Strihó Gyula: A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület története 1887-1897 (Budapest, 1897)

III. Rész - III. Fejezet. Alakulás

5 10 15 20 25 13 Választmány. 1887—1890. Dr. Adler Zsigmond Gróf Andrássy Tivadar Ifj. gróf Andrássy Gyula Benke Gyula Bockelberg Ernő Dr. Bolemann Gyula Dr. Borbély József Dr. Brüll Ignácz Burián Aladár Dr. Csatáry Lajos Csávolszky Lajos Fáik Zsigmond lovag Dr. Farkas László Gróf Festetich Tasziló Dr. Fodor József Dr. Fránkel Sándor Fuchs Gusztáv Fuchs Lajos Gerlóczy Károly Dr. Grósz Lipót Haberhauer János Henneberg Károly altbngy Kamermayer Károly Dr. Korányi Frigyes Korányi Sándor Dr. Kovács József Dr. Kresz Géza Dr. Lövv Sámuel Dr. Lumniczer Sándor 30 Dr. Nagy Lajos Neuhoffer János budahegyi Pauer Leó Rohonczy Gedeon Rózsa Péter 35 Dr. Rózsaffy Alajos Dr. Rock Géza Dr. Schwimmer Ernő Dr. Stiller Mór Strihó Gyula 40 Gróf Szápáry Géza Gróf Szapáry István Gróf Széchényi Béla Szcerbovszky Szaniszló Dr. Szénásy Sándor 45 Dr. Sztroiny Sándor Dr. Tatay Adolf Gróf Tisza Lajos Tőrök János Id. báró Wodiáner Albert 50 Gróf Zichy Jenő. Számvizsgálók. Höpfner Ármin Türsch Nándor. Bíróság. Dr. Hauer Sándor Dr. Vajda Adolf Dr. Jenny Antal 5 Dr. Weszely József. Dr. Mutschenbacher Béla Választmány 1896—99. 2. melléklet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom