2. oldal, 67 találat (0,392 másodperc)

Találatok

21. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • CS (664. oldal)
[...] Csipák Jó­zsef 25 özv Csipák Sándorné 18 Csiszár Sándor 15 Csizmadia [...] renc 30 Faragó János 35 Farkas János 20 Farkas Jó­zsef 340 Fehér István 25 [...] b 20 Jeomzó Miklós 15 vitéz Harmat Antal 15 Hor­váth Ferenc [...] Góg István Cipészek Schuhmacher id Far­kas Ferenc Igrényi József Károly Lajos [...]
22. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (699. oldal)
[...] Mihály Árpád tér 17 Klein Farkas József k h u 24 [...] u 39 xNagy Mária Újvári Sándorné Nánási József Péteríia u 21 [...] Ferenc J u 40 Stern Farkas Hatvan u 55 Sugár Sámuel [...] Szűcs Imre Csapó u 25 Vitéz Sándor Bercsényi u 97 Wächter [...]
23. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • E (729. oldal)
[...] Gemischtwarenhändler u Wirt Özv Heimler Sándorné ÉGEN FÖLD Kk Zala vin [...] 30 September Kram­markt Főispán Oberaespan Vitéz dr Bobáry György Alisiián Yizegespan [...] dr Erlach Sándor Erőss János Farkas Sándor özv Fehér Gyuláné Fehér [...] Antal Polatsik Jenő özv Praff Sán­dorné özv Prerenszky Fe­rencné dr Preszler [...]
24. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (752. oldal)
[...] F Török János Kovácsok Schmiede Farkas Já­nos Rácz Sándor Malmok Mühlen [...] Schlosser Marosy La­jos özv Marosv Sándorné Moskovich Mór Ruck József Szalontay [...] József Weber Mór Szobafestők Zimmermaler vitéz Iványi Árpád Tantos István Szövetkereskedő [...] János 25 Fang György 25 Far­kas Istvánná 16 Fausz János 15 [...]
25. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (756. oldal)
[...] Maschinisten Bartha József Bozó József Farkas Bertalan Farkas István Kor­mos Lajos Hentes és [...] Horváth Jánosné Jordán Istvánná Limpacher Sándorné Mailänder Zsófia Szabó Sán­dorné Weisz Dóra Bognárok Wagner Katona [...] Zalaegerszeg íj Zala­egerszeg Ügyvéd Advokat Farkas Tibor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas József 450 özv Farkas Józséfné 22 Cipész Schuhmacher Simon [...]
26. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (767. oldal)
[...] P Kalmár Sándor özv Serbán Sándorné Kovácsok Schmiede Csorba Ede ifj [...] Kalmár J Kuszenda F István Vitéz Lajos Pék Bäcker özv Koczor [...] Tóth János 22 özv Tóin Sán­dorné 21 Török Ferenc 39 ifj [...] rt gőz Dampf Marhakereskedők Viehhändler Farkas József Nagy Sándor Mészárosok Fleischer [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (768. oldal)
[...] Szabó Antalné Spina­ler József Ványi Sándorné Csizmadiák Tschismenmacher Földvári Imre Lukács [...] Rauchfangkehrer Winternitz Sámuel Korcsmárosok Wirte Farkas Al­bert Földesi Dezsőné Fried­mann N [...] lelkész 28 Rozmann Jánosné 32 vitéz Volcsányi István és neje 46 [...] Gácsi Károly Kovácsok Schmiede Finta Sán­dorné Sáfrán József Kőműves Maurer Somogyi [...]
28. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (826. oldal)
[...] 31 Hajdú Sándor 84 Hajdú Sán­dorné 107 Hajdú Sándorné 38 id Halmi András 18 [...] 26 Vitéz Balázs 6 t Vitéz Imre 43 Vitéz József 26 Vitéz Sándor 16 Vitéz Sándorné 126 Wéber László 32 Willanyi [...] 22 Eszlári Imre 17 Ifj Farkas Imre 23 Farkas Miklós 36 Fazekas István 20 [...]
29. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (827. oldal)
[...] 25 Sallai László 20 Sallai Sándorné 15 Sári Já­nos 20 Sebestyén [...] Pénzes Mihály dr So­mogyi Gyula Farkas István ifj Vad Imre Varga [...] Dezső Bodega Bodega özv Horváth Sán­dorné Borbélyok Barbiere Kollár Mi­hály Máró [...] Miklós Varga La­jos Varga Sándor Vitéz László Cséplőgéptulajdonosok Dreschma I schineneigentümer [...]
30. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (828. oldal)
[...] Berkovics Emánuel Építkezési vállalkozó Bauunter­nehmer Vitéz László Épületanyagkereskedö Baumate­rialienhändler Budai Mihály [...] Dombi György Dombi György 2584 Farkas Mátyás Farkas Vilmos Hó­dos László Nagy András [...] Nándor xPauliny Vilmos özv Schwindler Sándorné Schwartz Emánuel utóda Katz Mihály [...] Schindler József Singer Salamon Steinbach Far­kas Steinbach Farkasné Teutelbaum Kálmán Varga [...]
31. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (840. oldal)
[...] Bak János 22 b 10 vitéz Bethlenfalvy Gyula 100 Csató Gábor 25 b 10 Ifi Farkas István lO b 10 Gulyás [...] 23 b 10 özv Kovács Sándorné 11 b 10 Macz Gábor [...] Fórizs Sándor 16 özv Fórizs Sán­dorné 18 Győri Zsigmond 15 Hajdú [...]
32. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (855. oldal)
[...] Albert Pa 1383 31 Vári Sándorné III Révai u 11 22 [...] 323 4 549 40 Vincue Sándorné Ta 195 18 Virág István Gt 26 Vitéz Lajosné Pa 151 31 Vitézi [...] Ta 1551 16 özv Égető Sándorné Ta 1156 50 Farkas János Ta 1406 15 Fejes [...]
33. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (862. oldal)
[...] Czakó Sándor Csik u 10 Farkas József Dáni u 50 Fegó [...] Vékony Pál Bálint u 20 Vitéz Lajos Rákóczi u Zombori Gergely [...] Ilona Szegedi u 2 Hódi Sándorné Tükör u 17 Jenei Sándorné Búvár u 28 Kádár Sándorné Pálfly u 29 Kálmán János [...]
34. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (869. oldal)
[...] Deák Já nosné özv Fehér Sándorné Jankus Istvánné özv Takács Imréné [...] 10 gróf Erdődy Sándor 3000 Farkas István 40 Gyalog Lajos 25 [...] Str Nagykanizsa Ágfalva Körjegyző Kreisnotär Vi­téz Horváth Sándor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Hohl [...] Soós Antal Szülésznő Hebamme Bene Sán­dorné HŐGYÉSZ Nk Tolna vm simontornyai [...]
35. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (922. oldal)
[...] Alajos József 82 özv Antal Sándorné 40 Bácsi Lajos 19 Bácsi [...] 62 Erdei László 28 Erdei Sándorné 19 Farkas Ferenc 17 Farkas Gergely 122 Farkas Sándor 36 H Feren csik [...] Mészáros Sándor 16 T Mészáros Sán­dorné 38 Mocsári István 30 Molnár [...]
36. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (937. oldal)
[...] verein Igt dr Horváth Mihály Farkas Ignác Koritsánszky Já­nos Csabay Gyula [...] Getreide Kohn Gábor Kálmán Józsefné Vitéz Laura terménykereskedő Landesprodukte Komor Gyula [...] Mihály borkereskedő Weinhändler özv Nagy Sándorné Utódai Ko­vács Géza N Ferenc [...]
37. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (938. oldal)
[...] Ipolyi Keller Gyula Marih Ernő Vitéz Gusztáv bizományosa Bar tos Béla [...] Csibrany Pál Erzsébet körút 1 Farkas István 11 Szalag u 4 [...] Csőszi Jánosné Bethlen u 34 Farkas Ferencné Mezei u 3 Farsang [...] Jánosné Kisfaludy u 24 Vörösmarti Sándorné Csóka u 26 xWachsberg Gusztáv [...]
38. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (950. oldal)
[...] Győr Szentgotthárd Nagvesákánv Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Györgv 15 Farkas Tgnác 15 Volt úrbé­resek 62 [...] Adóügyi jegyző Notär für Steuerangelegenhcitcn Vitéz Markó Imre Orros Arzt Doroghy [...] Szűcs Lukács 18 T Szűcs Sándorné 22 T Szűcs Zsigmond 30 [...] Vince Pál Malmok Mühlen Pádár Sán­dorné Török és Fialka Varga Gyula [...]
39. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (965. oldal)
Cséolőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Farkas And­rás Huszár Fülöp és Társa [...] özv Fehér Menyhértné l 5 vitéz Hellebronth Gusztáv 200 Krupa Istvánná [...] Nagy Orbán 18 özv Nagy Sándorné 72 Németh János 18 Német [...] u Eierhdlr özv Braunfeld Dávidné Farkas Ignác Frank Fáni Borbélyok Barbiere [...]
40. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1046. oldal)
[...] A G Kál­vin u 1 Vitéz Mihály nyomda Druk­kerei Wiébe 1 [...] Erdélyi Antal Batthyány u 23 Farkas Hermann Vásárhelyi u Fekete György [...] Széchenyi tér 1 xözv Leipnik Sándorné Hu­nyadi u Löwemstcin Ármin Deák [...] irdlei Lajos Tisiza u 18 Farkas Imre Zrínyi u 44 Farkas János Zrínyi u 44 Fazekas [...]