oldalképek
Tartalom