A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1908-1909 (Budapest, 1909)

Egyetemi hallgatók

172 JOGHALLGATÓK. IV é v Beiktatás ideje téli 1 nyári szak Tan félév Ruzicska Jenő................................................... 906 1. ii. Ruzsics Lajos.......................................... . . 908 n. Ruzsicska János................................................... 908 — i I. — Rybarcz József................................................... 908 — I. ii. Ryhlicky Szaniszló.............................................. 906 — I. íi. Saárossy-Kapeller Camillo ...................., . 9 08 — . 1. ii. Sacelláry György.............................................. 905 — 1. — Sachor Imre........................................................ 9 08 — I. — SacRsel Árpád................................................... — 9 07 1. . ll. Safáry Dezső........................................................ 905 — 1. — Safier Jakab ........................................................ 907 — 1. — Saigi László Károly......................................... 908 — 1 1. — Sajgó Jenő............................................................. 905 — 1 H. Sál Béla ............................................................. 907 — 1. — Salacz Béla........................................................ 9 05 — I. 11. Salamon Jenő ................................................... 908 — L ll. Salamon (Kohász) Kálmán............................... 907-r­I. 11 Salamon Lajos................................................... 906 — I. — Salamon Rezső................................................... 907 I. II. Salgó Imre . . . . ................................... 9 08 I. II. Salgó (Schvarcz) Rezső ................................... — 9 05 1. — Salkovszky Jenő................................................... — 1. II. Salvendy Miksa ................................................... 9 07 I. II. Saly Károly, ........................................................ — 9 08 1. II. Salzberger Árpád.............................................. 904 — I. II. Salzberger Gyula.............................................. 904 — I. il. Salzer József........................................................ 908 — I. II. Santhó István ................................... 9 06 — I. II. Sár lay Lajos........................................................ 907 — ' ;• II. Sas Jenő . ......................................................... — 9 08 i. — Saskövy József................................................... 9 08 — i. II. Sass Elemér........................................................ 9 08 — i. II. Sass István........................................................ 9 05 — i. 11. Sattler Géza........................................................ 908 _ í. 1 1. Sattler Sándor................................................... ! 06 i. II. Saxinger Géza.......................... ......................... 9 08 i. 11. Sághi Kálmán................................................... 908 — i. II Sági Béla ............................................................. 9 08 — i­II. Sági Ede........................................................ . 9 05 — i. 11. Sági Izidor............................................................. — 907 i. 11. Sámuel Izsó................................................... . 9 08 — i. II. Sándor Ábrahám.............................................. 908 — í. II. Sándor Árpád ................................................... 908 — í. 11. Sándor István................................................... 9 08 — i. — Sándor Jenő ........................................................ 9 08 — i. 11. Sándor József........................................................ 9 07 — i. — Sándor Soma ................................................... 906 — i. II. Sándor Tibor ........................................................ 9 05 — i. — Sándort! Dezső................................................... — 905 í. — Sántha Lajos........................................................ 907 — i. ll. Sárffy Andor ......................................................... 9 06 — i. II. Sárkány Mátyás ................................................... — 9 09 — 11. i. ll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom