Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [17.] 197.1947. augusztus 21.

[Mihályfi mb.] Külügyminiszter felhatalmazást kér arra, hogy a köztársa­ság elnökéhez előterjesztést tehessen Kertész Istvánnak a római magyar kö­vetség vezetése alóli felmentése és Velics László részére az olasz kormánytól agrément kérése tárgyában. Pártvezéri megállapodás alapján történt ez az intézkedés. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 12 16. [Mihályfi mb.] Külügyminiszter: Legutóbb megbízatást kapott a minisz­tertanácstól a külügyi sajtóosztálynak és a Tájékoztatásügyi Minisztérium kül­földi tájékoztató osztályának egyesítésére. Közös irányítás alatt egyesíteni szándékolja ezt a két szervet, a központi irányítással Boldizsár Ivánt bízná meg, ugyanakkor a Tájékoztatásügyi Minisztériumhoz politikai államtitkárrá javasolja kinevezni. A kezdő költségekre bizonyos összeget kell megszavazni. 390 000 forint összeget kér, amelyből 160 000-et már megkapott. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára felhívja a figyelmet, ez csak egy hónapi költség. [Mihályfi mb.] Külügyminiszter: Még a választások előtt hozzá akarnak fogni a munkához. [GerŐ] Közlekedésügyi miniszter: Elvben elfogadjuk, a költségeket illetően pedig a Gazdasági Főtanács megnézi a kérdést. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Az egész konstrukciót meg kell nézni. Racionalizálni akarunk és irracionálunk, az egész komplexum így átmegy a Tájékoztatásügyi Minisztériumhoz. Ez rengeteg intézkedést igényel. Szeretné kiadatni a Gazdasági Főtanácsnak megvizsgálás végett. Boldizsár Iván nagy­fantáziájú ember, egyszer tett neki ígéretet, az is 60 000 forintjába került. Ez 10 millióba fog kerülni. Rákosi Mátyás államminiszter: Azzal kapcsolatban, hogy hol egyesítsük a két szervet, a külügyben, vagy a tájékoztatásügyben, az a megjegyzése, hogy a választások után esetleg csökkenni fog a minisztériumok száma. Van egy üyen követelés. Az első jelölt a megszűnésre rendszerint a Tájékoztatásügyi Minisz­térium. Ezt is vegyük tekintetbe, nehogy most hirtelen, a választások előtt egy nagy osztályt kivegyünk a Külügyminisztérium kebeléből és átteszünk a tájé­koztatáshoz, amely esetleg pár hét múlva megszűnik. Az intézkedést egyéb­ként szükségesnek tartja és a kérdés pénzügyi részét nagyon szigorúan kéri megnézni. 12 A Külügyminisztérium 5594/1/1947. sz. előterjesztését csak azzal indokolta, hogy a köz­társasági elnök a római követség vezetésével megbízott dr. Kertész István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert e tiszte alól felmentette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom