Új Dunántúli Napló, 2003. október (14. évfolyam, 268-297. szám)

2003-10-01 / 268. szám

hölgyek MHMMH * Éves kamat. FBKM; 9,25%. 2 hónapos lekötésre. Inter-Európa Bank Rt. Pécs, Ferencesek utcaja 17. Tel.: 72/215-344 Mai számunkból Kutyarazziák kezdődnek Szabálytalan útfelbontások A játszóterek védelme is cél Olcsóbb a törvénytelen eljárás? Az önépítés képzőművészete !I1| Lantos Ferenc és csoportba Boltok harca: a vevő győzhet Kíméletlen minőségi és árverseny indulhat a pécsi kereskedelmi piacon Jelentős konkurenciaharc kezdődhet Pé­csett a következő évben, ha megnyitják kapuikat az újonnan tervezett és jórészt már épülő bevásárlóközpontok. A multi­cégek részben versenytársaikkal „együtt” érkeznek, részben a pécsi kereskedőknek adják fel a leckét. Azt még nem tudni, mi lesz a minőségi és árverseny vége, az azonban biztosnak tűnik, hogy az egyre gyarapodó kínálat nyertesei a vásárlók le­hetnek. Pécs-Budapest Éles árverseny, olykor igencsak csábító ak­ciókkal fűszerezve, komoly harc a vevők kegyeiért - jövőre ez jellemezheti majd a pécsi kereskedelmi piacot is. A szakembe­rek szerint ugyanis a már most is nagy kí­nálat tovább szélesedik, ami újabb erőfe­szítésre készteti az eladókat. Az Árkád üz­letház jövő tavaszi megnyitásával egyben egy újabb Interspar is nyílik, ami a kisebb- nagyobb, elsősorban élelmiszert áruló üz­leteknek jelent kihívást. A háztartási és műszaki elektronikával foglalkozó MediaMarkt szintén a belvárosi Árkáddal érkezik Pécsre, míg a Tesco- Metro-Praktiker sorba „áll be” az Elektro- world. Az eddigi tapasztalatok szerint a hasonló profilú társaságok elsősorban a bemutatkozás környékén várják jelentős akciókkal a vásárlókat: a fővárosi üzlethá­zak megnyitójakor emlékezetes, olykor rendőrségi segítséget is igénylő, hisztéri­kus tömegjelenetek alakultak ki - a drasz­tikus árengedmények látogatók ezreit mozgósították. Az új társaságok megjelenése alaposan feladja a leckét a pécsi kiskereskedőknek is. Dr. Tahi Józseftől, a KISOSZ megyei tit­kárától megtudtuk, két szélsőséges véle­mény terjed az üzlettulajdonosok között. Az optimista álláspont szerint a belváros újjáéledésével „visszatalálnak” a vevők a külső területek bevásárlóközpontjaiból, míg a borúlátóbbak szerint az eddig műkö­dő boltok legalább fele lehúzza majd a ro­lót, mert nem bírja a versenyt az üzletlán­cokkal. A kereskedőegyesület titkára sze­rint, bár a piacnyitás után egy évvel lehet majd csak tiszta képet kapni, a valóság fel­tehetően a két vélekedés között van. Az el­múlt években ugyanis a boltok száma Bara­nyában nem csökkent (lásd táblázatun­kat), s jelentős bezárásra feltehetően most sem kell készülni, az azonban valószínűsít­hető, sokan „beköltöznek” például az Ár­kádba (az eddig nyilvánosságra hozott bér­leti statisztikák is azt mutatják, hogy nagy lesz a pécsi vállalkozók aránya). Gond viszont, hogy a vásárlóerő - azaz a pénztárcák vastagsága - Baranyában gyengül, így egyre nagyobb lesz a küzde­lem a megmaradt vevők kegyeiért. Tahi