57 találat (0,325 másodperc)

Találatok

1. Egyetemi hallgatók (1_139. oldal)
[...] Ernő 9 6 I II Szaniszló Bálint 98 II Szaniszló Ferencz 97 I II Szarvady [...] Ottó 96 I II Szádeczky Sándor 96 I II Szánthó Pál [...] Béla 96 I II Szelletics Sándor 9 8 II Szemenyei Kornél [...] Miksa 95 I 11 Szemző Sándor 94 I Szende Arisztid 97 [...]
2. III. Rész • III. Fejezet. Alakulás (13. oldal)
[...] Dr Fodor József Dr Fránkel Sándor Fuchs Gusztáv Fuchs Lajos Gerlóczy [...] Károly Dr Korányi Frigyes Korányi Sándor Dr Kovács József Dr Kresz [...] István Gróf Széchényi Béla Szcerbovszky Szaniszló Dr Szénásy Sándor 45 Dr Sztroiny Sándor Dr Tatay Adolf Gróf Tisza [...]
3. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_26. oldal)
[...] jog­ 61 i ii Szabó Sándor j g­ 7 i ii [...] János 7 60 i ii Szaniszló Albert orv 64 i ii SzmoligovitsGyula eperjesi 61 i ii Szaniszló Vilmos jog­ 62 i ii [...] 7 62 i ii Szóhl Sándor pécsi pap 63 i ii [...]
4. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1865-66 (Buda, 1866) (5_27. oldal)
[...] orv 63 1 11 Spitzer Sándor 7 7 I Szabó Sándor jog­ 7 L 11 Sréter [...] jog­ 62 I 11 Szabó Sándor 7 65 L 11 Stadler [...] János 7 64 i ii Szaniszló Albert orv 7 1 11 [...] Lipót 7 63 i ii Szaniszló Vilmos jog 62 1 11 [...]
5. Egyetemi hallgatók (172. oldal)
[...] Izsó 9 08 i II Sándor Ábrahám 908 í II Sándor Árpád 908 í 11 Sándor István 9 08 i Sándor Jenő 9 08 i 11 Sándor József 9 07 i Sándor Soma 906 i II Sándor Tibor 9 05 i Sándort Dezső 905 í Sántha Lajos [...]
6. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_153. oldal)
[...] Ödön j 1 11 Szabó Sándor 900 I I Szabó Sándor 98 I II ónodi Szabó Sándor 96 I 11 Szabó Zoltán [...] 9 6 1 II Szalav Sándor 98 I 11 Szammer Ernő [...] II Szandtner Ernő 96 I Szaniszló Bálint 98 I Szarka Imre [...]
7. Egyetemi hallgatók (1_148. oldal)
[...] s z a k Szabó Sándor 96 I II Szabó Tibor [...] 9 6 I II Szalay Sándor 98 I II Szamovolszky Miklós [...] Szandtner Ernő 96 I II Szaniszló Bálint 9 8 I II [...] 9 6 I II Szádeczky Sándor 9 6 I H Szákovics [...]
8. Egyetemi hallgatók (175. oldal)
[...] 9 08 I R yhlicky Szaniszló Jenő 906 L II Saárossy [...] Imre 908 1 11 Salgó Sándor 909 í L l Salkovszky [...] 9 08 1 II Sattler Sándor szül Nemesdéd 909 1 II Sattler Sándor szül Budapest 906 1 Sauer [...]
9. Mellékletek (302. oldal)
[...] főkapitány Schweiger Márton 40 Sélley Sándor min tan Stiller Mór dr Strihó Gyula Szcerbovszky Szaniszló Széchenyi Béla gr v b [...] t Szontagh Abrahám dr Sztroiny Sándor dr Vavrik Antal Weisz Berthold [...]
10. Egyetemi hallgatók (166. oldal)
[...] nyáxi szak Tan félév Ryhliczky Szaniszló Jenő 9 06 1 I [...] 9 05 I II Sattler Sándor 9 06 I II Sági [...] Dezső r­ 905 1 II Sándor Géza 9 02 I II Sándor Soma 906 1 II Sándor Tibor 905 I 11 Sárffy [...]
