A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1903

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 - Egyetemi hallgatók

I — 153 X é v-----------------* » ______ i tató Taw« téli s z nyári i a k ictmeiev Szabó Lajos...........................•............................ 98 K. Szabó Lajos . 98 — I. II. ifj. Szabó Lajos .....................*........................... 99 — | I. — Szabó Ödön...........................•............................ — 98 I. 11. Szabó Ödön......................*........................... j — — 1 . 11. Szabó Sándor.......................... — 900 — I I. Szabó Sándor.....................■............................ 98 I. II. ónodi Szabó Sándor .... ... 96-­I. 11. Szabó Zoltán ... ..................................... 9 8 — I. 11. Szadovszky Zoltán ... .... 97 — I. II. Szakáll Dénes.......................................................... 900 — II. Szakolczay Gyula................................................ 99 — 1. — Szalai József...........................•............................ 96 — 1. — Szalay Gábor ... ...... 96 _ I . — Szalay Géza.......................................................... 96 — 1 . II. Szalav István . . ..................................... 96 I. — Szalay Jenő .......................................... . 9 6 — 1. II. Szalav Sándor..................................................... 98 — I . 11. Szammer Ernő ... ................................ — — 1 . — Szatnovolszky Miklós.......................................... 98 — I . II. Szandtner Ernő.................................................... 96 — I . — Szaniszló Bálint..................................................... 98 I. __ Szarka Imre .......................................................... 98 — 1 . — Szarvas Ferencz ..................................................... 96 — I . 11. Szatbmáry Aristid .......................................... 92 — I . II. Szathmáry Mihály........................... ... 95 — I. — Szautner Ottó ..................................................... 96 — I . II Szavkovics János . . ........................... 99 _ 1 . II. Szádeczkv Sándor ................................................ — í. II. Szájbely Rezső ... .•........................... 99 — I. II. Szánthó Gyula . . ... ... 98 ___ 1 . II. ifj. Szánthó Pál ...................................................... 96 ___ 1 — S zántó Andor................................ .... 99 _ I. II. Szántó István ... . ... 99 ___ I . II. Szántó Sándor ..................................................... 98 _ I . II. Szárnyas Kálmán . . ■........................... 99 ___ I . II. Szász János .......................................................... 99 — I . II. Szávits Sándor..................................................... 9 8 _ I. II. Szegedi József.......................... .... — 9 00 — II. Szegedy Béla............................• ....................... 97 — I. II. Szegedy-Maszák Tihamér................................ 99 — I. Szegheő Gábor ..................................................... 98 — I. 11. Szegő Dezső ..........................• . j '.'9 — I. II. Szegő Elemér..........................• . ... 99 — I . II. Szegő Gyula.......................................... 96 — I .-­Szekula Jenő............................................... 98 — I . II. Szekulesz Ignácz................................................................ 98 — — II. Szekulits Lázár...........................................■ 99 ___ I . II. Szeleczky Gyula . 99 I. II. Szeleczk3r Ottmár . . . •...................................................... 99 1. II. Szeles János . . . 98 — I. II. Szeless József .......................................................................................................... 97 ___ I . II. Szelénvi Béla..................................................................................................................... 96 — ' I. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom