A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 - Egyetemi hallgatók

141 Név Ear Tanfélév Név Kar Tanfélév Popovich Gyula jogi I­II. Sürger Bertalan jogi I. II. Proschinger Sándor I. — Swoboda Ferencz . I. II. Pustl Adolf . . . 1. _ Szabados Árpád I. II. Putzkaller Kálmán — II. Szatkmári Imre. . Oi V. T. — Quikker Mihály I. II. Szelecsényi Ernő . jogi I. — Radvány Ödön . . I. Szepessy Szaniszló . I. II. Radojcsevics Dusán I. — Szécsy István . . bölcs. — II. Rajmann Kálmán . orv. — 11. Szilágyi Mihály jogi I. — Rajzó József. . . jogi I. 11. Szilberleitner Béla . I. II. Rauschburg Pál orv. I. — Szily Kálmán . . bölcs. I. II. Reich Sámuel . bölcs. I. — Szláwnits György . jogi 1. — Reiner Zsigmond . jogi I. — Szóld József . . . orv. I. — Reisch Emil . . I. II. Szűcs Miklós . . bölcs. I. — Réty Menotti . . I. — Takács Elek. . . jogi I. II. Révész Dávid . . I. — Tanka Samú . — II. Richtmann József . I. — Tassy József. . . orv. — II. Riedl .Nándor . . I. — Thury István . . jogi I. — Rimbás Sándor . . „ n. Tichy Zoltán . . orv. — II. Robitsek Gyula . . 77 I. ii. Ticsinszky Károly . jogi I. — Rony Mihály . . I. ii. Tinayre Endre . . bölcs. I. — Rosenberg Vilmos. bölcs. I. ii. Tóth Gyula . . . jogi I. II. Rosenzweig Manó . jogi I. — Turcsányi László tr. orv. — II. Rosner Zsigmond . 77 — ii. Turtyányi Béla. . jogi I. — Rossnagl Alajos I. — Unger László . . — II. Roth Árpád . . • . j I. ii. Vargha István . . I. II. Salamon Henrik orv. I. — Varjú Elemér . bölcs. 1. Sárközy Zsigmond . jogi I. ii. Várkonyi István . jogi I. II. Schaller Ervin . . I. ii. Végh János tr. . . orv. — II. Schicker Oszkár I. ii. Viola Vilmos . . _ II. Schil bér szky Károly bölcs. — ii. Voggenhuber Fér.. jogi — II. Schmidt Jakab . . Schönstein József . jogi I. ii. Waigand Károly . Waldapfel János . 77 bölcs. I. I. II. Schönwald Mór . . orvosi I. ii. Waliczky Pál . . jogi — II. Silberberg Ignácz . jogi I. — Wehrmann Géza . I. II. Simon Vilmos . . 77 I. — Weigl Károly . . I. II Sipos Imre . . . I. ii. Weisz Ede . . . orv. I. II. Solymossy László . — ii. Weisz Lajos . . . jogi I. — Somogyi László. . I. — Weitner Béla . . I. II. Sonnenfeld Miksa . I. — Winter Sándor . . I. — Soós Elemér . I. ií. Wohlmuth Sándor. I. II. Stadler Géza . . I. ii. Wolf Henrik 1. — Steiner Miksa tr. . orv. I. ií. Zanella Rikárd . bölcs. I. II. Straub Gyula . 77 I. — Zikéli Ernő . jogi I. — Sugár Farkas . . jogi ,1 — Zwicker Ferencz . I. II. Sümegi Lázár . . I. ií.

Next

/
Oldalképek
Tartalom