Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei III. 1971–1980 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/3. Budapest, 2000)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

— Szóbeli bejelentések: — A Magyar Szolidaritási Bizottság és közéleti személyiségek kitüntetése a Barátság Érdemrenddel a Vietnami Szocialista Köztársaság által. — Gáspár Sándor részvétele a szocialista országok szakszervezeti vezetőinek egyeztető megbeszélésén Varsóban. — A megyei pártbizottságok PTO-s titkárainak értekezlete. — Borbély Sándor részvétele a XIV. kerületi pártbizottság ülésén. — Aczél György „A kor, amelyben élünk" című cikkének közlése a „Kritika" című folyóiratban. — Aczél György és Óvári Miklós látogatása a drezdai képzőművészeti kiállításon. — Gáspár Sándor látogatása Borsod megyében. — Tájékoztató az országgyűlés márciusi ülésszakának előkészítéséről. — Fock Jenő látogatása Fejér megyében; részvétele a Komárom megyei képviselő-csoport ülésén; utazása pártküldöttség élén Szíriába. — Tájékoztató az 1978. március 5-ei időközi tanácstagi választásokról. — Aczél György konzultációs előadása a Politikai Főiskolán. — Híresztelések a Nemzetközi Valuta Alapba, illetve a Világbankba történő belépéssel kapcsolatos tárgyalásokról. — Sarlós István látogatása a XIII. kerületben. — Maróthy László részvétele a márciusi 15-i nagygyűlésen, továbbá interjúja a szovjet televízió számára. — Az április 4-e alkalmából rendezett koszorúzás és az operaházi díszelőadás. — Az április 4-ei és a május 1-jei ünnepi lapok megjelenése. — Gyenes András fogadása a Török KP első titkára részére. — Az Országgyűlés külügyi bizottságának ülése. — Kádár János találkozása az SZKP KB külügyi titkárával. — A XI. pártkongresszus határozatainak végrehajtásáról szóló KB-anyag készítse. — Kádár János találkozása a budapesti szovjet nagykövettel; látogatása a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban. Március 7. és 29. (288. f. 5/740. ő. e.) 1. A KB április 19-ei ülésének előkészítésével Összefüggő személyi kérdések (Szűrös Mátyás, Biszku Béla, Korom Mihály, Havasi Ferenc, Párdi Imre, Hoós János, Katona Imre, Méhes Lajos, Cseterki Lajos, Szekér Gyula, Marjai József, Markója Imre, Soltész István) Március 21. (288. f. 5/741. ő. e.) 1. A külföldi utazásokról és az útlevelekről szóló törvényerejű rendelet. 2. A Központi Bizottság hatáskörébe tartozók kitüntetése 1978. április 4-e alkalmából. 3. A PB és a Titkárság tagjainak 1978. második negyedévi látogatási programja. 4. Személyi javaslatok. (Komlódi Elemér, Szatmáry Miklós, Bogye János, Rédei Miklós, Szálai János, Gáspár Sándor, Timmer József) 5. Különfélék: — Willy Brandt magyarországi látogatása. — A Kádár János bulgáriai és vietnami meghívására adandó válasz. — A lengyel, a ghánai és a spanyol külügyminiszterek fogadása. — Követi konferencia összehívása. — A Kádár Jánostól kért interjúk. — Interjú kérése Gustav Husáktól a Magyar Televízió „Századunk" című dokumentumfilm sorozatához. — Huszár István és feleségének kubai utazása. — A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnök­helyettesének magyarországi látogatása. — Személyi ügy. (Tisza Rita) — Az Olasz Szocialista Párt 41. kongresszusán történő részvétel. — Az Országgyűlés márciusi ülésszakának előkészítése. — A belga parlamenti küldöttség fogadása. — Szóbeli bejelentések: — Borbély Sándor részvétele a pártalapszervezeti munka fejlesztésének időszerű kérdé­seivel foglalkozó tanácskozáson.

Next

/
Oldalképek
Tartalom