Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. március/2

1946-03-16 [0030]

194-6. március 16. - Gyöngyösi János nyilatkozata a béke-előkészitésről és a csehszlovák bizottság magyarországi tevékenységéről 1. - Nagy razzia a berlini feketepiacokon 2. - Sztálin nyilatkozatának külföldi sajtóvisszaangja 2. /-A szovjet csapatok elhagyták Bornholm szigetét? 2. - Az amerikai hadügyi államtitkár Sanghaiban 2. - Visszahívják Olaszország madridi nagykövetét? 3. - A dél-afrikai zsidók is Palesztinában akarnak megtelepedni? 3. - Franciaországban betitlják a nyilvános házakat 3. - A Szovjetunió Legfelső Tanácsának nyilvános ülése 3. - Hazahozzák Liszt Ferenc hamvait? 4-. - Az amerikai szlávok szövetségének elnöke a szláv népek megbonthatatlan egységéről 4-. - Tito útja Lengyelországba 4-. - Március 2o-ra összehivtak a jugoszláv képviselőházat 5* - Párizsi vélemény Trieszt kérdéséről 5. - A fasisztáknak több joguk van Karintiában, mint a szlovéneknek 5. - Bevin nem vesz részt a Biztonsági Tanács new york-i -"lésén 5. - Anders tábornok tárgyalt Bevin külügyminiszterrel 5. - Augusztusig 4-7ooo amerikai tisztet szerelnek le % 6. - A new york-i rádió megemlékezése március 15-e jelentőségéről 6. - A trieszti nemzetközi bizottság fagadta a felszabaditási mozgalom vezetőit 6. - Szovjet ifjúsági küldöttség utazott Albániába 6. - A bolgár szakszervezetek Franco nemzetközi biróság elé álli­tását követelik 6. - Március 22-én kezdődik Frank perének tárgyalása 7. - Kétszáz tehergépkocsit kapott Ausztria az UNRRA-tól 7. - A trieszti nemzetközi bizottság jugoszláv területen 7. - Huszonkét halálos Ítélet a kolozsvári perben 7. - Bécs megünnepelte a Párizsi Kommün emlékét 7« - Ujabb letartóztatások Kanadában 7* - A New York Times a magyarországi egészségügyi állapotokról 8. - Letartóztatták Zeitzler vezérezredest, a német vezérkar volt főnökét 8. - Anders tábornok megbeszélése Attlee miniszterelnökkel és Bevin külügyminiszterrel 8. - Gőring vallomása 9-lo. - A Missouri amerikai csatahajó törökországi útjáról lo. - Smuts bejelentette a Dél-Afrikai Unió igényét Német-Délnyu­gatafriknra , lo. - A szlovén nép Jugoszláviához kivan csatlakozni lo. - A szovjet szövetségi tanács összetétele 11. - New york-i hangulatkép Churchill beszédének elhangzása előtt 11,13. - A Szovjetunió legfelső tanácsának ülése 12* - Byrnes a menekülttáborok feloszlatásáról 12. - Júniusban megvonjak az amerikai övezetben lévő menekültek támogatását 12. - Churchill lemond az ellenzék vezetéséről? 13. - Léon Blum New Yorkba érkezett 13. - Londonbanosztják az ausztráliai külügyminiszter nézetét a szovjet politikát illetően 13. - A posta-dijszabás módosítása 14-.

Next

/
Oldalképek
Tartalom