A Magyar Királyi Tudomány-Egyetem személyzete 1830-1870

A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864)

26 Beiktatás Beiktatás lév. Kar. ideje 1 > Mev. Kar. ideje 1 > téli nyári téli nyári ás r . szak szak szak szak \ m~ Szabó Jenő *"* iűOT J o 62 i. ii. Szente Pongrácz jog­62 • i. ii. Szabó József 7 7 i. ii. Szentiványi Gyula 7 64 i. ii. Szabó József orv. 63 i. ii. Szentiványi Miklós 7 7 i. ii. Szabó Lajos j°g­7 i. ii. Szeremley Lajos orv. » i. ii. Szabó László 7 62 i. ii. Szervánszky Károly 7 64-ii. Szabó Samu orv. 63 i. ii. Szévald Vilmos jog­61 i. ii. Szabó Sándor j°g­7 i. ii. Sziebenfreud Béla 7 64 i. ii. Szabó Titusz 7 64 i. ii. Szigethy Elek 7 i. ii. Szabó Yincze 7) 62 i. ii. Szigethy Gyula János orv. 61 i. ii. Szabóky Károly 7) 63 i. ii. Szigethy István jog­63 62 i. ii. Szabovlyevics Mihály 7) 64 i. _ Szigethy János 7 i. ii. Szadeczky László 7) 63 i. ii. Szigethy Kálmán 7 7 i. ii. Szájbely Gyula 7) 64 i. ii. Szigethy Károly 7 61 i. ii. Szakáll Vidor 7.) 61 i. ii. Szigethy Ráfael 7 63 i. ii. Szakváry Emil V 64 i. ii. Szigeti Gyula 7 64 i-iii. Szalay Imre 7) 7 i. ii. Szilády Mór 7 63 i. — Szalay József 7 7 i. ii. Szilágyi Ferencz 7 7 63 i. ii. Szalay Lajos 7 61 i. ii. Szinyey Endre bölcs. 7 i. ii. Szalay László 7 62 i. ii. Szlatiny Ferenc jog­64 i. ii. Szalaj Péter 7 64 i. ii. Szmik Gyula orv. 64 i. ii. Szalontay Elek 7) 61 i. ii. Szmodiss János 7 60 i. ii. Szaniszló Albert orv. 64 i. ii. SzmoligovitsGyula, eperjesi 61 i. ii. Szaniszló Vilmos jog­62 i. ii. pap növ. hitt. Szánthó Gyula 7 64 i. ii. Szmrecsányi Péter jog. 64 i. ii. Szautner Zsígmond 7 7 i. ii. Szobovits Lajos 7 62 i. ii. Szautter Gusztáv 7) 62 i. ii. Szóhl Sándor, pécsi pap 63 i. ii. Szeberínyi István 7 64 i. ii. növ. hitt. Szecska/ Antal 7 62 i. ii. Szokolovits József jogt. 61 i. ii. Szegedi Géza orv. 7 i. _ Szöllösy Sándor orv. 64 i. ii. Szeghény Alajos jog. 7 i. ii. Szovják Hú go jog­62 i. ii. Székács Ferencz 7 7 i. ii. Szögyény Béla 7 64 i. ii. Székely Ferencz 7 61 i. ii. Szönyeghy Alajos 7> 63 i. ii. Székely József 7 63 i. ii. Szönyey Kálmán 7 61 i. ii. Székely Károly 7 63 i. ii. Szöts Albert 7 62 i. ii. Székely Lajos Szekér László orv. jog­63 64 i. ii. i. ii. Szteszkál József , nyitrai papnöv. hitt. 63 63 i. ii. Szekrényesy Béla 7 63 i. ii. Szlojanovics Simon jog­63 i. ii. i. ii. Szekrényessy Kálmán orv. 64 i. — Sztripszky Bázil 7 Szeles Kálmán jog­7 i. ii. Sztruhák István orv. 61 i. ii. Széles Antal orv. 63 i. ii. Szubbotich Gyula jog­62 i. ii. Széless János jog­• 62 i. ii. Sziics Albert orv. 64 i. ii. Széli Ignácz 63 i. ii. Szűcs Imre 7 61 i. ii. Széli Kálmán 61 i. ii. Szűcs Péter jog­63 i. ii. Szemák István , munkácsi Szulyovszky Gusztáv 7 61 i. ii. pap. növ. hitt. 62 i. ii. Szurinka József 7 64 i. ii. Szeniczey Pál orv. 7 i. ii. Szutrely István bölcs. 62 i. ii. Szente Pál jog­64 i. ii. Táby Elek jog­n i. ii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom