95 találat (0,208 másodperc)

Találatok

1. A magyar iskola (_5. oldal)
[...] szt széki ülnök Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Szent Tamás Társaság elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
2. (_15. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
3. (_16. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor c apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
4. (_5. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Tamás Társaság tiszteletbeli elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
5. (_9. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
6. (_8. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...] t pápai kamarás a Szent István Tár sulat igazgatója Budapest
7. Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900 (259. oldal)
[...] Vucskics Qyula Wagner József Gyárfás István Bozóky Alajos Ruschek Antal Matunák Mihály Bilkei Ferenc Dudek János Székely István Kaposi József Walter Gyula Mihályfi [...]
8. (_7. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
9. (_8. oldal)
[...] kiérdemült egyetemi rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor királyi tanácsos akadémiai [...] pápai t kamarás a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
10. (20. oldal)
[...] tanulmányhoz Teológia 1971 1 4 Bozóky Éva A keresztény család tartóereje [...] Teológia 1979 2 7 Cselényi István Gábor Célcsoportok kialakítása a plébánia [...] Diagnózisok Gondolat 1984 10 Kamarás István Hitek nézetek és tornyok Nagyhajtáson [...]
11. Irodalmi értesítő (831. oldal)
[...] Horváth János 250 frt Iluitzky István Dr Kramp János Kováts János [...] László Lajos 250 frt Magdics István Majláth Gusztáv gróf Makav Gábor [...] Révay Tibor 250 frt Rozsházy István Sipos Géza Spett Gyula 1 [...] Biricz Ferenc Dr Borom isza István Bozóky János Brankovits György Brösztel Lajos [...]
12. Irodalmi értesítő (901. oldal)
[...] ív Katholikus Szemle A Szent István Társulat folyóirata Szerkeszti dr Mihályfi [...] apátság Ism P I dr Bozóky Az első keresztény kodifikáció Ism [...]
13. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (184. oldal)
[...] papnevelő intézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt rendes [...] tanár alelnök dr Hanauer Á István lelkiigazgató főtitkár dr Mihályfi Ákos [...] igazgatója dr Gallovich Jenő hittanár Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kaszás Márton [...] Gyula Grünhut Ferenc if Székely István és számos egyetemi hittanhallgató Az [...]
14. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (187. oldal)
[...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Ka nyurszky [...] Brős Ferenc theológiai tanár Kalocsa Bozóky Bonaventura máv ellenőr Fieber Henrik [...] János székes fővárosi segédlelkész Héczey István székesfővárosi tanító Pély Károly Schütz Antal kegyesrendi tanár ifj Székely István és számos egyetemi hittanhallgató A [...]
15. Irodalmi értesítő (632. oldal)
[...] korona értendő 1906 ra Jankovics István 40 kor László István Doraszil Antal 20 kor Horváth [...] Mátyás Buzsáky Imre Bereez Károly Bozóky Bonaventura dr Bognár István Brázay János Brenner Frigyes Bugledieh [...] Haiczl Kálmán Heller Ferenc Horánszky István Horváth István Horváth Lajos Hukk György Hankó [...] Romaisz Ferenc Rajcsy János Rónay István Rácz
16. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (745. oldal)
[...] intézet dísz termében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó [...] Kiss János alelnök Hanauer A István főtitkár dr Mihály fi Ákos [...] tanár dr Lutter János tanár Bozóky Bona ventura máv ellenőr Val [...] szakítani s elküldeni dr Hanauer István lelkiigaz gató főtitkárhoz IV Papnevelde [...]
17. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (175. oldal)
[...] intézet dísztér mében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] egyetemi tanárok dr Hanauer A István lelkiigazgató főtitkár dr Turchányi Tihamér főgimnáziumi tanár Bozóky Bonaven túra máv ellenőr Túri [...]
18. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (183. oldal)
[...] meg Jelen voltak dr Székely István egyetemi tanár elnök dr Kiss [...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Walter Gyula [...] Posch Rezső remetei lelkész Gond István stomfai esperes plébános dr Glattfelder [...] felügyelők Kador Sándor képviselőházi tisztviselő Bozóky Bonaventura máv ellenőr dr Lutter [...]
19. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (374. oldal)
[...] központi papnevelőintézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] segédlelkész Fieber Henrik intézeti felügyelő Bozóky Bona ventura máv ellenőr dr [...] Ernő Dunay Jenő ifj Székely István és számos hittan hallgató Az [...]
20. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (377. oldal)
[...] tartotta Az ülésen dr Székely István egyetemi tanár elnökölt Jelen voltak [...] dr Bundala János dr Hanauer István Túri Béla dr Robitsek Ferenc [...] Turchányi Tihamér dr Lutter Nándor Bozóky Bona ventura Valkovics József Zipser Sándor ifj Székely István Füzér János és számos hittanhallgató [...]