11. Mellékletek (334. oldal)
[...] S Arthur Ringer Jakab Ribáry Sándor Rotl Józaef Robitsek Henrik Robitsek [...] H Rózsavölgyi és Társa Róheim Sándor Rötzer Ferencz Rónay Elek Rothauser [...] és Mór Sárkány Dezső Scerbovszky Szaniszló Sauczek Jakab Seenger Béla Senger [...] Schmidt Titus Schmidt Albin Schmidt Sándor Schmidt Hermina Schmidl Ignácz Schmetzer [...]
12. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_180. oldal)
[...] Szőllősy Lajos I II Szőrfy Sándor 95 I II Szvinyarev Milán [...] Lajos 95 I II Trankovits Sándor 96 I T rattner Dezső [...] 9 9 I II Ujvárossy Sándor 96 I II Unger János [...] Veisz Ernő I ii Velitsek Szaniszló j 98 II Veress Andor [...]
13. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_275. oldal)
[...] Anna 909 I II Szőnyi Sándor 909 I II Sztefanovics Elemér [...] 9 11 I II Szűcs Sándor 9 11 I II Szüts [...] 9 07 I Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán [...] Lajos 910 I ii Tóth Sándor Emil 911 I ii Tóth [...]
14. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_285. oldal)
[...] 9 09 I ii Szőnyi Sándor 9 09 I ii Sztéity [...] Dezső 911 I ii Szűcs Sándor 911 I ii Szűts Ferenc [...] 911 I ii Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán 9 11 I ii Tóth Sándor Aladár 913 ii Tóth Tivadar [...]
15. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1880-1881 • Egyetemi hallgatók (1_63. oldal)
[...] Goldstein Farkas Goldstein Mór Goldstein Sándor Goldstein A ilmos Gombkötő Győző [...] Göncz Árpád Görbe Géza Görgey Sándor Graeber Lajos Graf Fülöp Graff János Gramma Sándor Gráber Károly Grászmann István Grázl [...] Gremsperger Ferenc Grimm Armin Grodzki Szaniszló Gróhmann Vilmos Grosz Ignácz Grosz [...]
16. Egyetemi hallgatók (1_116. oldal)
[...] Jenő 95 I L ászló Sándor 9 5 I 11 Lázár [...] István 9 8 íl Lendler Sándor 9 7 I n Lendvay [...] Lajos 97 I II Lesskó Sándor 96 I Leszczinszky Szaniszló 96 I Letovácz Dezső 9 [...]
17. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_42. oldal)
[...] Justh Gyula Bizottmányi tagok Hegedűs Sándor Csávossy Béla Darányi Ignácz Beniczky [...] Krajsik Rezső Réthy Elek Takács Sándor Orvostan hal Igátok ön képző [...] választmánya Elnök Ujfalusi József Alelnök Szaniszló Albert
18. Egyetemi hallgatók (1_113. oldal)
[...] 9 6 I II Lates Sándor 9 6 I II Latincsics [...] 9 6 I 11 Latinovics Szaniszló 9 6 I II Läufer [...] László 9 5 11 Lányi Sándor I Lász Béla 9 4 [...] 9 7 1 1 László Sándor 9 5 I 11 Lázár [...]
19. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 • Egyetemi hallgatók (5_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor n Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor I Soós Elemér I ií [...]
20. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_159. oldal)
[...] 9 01 I II Szabó Sándor 902 II Szabó Sándor 901 I II Ó Szabó Sándor 98 I II N Szabó [...] Miklós 9 01 I II Szaniszló Ferencz 901 I II Szarvas [...]
21. Egyetemi hallgatók (1_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor H Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor n J Soós Elemér I [...]
22. Betűrendes névmutatók (160. oldal)
[...] Pál Kovács Rézsűk György Kovács Sándor Kovács Sebestyén Aladár Kovács Tibor [...] Zoltán 1924 Kovácsfy Árpád Kovácsy Sándor Kovássy Zoltán Kováts Arthur Kováts [...] Krúdy Elemér Krzyewsky Jenő Kubinyi Sándor Kugler László Kulm András Kujundcsics [...] Lantosy Károly Latincsics György Latinovits Szaniszló Latzó László Laudon Ferenc Laurenszky [...]
23. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (233. oldal)
[...] Károly Aszaló Borsod m Dimits Sándor Újvidék Bács m Rovensky Pál [...] József Bártfa Sáros m Töltényi Szaniszló Veszprém u a m Téja [...] Új Becse Bács m Csurgovics Sándor Új Kemencze Ung m Toperczer [...] Pál Nándor Nógrád m Cseresnyés Sándor Enczenstein Szabolcs m Jankovich Antal [...]
24. Egyetemi hallgatók (164. oldal)
[...] 9 08 I ii Molnár Sándor 9 07 1 IL Molnár [...] 9 09 1 11 Monaszterly Sándor 9 09 1 11 Montag [...] 06 I Müller Ferenc szül Szaniszló 909 I IL Müller István [...] Lajos Zoltán 906 i Müller Sándor 9 07 i II Münnicli [...]
25. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (280. oldal)
[...] Sátoralja Ujhely Zemplén m Kakucsy Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka m [...] Petri Szabolcs m Láng György Szaniszló Szatmár m Gerich Gyula Székely [...] Károly Rimaszombat Gömör m Faragó Sándor Vadkert Pest m Rozs István [...] Oláh Homrog Bihar m Pflug Sándor Hódmezö Vásárhely Csongrád m Összesen [...]
26. Egyetemi hallgatók (1_93. oldal)
[...] 87 I 11 II Kurtz Sándor bölcsészeti 88 I Kuszka István [...] jogi 86 I II Lakatos Sándor bölcsészeti 89 I II Lakatos [...] jogi 89 I II Langer Sándor orvosi 87 I II Langfelder [...] 88 i I II Latinovits Szaniszló n 88 II Lanchs István [...]
27. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_91. oldal)
[...] ölcsészeti 86 I II Kurtz Sándor J 88 I II Kurz [...] ogi 87 I 11 Langer Sándor orvo si 87 I IL [...] ogi 88 1 11 Latinovits Szaniszló 88 i L 11 Lábos [...] Antal 87 I 11 Lehotzky Sándor 87 1 II Lehotzky Vilmos [...]
28. Egyetemi hallgatók (166. oldal)
[...] 907 I Rosenberg Pál Rosenberg Sándor Rosenberg Tibor Rosenberg Zoltán Rosenfeld [...] János Russu Mircea János Rusznyák Sándor Rutsek Aurél Ruttner Béla Ruzics Ferencz Ruzicska Jenő Ryhlicky Szaniszló Jeni Saáry József Sacelláry György [...]
29. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1866-67 (Buda, 1867) (6_29. oldal)
[...] Szabó Mihály Szabó Sámuel Szabó Sándor Szabóky Károly Szadeczky László Szájbely [...] József Szalay Pál Szalay Péter Szaniszló Albert Szánthó Gyula Szanthó Károly [...] Károly Székely Lajos j Székely Sándor Szekrényesy Béla Szele János Széles [...] Bertalan Szigeti Gyula János Szikszay Sándor Szilady Mór Szilágyi Ferencz Szilágyi [...]
30. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (253. oldal)
[...] Gábor Veszprém u a m Szaniszló Albert Diószeg Bihar m Neupauer [...] Szigety Zsigmond Röd Erdély Eisenmayer Sándor Kassa Abaúj m Ujfalusy József [...] Lázár Apaj Nyitra m Kamenitzky Sándor Igló Szepes m Pauer Albert [...] Kubin Árva m Szik szay Sándor Balatonfö Kajár Veszprém m Stadler [...]
31. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_12. oldal)
[...] Tivadar 1 bölcs kar Segélö Szaniszló Albert Szolga Hirsch mann Antal [...] 1 jogi kar Tagok Balogh Sándor jogtudor hit köz és váltóügyvéd [...] Pál 1 jogi kar Kőnek Sándor 1 egyet tan Laubhaimer F [...] h köz és váltóügyvéd Wünsch Sándor jogtudor hit köz és váltó­ügyvéd [...]
32. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_31. oldal)
[...] Pál Szalbek Antal Szamec Ignácz Szaniszló Albert Szánthó Károly Szaplonczay Gyula [...] Szigethy György Szigethy Gyula Szigethy Sándor Szigethy Zsigmond Szigeti Gyula Sziklay Ede Szikszay Sándor Szilágyi Lajos Szilágyi Ferencz Szilágyi Kálmán Szilassy Aladár Szinger Sándor Szivák Imre Szixty Rezső Szlávik [...]
33. Névmutató (644. oldal)
[...] Károly 571 603 631 Westphal Sándor 572 603 Weszprémi 29 37 [...] 446 449 Wollaston 623 Wosinski Szaniszló 405 Wöhler 496 627 Wren [...] 99 Young 623 624 Zaleski Szaniszló 553 Zamoyski János 328 Zander [...]
34. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_72. oldal)
[...] rvosi 83 I II Fuchs Sándor o rvosi 84 I 11 [...] ogi 84 I 11 Fülöp Sándor o rvosi 83 I II [...] rvosi 84 1 II Gamsz Szaniszló bölcsészeti 84 I Ga nzfried [...]
35. Egyetemi hallgatók (1_72. oldal)
[...] orvosi 83 I II Fuchs Sándor o rvosi 84 I II [...] ogi 84 I II Fülöp Sándor o rvosi 83 I II [...] rvosi 84 I II Gamsz Szaniszló b ölcsészeti 84 I G [...]
36. Egyetemi hallgatók (1_114. oldal)
[...] rvosi 87 I II Száz Sándor j ogi 89 I II [...] rvosi 86 s­I II Szepesy Sándor világi h ittani 89 I II Szepessy Szaniszló j ogi 87 I II [...]
38. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_39. oldal)
[...] Ernő III I II Pozsgay Sándor IV I II Kiss Gyula [...] Lux József I II Szczerbovsky Szaniszló I I II Machnick Ggula [...] Gyula II I II Metzösy Sándor IV I II Untervéger Péter [...]
39. Index auctorum (249. oldal)
[...] 104 Tollius Jakab 48 Tolnay Sándor 75 187 193 194 Tomanek [...] Pápai Mihály 209 felső szopori Sándor 26 Tóthfalusi Károly 104 Tóthfalusy Gyula 176 Miklós 209 Töltényi Szaniszló 26 104 115 209 Töpler [...]
40. III. Rész • II. Fejezet. Előkészítő bizottság működése (8. oldal)
[...] Mór Gelléri Szabó János Szcerbovszky Szaniszló dr Brüll Ignácz dr Borbély [...] dr Löw Sámuel dr Fränkel Sándor budahegyi Pauer Leó dr Kresz [...]
41. Egyetemi hallgatók (1_124. oldal)
[...] László Samu 99 II László Sándor 9 5 I II Lázár [...] 9 8 1 11 Leszczinszki Szaniszló 9 8 I Leszich János [...]
42. Egyetemi hallgatók (1_114. oldal)
[...] Lenner Géza I II Lesskó Sándor 9 6 I II Leszczinszky Szaniszló 9 6 I 11 Letovácz [...]
43. Betűrendes névmutatók (132. oldal)
[...] Pál Szombathely 1917 128 Munkácsi Sándor Budapest 1913 129 Muzsay Endre [...] György Szatmár 1914 146 Priszter Szaniszló Temesvár 1917 147 vitéz Prónafalvy [...]
44. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_187. oldal)
[...] 9 00 I 11 Toffler Sándor 901 I II Toldy Lóránt [...] Albert 98 I II Velitsek Szaniszló 98 I Verbovszky József 901 [...]
45. A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem könyvtárának czímjegyzéke (7_66. oldal)
[...] Magyarország története Bevezetéssel ellátta Szilágyi Sándor Budapest 1897 2 példányban Gb [...] 10556 Lopussny Gy A Tordai Szaniszló Ferencz váradi püspök Nagy Várad [...]
46. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_10. oldal)
[...] Dunasor 22 sz Kisnyújtódi Jancsó Sándor országgyűlési gyors­író a gyorsirászat m [...] tanársegédje Molnár utcza 23 szám Szaniszló Albert orvostudor az állattani és [...] m kir természettudományi társulat tagja Sándor utcza 11 szám Hadtudományi tanfolyam [...]
48. Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (1_29. oldal)
[...] fensőbb neveléstan ny r tanára Sándor utcza 82 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
49. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (5_29. oldal)
[...] fensőbb neveléstan ny r tanára Sándor utcza 32 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
50. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (4_30. oldal)
[...] gyrnna siumi tanárvizsgáló bizottság tagja Sándor utcza 32 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]

 

  • 1
  • 2