A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1893-1894 (Budapest, 1894)

Egyetemi hallgatók

141 Név | Kar ; Tanfél év N é v Kar Tanfélév Popovich Gyula jogi T. II. Sürger Bertalan jogi I. II. Proschinger Sándor I. — Swoboda Ferencz . I. II. Pustl Adolf . . . „ 1. — Szabados Árpád I­II. Putzkaller Kálmán > — II. Szathmári Imre . . Ol V. I. — Quikker Mihály I. II. Szelecsényi Ernő . jogi I. — Radvány Ödön . . I. — Szepessy Szaniszló . I. II. Radojcsevics Dusán I. — Szécsy István . . bölcs. — II. Raj maiin Kálmán . 1 orv. — •11. Szilágyi Mihály jogi I. — Rajzó József. . . jogi I. 11. Szilberleitner Béla. I. II. Rauschburg Pál orv. I. — Szily Kálmán . . bölcs. I. II. Reich Sámuel . . bölcs. I. — Szláwnits György . jogi 1­— Reiner Zsigmond . jogi I. — Szóld József . . . orv. I. — Reisch Emil . . . I. II. Szűcs Miklós . . bölcs. I. Réty Menotti . . n I. — Takács Elek. . . jogi I. II. Révész Dávid . . I. — Tanka Samú . . . — II. Richtmann József . : I. — Tassy József. . . orv. — II. Riedl Nándor . . j I. — Thury István . . jogi I. — Rimbás Sándor . . — H. Tichy Zoltán . . orv. — II. Robítsek Gyula. . jj I. II. Ticsinszky Károly . jogi I. — Rony Mihály . . j I. II. Tinayre Endre . . bölcs. I. — Rosenberg Vilmos. bölcs. I. II. Tóth Gyula . . . jogi 1. II. Rosenzweig Manó . jogi I. — Turcsányi László tr. ] orv. — II. Rosner Zsigmond . | JJ — II. Turtyányi Béla. . jogi I. — Rossnagl Alajos n I. — Unger László . . — II. Roth Árpád . . . » I. II. Vargha István . . I­II. Salamon Henrik orv. I. — Varjú Elemér . . bölcs. I. — Sárközy Zsigmond . jogi I. II. Várkonyi István . jogi I. II. Schaller Ervin . . i I. II. Végh János tr. . . orv. — II. Schicker Oszkár I. II. Viola Vilmos . . — II. Schilberszky Károly bölcs. — II. Voggenhuber Fér.. jogi — II. Schmidt Jakab . . .]Ogl — II. W aigand Károly . L — Schönstein József . ' I. — Waldapfel János . bölcs. I. II. Schönwald Mór . . orvosi I. II. Waliczky Pál . . jogi — II. Silberberg Ignácz . jogi I. — Wehrmann Géza . >5 I. II. Simon Vilmos . . I. — Weigl Károly . . I. II Sipos Imre . . . I. 11. Weisz Ede . . . I orv. i­II. Solymossy László . — 11. Weisz Lajos . . . jogi T. — Somogyi László. . J? I. — Weitner Béla . . I. II. Sonnenfeld Miksa . I. — Winter Sándor . . , n J. — Soós Elemér . . . I. ír. Wohlmuth Sándor. r> I. II. Stadler Géza . . I. ii. Wolf Henrik . . 5) 1. — Steiner Miksa tr. . orv. I. ii. Zanella Rikárd . . bölcs. I. II. Straub Gyula . I. — Zikéli Ernő . . . jogi I. — Sugár Farkas . . jogi I. — Zwicker Ferencz . I. II. Sümegi Lázár . . » I. ii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom