A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1897-1898 (Budapest, 1898)

Egyetemi hallgatók

139 X é v Beiktatás ideje téli 1 nyári szak Tanfélév Szalay Jenő ........................................................... 96 _ I . II. Szalay József........................................................... 96 — I. II. Szalay József............................ • ; . . 9 5 1 I. II. Szalay Tivadar..................................................... — 96 I . II. Szálkái Pál........................................................... 92 — i I. — Szalontay Zsolt...................................................... 96­I. — Szandtner Ernő . ........................................... 9 6 I. II. Szaniszló Bálint......................................................-­98 II. Szaniszló Ferencz................................................ 97 — I. II. Szarvady Pál . . . . „ ..................................... 9 5 — I. II. Szarvas Ferencz ..................................................... 9 6 — I. 11. Szathmáry Ernő................................................ — 9 8 — II. Szathmáry Ferencz........................................... 96 — I. I. II. Szathmáry István................................................ II. Szathmáry .Mihály ........................... ... 9 5 — I. II. Szautner Ottó ...................................................... 96 — I. II. Szádeczky Sándor ..... ...................... 96 — • I. II. Szánthó Pál........................................................... 96 — I. II. Szántó Bertalan..................................................... 9 3 —j I. — Szárnyassy Béla ................................................ 9 5 I. II. Szász Ferencz ..................................................... 9 5 — I. II. Szegedy Béla........................................................... 9 7-­I. 11. Szegedy-Maszák Aladár ................................ 95 — I . II. Szegő Fülöp ........................................................... 9 7 i I­II. Szegő Gyula................................................ 9 6 I. II. Szegő Henrik ...................................................... — 96 I . II. Szegő Hugó........................................................... 94 — I. II. Szeiberling Rezső................................................ 9 4 — I. II. Szekér Andor..................................................... 93 — I . Szeless József........................................................... 97 — I. II. Szeless József........................................................... — 98 — II. Szelényi Béla........................................................... 96 — I. II. Szelletics Sándor ................................................ — 9 8 — II. Szemenyei Kornél . . ...................................... 95 — I . II. Szemere Oszkár..................................................... 96 — I . II. Szemery János..................................... 96 — I. I I. Szemző Miksa...................................................... 95 _ I . 11. Szemző Sándor..................................................... 94 _ I . — Szende Arisztid..................................................... 97 _ I . II. Szende Pál........................................................... 96 _ I . II. Szenkovszky Bertalan................................ 9 6 — — II. Szenkovszky István ........ 97 _ I . II. Szenóner István................................................ 9 7 _ I . II. Szente Lajos........................................................... _ I . II. Szentgyörgyi Géza........................................... 97 _ I . II. Szentimrei Jenő.......................................... 9 5 _ I . II. Szentiványi Dezső........................................... 97 _ I . TI. Szent-Iványi József........................... I 96 _ I . — Szent-Ivány Mór..................................... 9 7 _ I . II. Szent-Ivány Tibor..................................... 9 7 _ I . II. Szentkereszty István br............................. 9 5 _ I . — Szentkirályi Béla...................................... 93 _ 1. — Szentmiklósy László........................... 9 7 — I. II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom