Strihó Gyula: A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület története 1887-1897 (Budapest, 1897)

Mellékletek

302 Mezey Lajos Müller Béla kir. tan. 30 Németh Titusz Pauer Leó, budahegyi Pucher József Radocza János Rácz Károly dr. 35 Rohonczy Gedeon Rózsaffy Alajos dr. Rock Géza dr. Rudnay Béla, főkapitány Schweiger Márton 40 Sélley Sándor min. tan. Stiller Mór dr. Strihó Gyula Szcerbovszky Szaniszló Széchenyi Béla gr., v. b. t. t. 45 Szlávy József v. b. t. t. Szontagh Abrahám dr. Sztroiny Sándor dr. Vavrik Antal Weisz Berthold 50 id. Wodiáner Albert báró Iványi Ernő Számvizsgálók: Kollarits Jenő Mandl Ignácz Vük Gyula. Bíróság: Aczél Károly dr. Mutschenbacher Béla dr. Havass Rezső dr. Weszely József dr. Zsigmondy Jenő dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom