A Magyar Királyi Tudomány-Egyetem személyzete 1830-1870

A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1865-66 (Buda, 1866)

27 Ii é v. Kar. Beiktatás ideje Tan­félév V •*«■*** ^ V. í|ar­Beiktatás ideje i c « >­§ téli szak nyári szak téli szak nyár szak Somogyi János jog­65 I. II. Szabadhegyi Kálmán jog­62 1. 11. Somogyi Károly orv. 64 I. II. Szabados János 7 63 1. 11. Somogyi Zsigmond jog­7 I. II. Szabó Alajos orv. 7 ÍJ Somsich Pongrácz gróf 7 63 I. — Szabó Árpád (Sassi) jog­65 1. 11. Soós Albert n 65 I. II. Szabó Ferencz (Nyári) *•) 7 . 1. 11. Spanner Ignác orv. 64 I. II. Szabó Géza (Ónodi) 7 7 . i. 11. Spéth Vincze jog­61 I. II. Szabó Imre (Szolnoki) 7 63 1. 11. Spilka Károly 7 64 I. II Szabó Imre 7 62 1. 11. Spindelhuber Lajos sz. fe­hitt. 65 I. 11. Szabó István orv. 64 . L 11. renczrendi papn. Szabó József 7 62 . L 11. Spissák Emil jog­63 I. 11. Szabó Lajos jog­63 . L — Spitkó Lajos 7 65 I. 11. Szabó László 7 65 . L 11. Spitzer Adolf 7 63 I. 11. Szabó László 7 62 . L 11. Spitzer Bernát orv. 61 I. II. Szabó Menyhárt 7 • 66-11. Spitzer Jakab r 65 I. 11. Szabó Samu orv. 63 . 1. 11. Spitzer Sándor 7 7 I. — Szabó Sándor jog­7 . L 11. Sréter Károly jog­62 I. 11 Szabó Sándor 7 65 . L 11. Stadler Ferencz orv. 64 I. 11 Szabó Titusz 7 64 . L 11. Stajevits László jog­7 I. 11. Szabó Vincze 7 62 . L 11. 1 Stankovits György 7 63 I. 11. Szabóky Károly 7 63 . L 11. Stauber Béla orv. 66 Szadeczky László 7 62 . L 11. Staudach Adolf báró jog­62 i. ii. Szájbely Gyula 7 64 1. 11. Stefan Ferencz 7 65 i. ii. Szalay Imre 7 7 . L 11. Steffék Adolf orv. . 64 i. ii. Szalay Józsel 7 7 . L 11. Stein Samu 7 65 i. — Szalay László 7 62 1. 11. Steiner Antal 7 . 66 —ii. Szalaj Péter 7 64 . L 11. Steiner János 7 64 i. ii. Szaniszló Albert orv. 7 . 1. 11. Steiner Lipót 7 63 i. ii. Szaniszló Vilmos jog. 62 . 1. 11. Steiner Samu n 61 i. ii. Szánthó Gyula 7 64 . 1. 11. Steiniczer Károly jog­62 i. a Szántó Károly 7 65 1. il. Stern Adolf orv. 61 i. ii. Szautner Zsigmond 7 64 1. 11. Stern Miksa j°g­65 i. íi. Szautter Gusztáv 7 62 1. 11. Stetin Gerö 7 7 i. — Szeberínyi István 7 64 . 1. 11. Stiller Mór 7 62 í. ii. Szecskay Antal 7 62 1. 11. Stockinger F’erencz 7 65 i. ii. Szegedy Géza orv. 7 . L 11. Stojanovic Dusán 7 63 i. ii. Szegedy Károly jog­65 . L 11. Stojkovic Döme 7 65 í. ii. Szeghény Alajos 7 62 . 1. 11. Stoll Gábor 7 7 i. ii. Székács Ferencz 7 7 . L 11. Strasser Lipót orv. 7 i. ii. Székely Károly 7 63 1. 11. Strelinger Simon 7 63 i. n. Székely Lajos orv. 7 . 1. 11. Striho Gyula jog. 65 í. ii. Szekrényesy Béla jog­7 1. 11. Sugár Vilmos 7 7 i. ii. Szekrényessy Kálmán orv. 65 . L — Surányi Imre 7 63 i. íi. Szekula János jog­7 . 1. — Svertner Gyula 7 # i. ii. Széles Antal orv. 63 1. 11. Svindermann Balázs, zá­hitt. 63 i. íi. Szeles Dénes jog­65 . 1. 11. grabi papnöv. Széles Kálmán 7 64 1. 11. Szabadhegyi Géza jog. 62 . i. ii. Széless József n 65 1. 11. 4* J

Next

/
Oldalképek
Tartalom