A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1898-1899 (Budapest, 1899)

Egyetemi hallgatók

148 Név Beiktatás ideje téli 1 nyári Tanfélév s z a k Szabó Sándor .................................... 96 I. II. Szabó Tibor .................................... 98 _ I . II. Szabó Zoltán.............................................. 98 _ 1 . 11. Szabóvljevies Dusán............................... 95 _ I . Szadovszky Zoltán .... ... 97 _ I . 11 Szakács Albert................................................... 98 _ I . Szakáts Zoltán..........................; . 95 _ I . Szalay Ernő.............................................. 98 _ I . Szalay Frigyes ......................................... — — I . _ S zalay Gábor ................................................... 96 — I. II. Szalay István................................................... 96 — I. II. Szalay Jenő......................................... 96 — I. _ Szalay József............................................. 9 6 _ I . II. Szalay Sándor................................................... 98 — I. II. Szamovolszky Miklós......................................... 98 _ I . 11. Szandtner Ernő ................................................... 96 _ I . II. Szaniszló Bálint.................................... _ 9 8 I. II. Szarka Imre........................................................ 98 _ I . II. Szarvady Pál........................................................ 94 — 1. Szarvas Ferencz ................................................... 96 _ I . H. Szathmáry Aristid ......................................... 92 — I. II. Szatbmáry Mihály.......................... . . , 95 — I. II. Szautner Ottó ................................................... 9 6 _ I . II. Szádeczky Sándor.............................................. 9 6 — I. H. Szákovics Ottó ............................................. 9 8 _ 1 . 11. Szántay Jenő József......................................... 98 — I. II. Szántbó Gyula.............................................. 98 — I. II. Szántbó Pál.............................................., . 96 — I. 11. Szántó József ........................................................ 97 — I. II. Szántó Sándor .............................................. 98 — I. II. Szárnyassy Béla .............................................. 95 — I. II. Szász Albert........................................................ 9 8 — I. — Szász Ferencz................................................... 95 — I. 11. Szávits Sándor................................................... 98 — I. H. Szegedy Béla........................... .................... 9 7 — I. II. Szegheő Gábor................................................... 98 — I. H. Szegő Fülöp........................................................ 97 — I. II. Szegő Gyula........................................................ 96 — I. II. Szegő Henrik ......................................... — 96 I. — Szekula Jenő ........................................................ 98 — I. II. Szekulesz Ignácz..............................................' 98 — I. II. Szeles János..................... 98 — I. — Szeless József .............................................. 97 — I. II. Szelényi Béla........................................................ 96 — I. II. Széllé József........................................................ 98 — I. II. Szelletics Sándor.............................................. — 98 I. — Szemenyei Kornél ............................................. 9 5 — I. — Szemere Oszkár . . . ;............................... 96 — I. II. Szemery János......................................... 96 — ; I. II. Szemző István................................................... 98 — I. 11. Szende Arisztid.............................. 9 7 — I. II. Szende Pál........................................................ 9 6 _ I . II. Szendrei Mór................................................... 98 ' I. II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom