161 találat (0,308 másodperc)

Találatok

1. 1999-09-26 / 264. szám
[...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás Ist­ván Klement Tibor Kovács Attila Makray [...] Fa Sándor Lázár Lajos val Bozókyval ami akár politikai üzenetnek is [...] Jön egy újabb elnökje­lölt Kovács István Hiteles személyek kellenek ha meg [...] tévedtem A futta­tott jelölteket mint Bozóky faluszomszédomat Mezeyt és Kovácsot tisztelem [...]
2. 1999-09-26 / 264. szám
[...] 40 filléres nosztalgiazsömle Hazafi J Bozóky Imre az MLSZ elnöke Bozóky Imre 53 éves ügyvédet választották [...] voksot kapott Szendrei Józsefre Ko­vács Istvánra Bácsalmási Ot­tóra senki sem szavazott [...] fordulóját Kovács nyerte 40 szavazattal Bozóky akkor 39 támogatóhoz jutott tehát [...] 50 százalékos támogatottsága Megítélésünk szerint Bozóky megválasztása némileg meglepő vidé­kit nehezen [...]
3. 2000-02-13 / 43. szám
[...] amatőr illetve a profi alszövetséget Bozóky Imre MLSZ elnökről sok jót [...] kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba [...] hogy a korábbi elnök Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net [...] azzal a csa­pattal Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán hanem [...]
4. 1999-09-27 / 265. szám
[...] baranyai került a szövetség elnökségébe Bozóky Imre lett az MLSZ elnöke [...] elnöke Az elnökségben dr Kamarás Ist­ván és Lázár Lajos révén két [...] foly­tatott küzdelemben Kovács At­tila 40 Bozóky Imre 39 szava­zatot kapott tehát [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Klement Tibor Kovács Attila Makray [...]
5. 2003-12-07 / 333. szám
[...] helyet illő lenne megszerezni reagált Bozóky Imre MLSZ elnök a vb [...] könnyű cso­portba kerülni ha maga Bozóky Imre kérésére kapná az ellenfeleket [...] valóban nem könnyű a helyzetünk Bozókynál A CSOPORTOK Valamennyi győztes illetve [...] Klement Tibort és Reszeli Soós Istvánt Varga helyére Romániából hazacsábította Kiprich [...]
6. 1999-09-21 / 259. szám
[...] 6­ Összeállította M z Megegyeztek Bozóky jelölésében Bozóky Imre a Bács Kiskun Megyei [...] Tibor Matáv Sop ron Lajtai István Vác Fáki László Demecser Horváth [...] Győr Sopron megye elnök Kamarás István Bara­nya megye elnök Lázár La­jos [...] Páncsics Miklóst az utóbbira Czenczik Istvánt jelö­lik Az MLSZ számvizsgáló bizottságának [...]
7. 2002-12-28 / 352. szám
[...] Megyei rendelői ügyelet dr Har­tung István Pécs Hird Szathmáry u 32 [...] ki is ez a Kovács Ist­ván aki bizonyos rendszerességgel változásokat követel [...] csak két hónapja volt elnök Bozóky Imre A mostani pályázat előkészü­leteit valóban Bozóky Imre irányí­totta de csak hajszálon [...]
8. 1979-11-18 / 316. szám
[...] Jankovich Júlia az operatőr Pálfy István a rende­ző Bükkösdi László Bednci [...] 22 órakor kezdődik sziiuHnz Meseóra Bozóky István színész rendező és Molnár Andrea [...] új szolgáltatósokat terveznek Mellékvágányon Filókovity István két műsorá­ra hívjuk fel a [...] az aktualitásokról élményekről találkozásokról Filákovity István szombati műsorának címe Mellékvágányon Petrekanics [...]
9. 1990-03-14 / 72. szám
[...] Az eseményen részt vett fodor István az Országgyűlés megbízott elnö ke [...] Kutatások Központja tudomá­nyos főmunkatánsa Serényi István a földrajztudomány doktora az MTA [...] Márai Sán­dor író költő Molnár István koreográfus kiváló művész őze Lajos [...] Színház jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
10. 2002-02-28 / 58. szám
[...] nyolc tagja nevében küldött Orsokics István által aláírt levél mely­nek lényegét [...] meg és nem küldünk vissza Bozóky vb tagságra pályázik Egészségügyi ellátás [...] Mohács Szentháromság Pécs várad Szent István Sásd Szent György Sellye Arany [...] 25 i stockhol­mi tisztújító kongresszusán Bozóky Imre is pályázik a végrehajtó [...]
11. 2001-12-30 / 354. szám
[...] volnánk előbb nyerni tetszettek volna Bozóky Imrének az MLSZ elnökének aki [...] akik nem merték Reszeli Soós István Képek és mesélnek szemébe mondani [...] kell monda­nom amit már Dobó István is mondott 1566 ban az [...] fel­jöttek a törökök Hajdú B István Aranyat köptek 4 Tipikus svéd [...]
12. 1985-12-22 / 350. szám
[...] a tükörbe Földessy Dénes Holl István két próba között Szeg Fülöp [...] Hol vagy Ványa bácsi Holl István új szerepének próbáján Fotó Läufer [...] Györgyi Egy kéthetes újsághír Holl István betegsége miatt levették a Pécsi [...] mi van velem és akkor Bozóky István elhívott a 4 vasárnapi nyíregyházi [...]
13. 1966-10-02 / 233. szám
[...] konferencia Rendkívül hasznos volt Dr Bozóky László professzor nyilatkozata Pénteken befejeződött [...] részéről csak egy személy Sebestyén Ist­ván előadó járja a tsz eket [...] költőnek mint Bertha Bul­csú Pákolitz István Lázár Ervin Bárdosi Németh János [...] szoboravató ünnepség me­lyen névadójuknak Szabó Istvánnak portréját leplezik le Külön érdekessége [...]
14. 1978-08-23 / 232. szám
[...] üzleti kapcsolatok tíz évét Szűcs István a Carbon igazgatója méltatta 1968 [...] varrt termék is mondta Szűcs István majd kifejezte re­ményét hogy a [...] A kapcsolatok méltatása után Szűcs István igazgatói di­cséretet és emléklapokat La­haye [...] Erika Nagy Réka Bicskey Ká­roly Bozóky István Cserényi Béla Csikós Gábor Katona [...]
15. 1997-10-29 / 296. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] a nyugati országrészben Szent Iványi István ismertség országosan Pokorni Zoltán 66 [...]
16. 1987-12-30 / 359. szám
[...] köztük Ko­vács Péter és Simon István hogy szinte valamennyi pécsi gépjármü [...] Tyll Attila Gyöngyössy Katalin Avar István Balázsovits Lajos Bozóky István Cserhalmi György Juhász Jácint Konrád [...] Attila Pa láncz Ferenc Pathó István Szilágyi Tibor Sztankay István Tolnai Miklós Trokán Péter Újréti [...]
17. 1980-08-26 / 234. szám
[...] Gyula Játsz szunki Tűzzel Sárospataky István Tűzkút Pilinszky János Gyerekek és [...] Németh Nóra illetve Bán János Bozóky István és Horváth István színművészek Piróka Éva Juhász Pál [...] ai nyáron a pécsi Sza­bó István Úttörőház Kirándulá­sok vetélkedők szakkörök sportprogramok [...] tiszteletére szabad­téri bányabemutató készül az István téren Hétfőn reggel kezdődött a [...]
18. 1981-06-08 / 155. szám
[...] vágyom Igen vonz például Paál István em­beri művészi és színházvezetői egyénisége [...] ez a szereposztás elve is Bozóky Istvánnal a szinész igagatóval arra törekszünk [...] valaki betér a bajai Türr István Múzeumba igencsak megakad a szeme [...]
19. 2001-08-28 / 234. szám
[...] Közgyűlés impozáns dísztermében Dr Rákóczi István főtitkár bevezetője után Kamarás István a megyei szövetség elnöke tekintett [...] következett be szakve­zetőváltás Hobolon Tulipán István volt Tóth István lett Utóbbi sportköri elnök ezért [...] nem kap­kodunk néz előre Tóth István Tulipán István önként állt fel az Űjpetre [...]
20. 1978-12-31 / 359. szám
[...] előadását Szereplők Lukács Sándor Verebes István Héjjá Sándor Hegedűs D Gé­za [...] az ISMERŐSEINK KÖZELRŐL sorozatban Vágó Istvánnal a televízió néhány népszerű játékának [...] Bor­bála ezenkívül Vári Éva és Bozóky István játssza Előze­tesképpen a fő és [...]