József szerint a „kicsik” az árban nehezen versenyezhetnek a nagy tételben beszerző mul- tikkal (azok inkább egymással küzdenek majd), de a színvonal­ban, kiszolgálásban mindenképp többet, újat kell nyújtani. Pél­dául az áruházak ingye­nes garázsaira „vála­szul” a kiskereskedő akár felkínálhatja: bizo­nyos elköltött összeg fölött kifizeti a vevő bel­városi parkolójegyét. (Háttér, előzmények: www.dunantulinapl0.hu.) NYAKA SZ. A KISKERESKEDELMI ÜZLETEK HELYZETE BARANYÁBAN 6833 6830 6824 6801 6795 «93 ■ 2001. márc. 31. jún. 30. szept. 30. dec. 31. 2002. márc. 31. jún. 30. szept. 30. dec. 31. AZ ÜZLETEK SZÁMA ÜZLETTÍPUS SZERINT (2002. DEC. 31.) I 4M több ilyen jellegű üzlet van, mint tavaly ilyenkor ] ! £ kevesebb ilyen jellegű üzlet van, mint tavaly ilyenkor f I M ugyanannyi ilyen jellegű üzlet van, mint tavaly ilyenkor | 1 IW» "»* ft,? 69 db ft* IjlÄ élelmiszer iparcikk zöldség hús kenyér illatszer ruházati cipő bútor elektromos IDŐJÁRÁS Viharok, lehűlés +9, +22 °C Vízhőmérsékletek Háromnapos előrejelzés Csütörtök Péntek Szombat ♦10, +22 °C ! +10,+23°C I +8, +20 °C 770865 9 1 3 03 6 ■mii 0 3 2 6 8 BOZSIK LÁSZLÓ KOMMENTÁRJA Szippantsunk egy mélyet! Vannak dolgok, amiket csak ak­kor hajlamos érezni az ember, ha saját közvetlen környezeté­ben is tapasztalja. Jónéhány év­vel ezelőtt is volt szennyezetten álló levegő ezen a vidéken, csak nem értesülhettünk róla hivata­los forrásokból. Akkoriban szmog eleve csak Londonban le­hetett, ott viszont évente több­ször is. (Jellemző, hogy az 1962- es Űj Magyar lexikonban nem is szerepel a szó, pedig annak ide­jén mintha több ipari létesít­mény lett volna hazánkban és Baranyában is, mint mostanság.) Nálunk is mérik már a levegő kén-dioxid-, nitrogén- vagy ép­pen szén-monoxid-tartalmát, így hajlamosak vagyunk mi is meg­ijedni. Pár éve akár naponta ér­tesülhetünk hivatalosan is arról, hogy tényleg rossz a levegő a környéken. Fájlaljuk is, hogy nincs szmogriadóterv. Pedig de jó lenne, ha mondjuk minden másnap járhatnának csak a pá­ros rendszámú autók, egyszerű­en örömmel töltene el bennün­ket, ha leállnának az ipari és szolgáltató üzemek néhány órácskára. Egyszerré éreznénk, hogy jobb a mi levegőnk. És ek­kor rögtön el is kezdenénk fog­lalkozni a pollenfertőzöttséggel, amely szintén mérhető. És végül már nehezen döntenénk el, hogy mitől is érezzük jobban, vagy éppen rosszabbul magun­kat a „talaj feletti rétegekben” - ahogy a legújabban kiadott lexi­kon fogalmaz a szmogról. Közben pedig elfeledkezünk a szélről. A szélirányok esetleges megváltozásá­ról vagy csüggedéséről, a szmog kialakulásának különösen kedvező dom­borzati jellegről. Mind­kettő igencsak jellemző amúgy is hátrányos tér­ségünkre. Mi lenne, ha még megmarad­tak volna a korábbi ipari létesít­mények, és nem fiatalodott vol­na az elavult gépkocsipark? Tényleg: park, erdő... Még mindig... éh 5. oldal A levegő szennyezettsége semmihez sem hasonlítható a Földön. Tisztán a tisztaságához. Elnöki csúcs Pécsett PÉCS Stipe Mesié