8. oldal, 440 találat (0,250 másodperc)

Találatok

141. Az MDP KV Politikai Bizottsága üléseinek napirendi jegyzéke (83. oldal)
[...] határozat módosítása A lengyel kormány kérése 50 autóbusz kölcsönzésére a varsói [...] erkölcsi politikai állapotáról Ea Bata István Mellékelve Észrevételek a jelentéshez Határozat [...] kiegészítő jelentése Gerő Ernő Bata István és Rákosi Mátyás hozzászólása Határozat [...]
142. Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke (58. oldal)
[...] brigád illegális szervezése Ea Kovács István 12 A Népszava papír kérése Ea Farkas Mihály 13 Sauvageot [...] Ea Keresztes Mihály 6 Dobi István és Keresztes Mihály viszonyának rendezése [...] átszervezése Napirendről levéve 11 Kossá István ügye Napirendről levéve 12 Javaslat [...]
143. 1947-10-27 [947]
[...] v iasztási biros g Burghrrdt István előadó biró ismertette az első [...] Egyesületének választmányi tagja szerepel Burghardt István előadó ezután a Demokrata Néppártnak [...] a koalicio pártjainak az a kérése állapítsa meg a választási biró­ság [...]
144. (486. oldal)
[...] 1409 1432 640 1095 írásbeli kérése 222 lásd még Galántai özvegy [...] Pachay i lásd Pocsaji Pacsai István nádori ember 453 Zenthus Demeter [...] 260 707 nádori ember 707 István királyi ember 260 Paks h [...] királyi ember 999 Ermolaus 123 István nádori ember 454 Palazokwz i [...]
145. (210. oldal)
[...] M Júl 5 Vicedomini Jakab kérése a pápához Lukinovic 572 Helyes [...] Platy dictus Péter Lipto i István fia János és Tamás fia István Zambor i Gergely és Zazfalua [...] felesége elismerve hogy Salamon i István fiától Kelementől visszakapták a 61 [...]
146. 1936-01-04 [0361]
[...] Józsefné Demush Sándor Euchon Béla Kerese iborné Parniczky lemér Dr Rajna [...] Spiegel Emil Endrédy Antal Szabó István Liedermann 0 o 1 l penr özvegy dr Miller Istvánná 90 fillér Józsa l J [...]
147. (116. oldal)
[...] rendeljen ki melléje hivatalból ügyvédet Kérése magyaráza­tául felhozza hogy irataik Török [...] egy másik feljegyzés szerint Széchényi István irat­jegyzék ellenében 1803 ban adta [...] Széchényi Kata 1803 ban Gál István özvegye szintén II Fe­rencz király [...]
148. (299. oldal)
[...] fele részébe ugyanakkor Ibor fia István is tilalmazta a hj elfoga­dása [...] fiát Andrást és Ibor fiát Istvánt megidézte a királyi jelenlét elé [...] a megözvegyültei Tudatja vele hogy kérése szerint levelet intézett érde­kében mind [...]
149. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
150. 1947-08-19 [0064]
[...] kért fel közbenjá­rásra a Szent István napi körmenettel k pcsolatban A [...] r­ulnökság jegállepitja hogy a Szent István n pi kö menet utvona­lának [...] raogt rtfsához Az Jtetio Oatholica kérése a Iniszt relnök és a [...]
151. 1923-06-21 [0062]
[...] nagy at áá i Szabő István föld mi veié sügyi ministtar ele A küldött­ség kérésé az volt hogy Szekszárdon kisgazdaképző iskolát állítsanak fel Nagyatádi Szabő István kijelentette hogy kés zséggel fog [...] pariimén tben mgya tádi Szabó István főid mivel é sügyi minisztert [...]
152. I. A fejedelmi tanács (56. oldal)
[...] március második felében a Bethlen Istvánnak újból a török közé menési [...] császárnak is 586 A Bethlen István kérdés azonban lényegében lezárul 1637 [...] ismert ilyen ügye 591 Bethlen Istvánnak egy puszta faluhely iránti kérése 592 Az 1643 áprilisi májusi [...]
153. Documenta (347. oldal)
[...] H a kunok bírája írásos kérése szerint 1 690 szám az [...] másik részről Darouch Darauch i István fia János c és fia [...] egyházak kápt jai oklevele értelmében István fia János és fia László [...] megállapodást hoztak létre E szerint István fia János és fia László [...]
154. Documenta (374. oldal)
[...] Avignon VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy igen régi [...] püspök mindezek elvégzését az érsek kérése ellenére elutasítja Hogy a püspök [...] 10 VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy mivel köz­vetlen [...]
155. Hely-, név- és tárgymutató (279. oldal)
[...] győri káplán 36 ifjú Bátori István familiárisa VII 10 Paladics h [...] vár Csehország kh 181 pártfogás kérése 147 Patócsi személynév III 19 [...] 1498 1526 58 1 20 István 1 13 mint levélkézbesítő 1 [...]
156. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
157. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
158. (66. oldal)
[...] Károly király az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjéhez intézett [...] és Demeter nemes ifjak azon kérése nyomán hogy helyezze őket vissza [...] 19 e Az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjének I [...]
159. (426. oldal)
[...] II BE No 20 Katona István értesiti a primást hogy a [...] Batth I Intr No 1035 kérése hogy a História eritica I [...]
160. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (174. oldal)
[...] utazó delegáció összetétele 3 Tömpe István római utazása a magyar és [...] Gyulai Istvánné Baranyák Sándor Takács István Basch János Beér Ernő Smelko [...] a FEMA közgyűlés megrendezési jogának kérése