horvát államfő és Mádl Ferenc, a Magyar Köztársa­ság elnöke érkezik ma Pécsre. A háromnapos hivatalos látogatá­son Magyarországon tartózkodó horvát elnök vendéglátójával a tervek szerint megtekinti a Miroslav Krleza Gimnáziumot Pécsett, majd az államfők és fe­leségeik a Zsolnay-gyárat kere­sik fel. A delegáció ezután rövid bel­városi látogatást tesz, a program­ban egyebek mellett a Dzsámi, a Csontváry Múzeum, a Bazilika és az ókeresztény sírkamrák bemu­tatása is szerepel, a történelmi sétát a pécsi Horvát Klub felkere­sése zárja. A magyarországi láto­gatás összességében is Pécsett fe­jeződik be, Mádl Ferenc díszebé­det ad a Horvát Köztársaság elnö­kének tiszteletére, aki ezután utazik haza. ny. sz. Gázár: emelik is, nem is Budapest- Jövőre 5,3 százalékkal nőnek a lakossági gázárak, a kedvez­ményes gázár pedig mától lép életbe - jelentette be Gál J. Zol­tán kormányszóvivő a kor­mányülés után. A kedvezmény a maximum 3000 köbméter éves fogyasztá- súakat érinti, vagyis a lakosság 90 százalékát. A döntés értel­mében változatlan gázár mel­lett a maximum 1500 köbméter gázt fogyasztók 2,70 forinttal fizetnek kevesebbet köbméte­renként, 1500 és 3000 köbmé­ter közötti fogyasztás esetén pedig 1,80 forinttal lesz ol­csóbb a gáz. A 3000 köbméter feletti fogyasztás esetén nincs kedvezmény. (Részletek a 3. oldalon) Adótörvények a parlament előtt Budapest Adócsökkentés, a versenyké­pesség javítása, igazságosabb közteherviselés - főként ezeket az állításokat hangsúlyozták a jövő évi adótörvényeket jelle­mezve a tervezetről szóló teg­napi parlamenti vitában a kor­mánypárti képviselők. Miután legalább kéttucatnyi egyeztetés után került a parlament elé a kormány javaslata, a szocialista és a szabad demokrata képvise­lők most már alapjaiban támo­gathatónak tartják a tervezetet (igaz, további módosításokat még indokoltnak tartanak). A szocialisták háttérben elisme­rik: a helyzet felemás, valójá­ban csupán az szja és a társasá­gi adó csökken jövőre. (Részletek a 8. oldalon) pénzváltó Pécs, Király utca 50. Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás ANGOLFONT GBP 360,0000 372,0000 CSEH KORONA CZX 7,6000' 8,2000 EURO EUR 252.0000 256,0000 HORVÁT KUNA HRK 32,5000 35.1C00 JAPÁN JEN JPY 13100 2,0150 KANADAI DOLLÁR CAD 157,5000 163,5000 LENGYEL ZLOTY PLN 51,0000 610000 NÉMET MÁRKA DEM 90,0000 ooooo OSZTRÁK SCHILLING ATS 11,0000 00000 Román lei ROL 0.0045 00090 SVÁJCI FRANK CHF 161,0000 1665000 SZLOVÉN TOLAR SÍT 0,9600 1,2800 SZLOVÁK KORONA SKX 5,9000 63000 USA DOLLÁR US) 216,5000 2210000 Közti leteket is kiszolgálunk! Érvényben: szeptember 30. Tel.: 72/224-248 Nyitva mindennap; 8-21 óráig VOLVO S40 1.6 CLASSIC 4990000 AJÁNDÉK EXTRA FELSZERELÉS ft-tói 539 000 FT ÉRTEKBEN vöt»« 640, V40 ELŐNYÖK HOSSZÚ SORA AUTOKONT KFT. 7630 PÉCS, PÉCSVÁRADI ÚT 2/2. TEL.: 72/ 538 655 FAX: 72/ 538 668 E-MAIL: AUTOKONT@DRAVANET.HU www.autokont.hu Elérhetőségünk: 06-72/505-000/220 m. 06-30/253-4377 íf VI. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom